Petice proti neudržitelné výstavbě bytových domů v Hluboké - Zámostí

Vážení sousedé, dovolte nám představit spolek Hluboká - Zámostí z.s. a jeho poslání

Spolek vzniká z iniciativy „Zámosťáků“, starousedlíků se staletými kořeny a patriotů, tak nově příchozích, kteří si Zámostí oblíbili kvůli jeho klidu, příjemné krajině okolo řeky i houbařským lesům kolem trati. Každý máme jiný příběh, ale společnou touhou pečovat o prostor, ve kterém jsou naše domovy. Rozhodli jsme se spojit a začít se zasazovat o zvýšení vlivu obyvatel Zámostí na dění v naší čtvrti, o zachování současného poklidného rázu, ale také o zlepšení občanské vybavenosti.


Navrhujeme například rozšíření školky, vybudování odloučeného pracoviště prvního stupně základní školy v Zámostí, chceme iniciovat systematické řešení pěší dopravy, budování chodníků, omezení provozu na Pražské pro tranzitní dopravu, vznik bezpečných přechodů pro pěší. Chceme, aby územní plánování v naší čtvrti vycházelo z požadavku na umírněný a pro všechny přínosný rozvoj, respekt ke krajině a řece, aby volné plochy sloužily pro zkvalitnění života obyvatel a nikoli jako investiční příležitost. Růst města by podle nás měl uspokojit potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Pokud sdílíte stejné hodnoty, podpořte nás prosím podpisem petice
PROTI NEUDRŽITELNÉ VÝSTAVBĚ BYTOVÝCH DOMŮ

Dne 25. srpna od 13:00 se bude na Městském úřadě projednávat změna územního plánu pro lokalitu „Pod pilou“, která zásadním způsobem ovlivní ráz Zámostí i celého města. V případě schválení zastupitelstvem bude do nového územního plánu vloženo právo na stavbu čtyřpodlažních bytových domů a dojde tak k výstavbě sídliště složeného ze tří čtyřpatrových a většího množství dvoupatrových bytových domů s 250 parkovacími místy. Počet míst naznačuje, že v této lokalitě smí legálně vzniknout 250 malometrážních bytů, které tak představují 750 nových obyvatel. Také je změnou navržena 50 % zastavěnost pozemků u menších bytovek místo stávajících 25%, což povede k ještě větší hustotě nové výstavby.

Se souběžně plánovanou výstavbou v prostoru bývalého „NOBY“, u Lučního potoka, Na Vývarce a Pod Kánínem (kde budou v případě schválení změny územního plánu s velkou pravděpodobností stavěny podobné bytové domy), tak dojde k trvalé změně rázu hlubockého Zámostí.

Dle rozsahu plánované výstavby se navíc současný počet obyvatel Zámostí minimálně zdvojnásobí, při stejné a již nyní nedostačující ploše občanské vybavenosti!!!

Přijďte prosím vyjádřit svůj názor ve výše uvedeném termínu 25. srpna od 13:00 na Městský úřad, nebo podpořte naši snahu podpisem petice za zachování současného územního plánu. Petiční archy lze podepisovat elektronicky na adrese https://www.petice.com/zamosti nebo v tradiční papírové podobě ve zmrzlinovém stánku v Zámostí u paní Irrové a Procházkové. Budeme rádi i za nabídku pomoci na email našeho spolku spolek.zamosti@seznam.cz.

Za spolek „Hluboká – Zámostí z.s."


Ing. Václav Bouřil Ing. Monika Březinová, Ph.D Ing. arch. Martin Veber


Ph.D, Ing. Arch. Martin Veber, předseda spolku Hluboká - Zámostí, z. s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ph.D, Ing. Arch. Martin Veber, předseda spolku Hluboká - Zámostí, z. s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...