Petice za vstup dětí všech pracujících v ČR do systému zdravotního pojištění

Otevřený dopis české vládě

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás s prosbou o ukončení diskriminace našich dětí.

Platíme stejné daně jako občané České republiky a nikdy nebereme dávky v nezaměstnanosti. Studujeme jazyk, respektujeme jedinečnou kulturu země, důsledně dodržujeme české zákony, integrujeme se do české společnosti. Abychom se mohli stát její platnou částí, svěřili jsme vám i to nejcennější, co máme, budoucnost našich dětí.

Nyní žijeme s Damoklovým mečem nad našimi rodinami po dlouhých 5 let, než dostaneme povolení k trvalému pobytu v České republice. Teprve pak si můžeme být jisti, že naše děti dostanou potřebnou lékařskou pomoc a jejich budoucnost nebude ohrožena rizikem nezvládnutelné finanční zátěže, pokud onemocní. Zákony České republiky opravňují státní příslušníky třetích zemí k účasti v systému veřejného zdravotního pojištění pouze na základě zaměstnání, což naše děti ze systému vylučuje. Jedinou možností, kterou jim současný zákon ponechává, je soukromé zdravotní pojištění nebo pozice samoplátce zdravotní péče, a to není zdaleka ekvivalent řádné ani finančně dostupné péče. Rozsah služeb, na které má cizinec nárok prostřednictvím soukromého zdravotního pojištění, je velmi omezený, zatímco placení z vlastní kapsy pro státní příslušníky třetích zemí má za následek průměrně trojnásobné zvýšení cen.

V ostatních zemích Evropské unie jsou děti automaticky pojištěny na základě zaměstnání rodičů, a to buď zdarma, nebo za pevné měsíční pojistné. Mnoho z nás si vůbec neuvědomovalo, že Česká republika praktikuje tuto ojedinělou strategii segregace obyvatel na základě jejich země původu či typu povolení k pobytu a zcela zakáže dětem zaměstnaných státních příslušníků třetích zemí, kteří dosud nemají povolení k trvalému pobytu, účastnit se veřejného zdravotního pojištění.

Nejsme turisté ani černí pasažéři. Žijeme zde a platíme daně a odvody. Nežádáme o bezplatnou zdravotní péči. Jsme připraveni platit měsíční pojistné za naše děti, aby mohly vstoupit do systému veřejného zdravotního pojištění.

Tvoříme 2,5% populace v České republice a ani na úrovni městských částí nemáme právo volit nebo být voleni. Není to však důvod, abyste s námi zacházeli jako s bezprávnými pracovními silami. Žádáme pouze o to, aby naše děti nebyly diskriminovány v poskytování zdravotní péče.

English translation published at https://pvzpnenivzp.cz/en/open-letter-to-the-czech-government


Inessa Vasilevskaya    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Inessa Vasilevskaya svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )