Křídla pro Ukrajinu - #WingsForUkraine

Křídla pro Ukrajinu - #WingsForUkraine

Otevřený dopis pro vládu a představitele naší země a všech demokratických zemí

Prosíme, pomozme Ukrajině víc!

Přestaňme se bát Putina. Je to Putin, kdo napadl suverénní zemi, je to Putin, kdo zastrašuje a vydírá svět - jadernými zbraněmi, zemním plynem, bombami. A zatímco my nevíme, co dělat, a bojíme se jeho zloby a odplaty, Putin srovnává Ukrajinu se zemí. Bez lítosti vraždí i civilní obyvatelstvo, včetně dětí.  Stejně bez lítosti nechává vraždit i své muže a chlapce, které do té nesmyslné války posílá. Nedopusťme, aby v tom pokračoval. Příště budeme na řadě my. Neustupujme zlu! Jako občané jsme připraveni na nepohodlí, připraveni na rizika. Prosíme, nebojte se odvážných činů, které Putinovu invazi a teror na Ukrajině zastaví. Jde o budoucnost nás všech!

Kolektiv Křídla pro Ukrajinu, iniciátoři: Tereza Boučková, spisovatelka

Michal Majzner, projektový koordinátor

Petr Lázňovský, OSVČ

Vincenc Bouček, právník

Michaela Horáková, konzultantka

Oldřich Morys, pedagog, umělec

Ondřej Bednář, divadelník

Další signatáři: Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR

 

#WingsForUkraine

An open letter to the government and representation of our country and of all democratic countries 

Please, let's help Ukraine more! 

Stop being afraid of Putin. It is Putin who invaded a sovereign country, it is Putin who intimidates and blackmails the world with nuclear weapons, gas and bombs. And while we hesitate and fear his anger and retaliation, Putin is trying to burn Ukraine. He is murdering civilians without mercy, including children. He is equally ruthless in murdering his own men and boys, whom he is sending to this senseless war. Let us not allow him to continue. Next time it will be our turn. Let's not give in to evil! As citizens, we are prepared for discomfort, prepared for risks. Please do not be afraid to take bold action to stop Putin’s invasion and terror. This is about the future of us all!

 

Крила для України -#WingsForUkraine

Відкритий лист до уряду та представників нашої країни та всіх демократичних країнБудь ласка, надайте більшу допомогу Україні!Давайте перестанемо боятися Путіна. Це Путін вторгся в суверенну та незалежну країну, це Путін залякує і шантажує світ – ядерною зброєю, природним газом, бомбами. І поки ми зволікаємо і боїмося його гніву та помсти, Путін рівняє Україну із землею та знищує її. Він без докорів сумління вбиває мирне населення, не цураючись навіть вбивства дітей! А також вбиває і своїх чоловіків, хлопців, яких посилає на цю безглузду війну. Не дозволимо йому продовжувати це робити. Наступними будемо вже ми. Не піддаймося злу! Як громадяни, ми готові до дискомфорту, готові до ризику. Будь ласка, не бійтесь сміливих дій, які зупинять вторгнення і терор Путіна в Україні. Це стосується майбутнього всіх нас!

Колектив Крила для України, ініціатори:

Тереза ​​Боучкова, письменниця

Міхал Майзнер, координатор проекту

Петр Лазньовський, ФОПВінценц Боучек, адвокат

Міхаела Горакова, консультантка

Олдржіх Морис, педагог та митець

Ондржей Беднарж, театральний актор


Stojíme za Ukrajinou    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Stojíme za Ukrajinou svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...