Nejoblíbenější petice v roce 2022 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Požadujeme pozastavení příprav na výstavbu tratě, navrhujeme otevřít širokou odbornou diskuzi, ale především žádáme o to, aby se celý projekt konzultoval s obyvateli dotčených obcí.

Vytvořeno: 2022-02-09 Statistika

Občanská petice proti vedení VRT po povrchu mezi Odolenou Vodou a Kopčí

Vytvořeno: 2022-01-02 Statistika

Obrana svobodného vědeckého bádání: Výzva etické komisi Akademie věd ČR

Vytvořeno: 2022-01-01 Statistika

Za psí hřiště na Šestce

Vytvořeno: 2022-05-16 Statistika

Proti povinnému očkování a diskriminaci neočkovaných

Vytvořeno: 2021-11-22 Statistika

Otevřený dopis ministru Ivanu Bartošovi od zástupců z řad obcí, neziskových organizací a dalších lokálních aktérů ve věci zachování Agentury pro sociální začleňování

Vytvořeno: 2022-01-21 Statistika

Petice na podporu pana MUDr. Milana Kubka

Vytvořeno: 2022-01-26 Statistika

Petice za složení mandátu Miroslavy Polákové

Vytvořeno: 2022-10-11 Statistika

Vydání a přeložení knihy Finale od Stephanie Garber

Vytvořeno: 2022-04-19 Statistika

"TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ORGANIZOVANOU SKUPINU" "ZLOČINECKÉ SPOLČENÍ ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY A DALŠÍCH ZAANGAŽOVANÝCH OSOB"

Vytvořeno: 2022-06-09 Statistika

Dopis prezidentovi k novele pandemického zákona

Vytvořeno: 2022-02-18 Statistika

Petice za vstup dětí všech pracujících v ČR do systému zdravotního pojištění

Vytvořeno: 2020-09-11 Statistika

Petice za vynětí tzv. Drkolnovské spojky z Územního plánu Příbrami

Vytvořeno: 2022-05-30 Statistika

Petice proti vydání pozemku parc.č. 1202/1, v k.ú. Ďáblice, obec hl. m Praha jako náhradního pozemku k vypořádání restitučních nároků žalobců ve sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 8

Vytvořeno: 2022-11-23 Statistika

Petice proti výstavbě přeložky silnice II/137 v úseku Tesco-Slapy

Vytvořeno: 2022-05-09 Statistika

Hasičská petice za zrušení povinného očkování příslušníků bezpečnostních sborů

Vytvořeno: 2021-12-21 Statistika

Petice proti neudržitelné výstavbě bytových domů v Hluboké - Zámostí

Vytvořeno: 2022-08-04 Statistika

Jsme proti sloučení rychnovských hasičů s náchodskými !!!

Vytvořeno: 2022-12-13 Statistika

Zabraňme uložit 900 000m3 odpadu do Sandberka

Vytvořeno: 2020-01-19 Statistika

Křídla pro Ukrajinu - #WingsForUkraine

Vytvořeno: 2022-03-15 Statistika