Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Podpisová akce na podporu vzniku (zápisu do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) ZŠ Hnízdo - škola, která voní lesem

Já níže podepsaný/á, projevuji podporu záměru žádosti o zápis "ZŠ a LMŠ Hnízdo - škola, která voní lesem, š.p.o." do rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu, která byla podána v dubnu 2021. Již 7 let prostřednictvím Lesní komunitní školy podporujeme vzdělávání dětí, které jsou v režimu domácího vzdělávání v celém rozsahu povinné školní docházky. V loňském roce jsme se rozhodli, že se chceme stát rovnocennými partnery škol, které jsou součástí vzdělávacího systému v ČR. Principy

Vytvořeno: 2021-05-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 135 135
24 hodin 91 91

PROTI ZAVEDENÍ COVIDPASSU EU, KTERÝ DISKRIMINUJE NEOČKOVANÉ OBČANY

My, níže podepsaní občané, na základě svého práva vyplývajícího z Ústavy a z článku 18 Listiny základních práv a svobod, žádáme vládu České republiky:  1) zajistit, aby orgány státní správy nediskriminovaly občany České republiky, kteří nejsou držiteli COVIDPASSu EU nebo očkováni, a aby k podobnému nediskriminačnímu postupu vyzvaly i orgány územní, profesní i zájmové samosprávy, 2) zajistit, aby fyzické osoby, OSVČ, zaměstnanci, příjemci sociálních dávek, osoby, jimž je vyplácen vdovský, vdoveck

Vytvořeno: 2021-03-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 11074 10730
24 hodin 53 50

Komu slouží Zeman? Výzva Senátu k podání ústavní žaloby proti prezidentovi.

Otevřený dopis Senátu Parlamentu České republiky My, občané České republiky, se obracíme na Senát Parlamentu České republiky, aby podal ústavní žalobu na prezidenta republiky Miloše Zemana ve věci podezření z velezrady. Ve svém projevu k veřejnosti dne 25. 4. 2021 zpochybnil výsledky šetření okolností útoku na muniční sklad ve Vrběticích, dle informací vlády ČR, BIS, ÚSZI organizovaného vojenskými složkami Ruské federace. Dle našeho názoru se prezident Zeman opět zachoval jako obhájce a a

Vytvořeno: 2021-04-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 23848 23456
24 hodin 48 47

Je nás málo! Nedostatek recyklačních košů v Praze

Naše petice chce upozornit na přetékající koše s všehochutí odpadků v centru města Prahy. Stávající koše jsou malé a tím, že se do nich vyhazuje všechen odpad, často je mnoho odpadků i kolem nich.  Rádi bychom měli možnost se chovat ekololgicky a chceme, aby se do ulic a na frekventovaná místa v Praze instalovaly koše k třídění odpadu. Vyzýváme proto, aby příslušné orgány (Magistrát hl. Města Prahy, Úřad MČ Praha 1, Úřad MČ Praha 2 a další) instalovaly třídící koše na vhodná místa. Ideálně by tř

Vytvořeno: 2021-05-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 48 47
24 hodin 45 44

Zdravé fórum - Vraťme děti do škol a zemi do normálu!

Vraťme děti do škol a zemi do normálu!Zachraňme Česko pro naše děti než bude pozdě. -= Celý text, více o petici a hlavní signatáři zde =- ! POZOR !podpis je potřeba potvrdit v emailu, jinak není započítán(Potvrzovací mail může skončit ve SPAM složce.)   Výzva Zdravého fóra   My, níže podepsaní, se domníváme, že není možné, nadále udržovat stav, který u nás od jara 2020 panuje. Drastické vládní kroky mají nedozírné dopady na všechny občany a zvláště nižší příjmové skupiny. Ohromné škody jsou už

Vytvořeno: 2020-10-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 18415 18257
24 hodin 37 37

Petice za vyšetření případu Vrbětic

My, níže podepsaní občané, se obracíme na Vládu ČR, Policii ČR a další instituce veřejné správy České republiky, aby se zasadily za důkladné, objektivní vyšetření všech událostí a souvislostí spojených s případem muničních skladů ve Vrběticích.1. Žádáme tyto orgány, aby sdělily, jaká munice a další zbrojní zařízení zde byly uloženy, jak byly střeženy, jaké byly výsledky kontrol skladů, zda byly dodržovány mezinárodní závazky ČR, tuzemské zákony a předpisy ohledně skladování vojenského materiálu

Vytvořeno: 2021-05-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 643 628
24 hodin 32 31

Nesouhlasíme s kácením stromů a rušením zelených ploch

Slušně a snažně po kauze "Kácení zdravých stromů na sídlišti Struhlovsko" opakovaně žádáme vedení města Hranice, aby při rekonstrukcích a revitalizacích městských ploch přistupovalo citlivě ke stávajícím stromům, travnatým plochám a k nahrazování zeleně za beton či kostky. Podle ozev veřejnosti ke zpackané rekonstrukci Masarykova náměstí, což uznal na Facebookové stránce Hranického deníku i sám starosta města Hranice Jiří Kudláček, si lidé přejí více zeleně namísto betonových povrchů a zejména t

Vytvořeno: 2021-05-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 90 87
24 hodin 18 17

PETICE ZA ROZÁRKU

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990Sb. O právu petičním adresovaná Zastupitelstvu statutárního města Hradec Králové,Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové ROZÁRKA - vrchol kopce Sv. Jana na Novém Hradci Králové je pro významnou část obyvatel města srdeční záležitostí. Kromě samotného historického centra je jedinou terénní vyvýšeninou – kopcem v nejbližším okolí města, s fascinujícím výhledem nejen na město samotné, ale také na panorama Krkonoš, Orlických ho

Vytvořeno: 2021-04-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1127 1117
24 hodin 17 17

Žádáme rozumnou regulaci cestování z Velké Británie do ČR

Po vystoupení Velké Británie z EU přestala Česká republika umisťovat Spojené království na svůj cestovatelský semafor. Automaticky tak nabývá nejpřísnějšího statusu země "s velmi vysokým rizikem nákazy" podle opatření českého Ministerstva zdravotnictví. To znamená, že kromě testu před odjezdem se vyžaduje alespoň pětidenní samoizolace po příjezdu a PCR test. Ve Velké Británii žije dlouhodobě zhruba 50 000 Čechů. Tato přísná regulace příjezdu z Velké Británie není v souladu s dlouhodobě vynikajíc

Vytvořeno: 2021-05-02

Časové období Všechny země Velká Británie
Pořád 1929 1379
24 hodin 15 6

Zákaz strany Piráti cz

Petice za zákaz strany Piráti cz   My občané ČR jsme se rozhodli touto petici protestovat proti jakémukoliv dalšímu fungování strany Piráti cz v jakékoliv úrovni české politiky a dále touto petici žádáme o zákaz této strany v ČR. Důvodem je ohrožování české státní suverenity, veřejné vystupování Pirátů proti České Republice jako suverénnímu státu, Pokusy Pirátů napadat a ničit trvale hodnoty které jsou součástí naší kultury a kulturního dědictví ČR.   

Vytvořeno: 2021-05-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 73 71
24 hodin 14 12