Petice proti vydání pozemku parc.č. 1202/1, v k.ú. Ďáblice, obec hl. m Praha jako náhradního pozemku k vypořádání restitučních nároků žalobců ve sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 8

Magistrát hl. m Prahy,

Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01

a

Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00

A 

 

V Praze dne 24. 11. 2022

 

 

Petice proti vydání pozemku parc.č. 1202/1, v k.ú. Ďáblice, obec hl. m Praha jako náhradního pozemku k vypořádání restitučních nároků žalobců ve sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn 23C 76/2017, ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

 

 

My občané městské části Praha – Ďáblice,

 

skrze tuto petici žádáme, aby pozemek parc.č. 1202/1, v k.ú. Ďáblice, obec hl. m Praha nebyl vydán jako náhradní pozemek k vypořádání restitučních nároků žalobců ve sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn 23C 76/2017, v němž je hl. m. Praha vedlejším účastníkem.

 

K této žádosti nás vedou tyto důvody:

  • pozemek je ve vlastnictví státu a, mělo-li by být jeho vlastnické právo převedeno, mělo by tak být učiněno výlučně ve prospěch občanů městské části, kde se pozemek nachází, tedy městské části Praha – Ďáblice, aby mohl být dále užíván pro rekreační a sportovní potřeby veřejnosti,
  • pozemek je po generace užíván pro rekreační a sportovní vyžití všech občanů Ďáblic a okolí, 
  • pozemek je v létě je užíván k piknikům a trávení volného času, v zimě je užíván v bobování a dalším zimním aktivitám,
  • školkové a školní děti pozemek využívají ke sportovním a výukovým aktivitám,
  • pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti Ďáblické hvězdárny, která je navštěvována širokou veřejností,
  • pozemek se nachází v klidové zóně Ďáblic, u Ďáblického háje a takových míst je v Ďáblicích i Praze stále méně; chceme, aby občané takových klidových a odpočinkových míst mohli nadále užívat v co nejvyšší míře a prostřednictvím těchto míst čelit zvyšující se zátěži hlukem, prachem a dalším negativním vlivům na zdraví, život a pohodu bydlení.

 

Petiční výbor:

Jaroslav Vrtiška

Zuzana Hálová

Václav Kotrč                           


Jaroslav Vrtiška (občané městské části Praha – Ďáblice)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jaroslav Vrtiška (občané městské části Praha – Ďáblice) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...