Hasičská petice za zrušení povinného očkování příslušníků bezpečnostních sborů

Hasičská petice za zrušení povinného očkování příslušníků bezpečnostních sborů podle vyhlášky č. 466 / 2021 Sb. ze dne 7. 12. 2021

Vážený pane ministře,

dne 7. 12. 2021 prosadil ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch vyhlášku o povinném očkování proti nemoci covid-19 zahrnující mimo jiné i příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky. Chtěli bychom touto peticí vyslovit nesouhlas s povinným očkováním a požádat Vás o zrušení této vyhlášky z následujících důvodů:

§  Povinné očkování bylo zavedeno ministrem v demisi několik dní před vypršením jeho ministerského mandátu skrze vyhlášku Ministerstva zdravotnictví bez řádného projednání a odsouhlasení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

§  Neproběhla seriózní celospolečenská debata o tom, zda a v jakém rozsahu je tento krok potřebný pro zvládnutí pandemie covid-19 v České republice. Stejně tak vnímáme jako nedostatečnou interní debatu na toto téma uvnitř Hasičského záchranného sboru České republiky.

§  Domníváme se, že k tak zásadnímu zásahu do osobních práv nelze přistoupit bez předchozí věcné a férové komunikační kampaně, která podle našeho názoru řádně neproběhla jak v celospolečenském měřítku, tak ani uvnitř Hasičského záchranného sboru České republiky.

§  Nechceme být nuceni se nechat naočkovat a v pravidelných intervalech se přeočkovávat experimentální vakcínou. Považujeme za absurdní, že budeme zároveň nuceni před každou vakcinací podepisovat informovaný souhlas o tom, že s tímto krokem dobrovolně souhlasíme, a že neseme všechna případná zdravotní rizika, která jsou s ním spojená.

§  Nepovažujeme za správné, že v této náročné „covidové“ době jsou příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky svým zaměstnavatelem direktivně přesvědčováni, aby se nechali naočkovat. Tento tlak nyní vrcholí výše uvedenou vyhláškou, která nenaočkovaným kolegyním a kolegům znemožňuje bez pravidelné vakcinace proti covid-19 vykonávat od 1. 3. 2022 jejich službu u Hasičského záchranného sboru České republiky, což je u mnohých nás příčinou velkého a z našeho pohledu zbytečného stresu.

§  Podle našeho názoru nelze porovnávat toto očkování experimentální vakcínou s jinými povinnými očkováními, protože u nich jsou například známy jejich dlouhodobé účinky.

§  V současné době máme za sebou velké nábory nováčků k Hasičskému záchrannému sboru České republiky. Máme však obavu z toho, že kvůli této povinnosti bude muset naši organizaci k 1. 3. 2022 opustit řada zkušených a schopných kolegyň a kolegů, kteří by jim stavu mohli předávat své cenné zkušenosti. I z tohoto důvodu by odchod každého zkušeného profesionálního hasiče byl pro naši organizaci velikou ztrátou.

Signatáři této petice nechtějí znevažovat význam očkování pro potlačení dopadů pandemie covid-19. Řada z nás se v minulosti nechala dobrovolně naočkovat, ačkoliv se neřadíme k ohroženým skupinám obyvatel. Byla to však naše osobní volba a sami jsme dospěli k rozhodnutí, že chceme tento krok podstoupit pro ochranu nás samotných i pro zvýšení ochrany našich spoluobčanů. Touto peticí nebojujeme proti očkování jako takovému, ale proti vyhláškou nařízené povinnosti ho plošně a opakovaně podstupovat. S obavami sledujeme postupný rozpad společnosti na očkované a neočkované spoluobčany, mezi kterými stoupá společenské napětí. Signatáři této petice se mezi sebou navzájem respektují ve svých osobních postojích k očkování proti covid-19.

Souhlasíme s tím, že nedílnou součástí osobní svobody je odpovědnost k prostředí, které nám osobní svobody poskytuje. Ke svobodě i k odpovědnosti však každý člověk musí dorůst sám a nelze mu to nařídit ministerskými vyhláškami.

Za signatáře petice mjr. Mgr. Tomáš Adámek a nprap. Mgr. Lukáš Malík

V Českých Budějovicích, dne 17. 12. 2021


Lukáš Malík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Lukáš Malík svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...