Obrana svobodného vědeckého bádání: Výzva etické komisi Akademie věd ČR

            Jsme znepokojeni mediální diskreditací s politickými tlaky, které vedly k odvolání PhDr. Marka Hrubce z pozic ředitele Centra globálních studií na Filosofickém ústavu a koordinátora výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ na Akademii věd ČR.

          Známe ho jako filosofa a sociálního vědce, který prostřednictvím dialogu usiluje o vzájemné pochopení různých společenských uspořádání, kultur a civilizací a o odstraňování napětí mezi nimi.

          Považujeme za důležité, aby nebyla potlačována svoboda vědeckého myšlení, vyjadřování a výměny názorů. Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, garantuje v článku 15 odst. 2 svobodu bádání. Článek 17 odst. 1 zaručuje také svobodu projevu.            

          Obracíme se na Komisi pro etiku vědecké práce Akademie věd ČR, aby nepodlehla politickým a ideologickým tlakům a hájila svobodu slova a svobodu vědeckého bádání Marka Hrubce a jeho kolegů, aby mohli opět vykonávat své činnosti jako dříve.

 


Za Občanský a odborný výbor Brno, spolek Dušan Krátký, kratky.dusan@seznam.cz, Jan Procházka, janproch1@seznam.cz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Za Občanský a odborný výbor Brno, spolek Dušan Krátký, kratky.dusan@seznam.cz, Jan Procházka, janproch1@seznam.cz svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...