Poskytujeme bezplatný online petiční nástroj pro vytvoření a podepsání petic.

Zahajte sociální hnutí vytvořením petice.

  • Vytvořit petici
  • Sbírat
  • Vytvořte okolo své petice aktivní komunitu
  • Doručte svou petici oprávněným osobám
Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za vyznamenání členů odbojové skupiny bratří Mašínů

Vytvořeno: 2023-09-26 Statistika

PETICE PROTI NOVÉ HYGIENICKÉ VYHLÁŠCE PRO ŠKOLY – VÁŽNĚ OHROŽUJE BEZPEČNOST A ZDRAVÍ DĚTÍ I ŽÁKŮ

Vytvořeno: 2023-09-11 Statistika

Petice za bytovou výstavbu nad OC Květ

Vytvořeno: 2023-09-24 Statistika

PETICE ZA ZRUŠENÍ POVINNÝCH TELEVIZNÍCH A ROZHLASOVÝCH POPLATKŮ

Vytvořeno: 2021-12-22 Statistika

Petice na zachování stromořadí v Jeronýmově ulici

Vytvořeno: 2023-09-28 Statistika

Výzva: Za rovné šance pro nadané

Vytvořeno: 2023-09-22 Statistika

PETICE STOP ŘETĚZŮM požadující zákaz chovu a držení psů na úvazu

Vytvořeno: 2023-06-09 Statistika

Petice za zachování a opravu kulturní památky železničního mostu pod Vyšehradem

Vytvořeno: 2022-12-13 Statistika

Chceme na Malostranském náměstí sochu Járy Cimrmana!

Vytvořeno: 2020-07-23 Statistika

Petice za ukončení pokusů a testování na zvířatech

Vytvořeno: 2019-10-20 Statistika

Petice pro manželství muže a ženy

Vytvořeno: 2023-08-12 Statistika

Petice za zachování center občanské vybavenosti na sídlišti Ďáblice a respektování územní studie

Vytvořeno: 2023-09-19 Statistika

Chceme rozhlednu Děd pro radost, ne pro ostudu.

Vytvořeno: 2023-09-13 Statistika

PETICE ZA ZACHOVÁNÍ ČESKÉ KORUNY

Vytvořeno: 2021-06-01 Statistika

Studentská petice na podporu stávky zaměstnanců FF UK a dalších fakult 17. října 2023

Vytvořeno: 2023-09-29 Statistika

Za bezpečnější Barrandov

Vytvořeno: 2023-09-13 Statistika

Za zachování tradičního farmářského tržiště Náplavka v prosinci 2023

Vytvořeno: 2023-09-11 Statistika

Petice proti povolení odstřelu ohroženého vlka obecného

Vytvořeno: 2023-08-08 Statistika

CELONÁRODNÍ PETICE ZA ZÁCHRANU A ZACHOVÁNÍ HŘEBČÍNA NAPAJEDLA A CHOVU KONÍ V NĚM

Vytvořeno: 2023-04-15 Statistika

Petice za ukončení dlouhých strastiplných transportů živých zvířat. * Stop dlouhotrvající kruté a bezcitné přepravě hospodářských zvířat! * Nepřihlížejme utrpení, zvíře není věc!

Vytvořeno: 2021-02-21 Statistika

Jak vytvořit online petici