Nejnovější petice

Vystěhování problémových občanů z podnájmu v centru města Přerov.

Touhle peticí by jsme chtěly lidi z Přerova poprosit o podporu a podpis, aby majitel domu na Palackého 23 v Přerově vystěhoval problémové obyvatele z podnájmu. Skoro každý den nebo denně dělají nepořádek, křičí na ulici, v pasáži i v bytě ať je ráno nebo večer v jakoukoliv hodinu. Skoro každý den dochází k nějakému konfliktu. Nebo aby se k tomu město Přerov nějak postavilo a začali tenhle problém už řešit. Děkujeme za podporu.

Vytvořeno: 2021-07-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 13 13

NE - nesouhlas s obnovením těžby čediče v Chuchelně u Semil

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s obnovou těžby čediče v dobývacím prostoru Chuchelna. Odmítáme devastaci krajiny, v níž se nacházejí další tři aktivní lomy. Odmítáme zničení posledního lesa a zdejších vodních ploch.  V roce 2024 má být obnovena těžba čediče v prostoru, jehož území spadá od roku 2015 do globálního geoparku UNESCO. Povolení těžby Obvodního báňského úřadu, uděleného společnosti Eurovia, je z roku 1995, tedy téměř 30 let staré. Těžař není údajně povinen zajistit nový hydrologický

Vytvořeno: 2021-07-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 25 24

Jsem pro uzákonění Euthanasie na přání pacienta!!!

Jsem pro uzákonění Euthanasie na přání pacienta!!! Každý by měl mít právo na důstojný život a na důstojný odchod že života, aby nemusel umírat v utrpení, bolestech udržován na opiátech a přístroji. Je to utrpení nejen pro nemocného, ale i pro jeho blízké.  Můj tatínek by si jí kdysi Euthanasie zasluhoval, bohužel musel trpět do poslední chvíle na LDN a já trpěla s ním a nemohla mu nijak pomoci. I já bych si to přála, až nadejde čas.

Vytvořeno: 2021-07-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 11

PROKAŽTE NÁM HYPOTÉZY O VIRU SARS-CoV-2 ZNALECKÝMI POSUDKY A KONTROLNÍMI EXPERIMENTY

NESTAČÍ NÁM KONSENZUS ANI NOTORIETA, CHCEME JEDNOZNAČNÉ DŮKAZY! Zástupcům lékařských společností, komor a Ministerstva zdravotnictví byla dne 23.7.2021 zaslána naléhavá výzva k vypracování znaleckých posudků k následujícím 4 hypotézám, které Ministerstvo zdravotnictví automaticky přejalo bez vlastního prověření jako platné. Doložit však tuto platnost ověřitelnými vědeckými důkazy už není schopno, jak máme detailně zdokumentováno v desítkách odpovědích na naše žádosti o informace, které jim již

Vytvořeno: 2021-07-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 463 440

Petice za Lenku

My níže podepsání žádáme pronajímatele  Sokolovny v Plzni Křimicích (adr.  Plzeňská 158, 322 00 Plzeň 5-Křimice), aby se zbavil veškeré své osobní angažovanosti ve věci záměrné, ale zcela neodůvodněné výměny nájemnice Lenky Dobré.  Jsme přesvědčeni, že výměna nájemnice je vyústění dlouhodobé nespokojenosti pronajímatele vůči nájemnici, která je ale založena spíše na osobním podkladu, než-li na padných a žádoucích argumentech. Komunikace mezi pronajímatelem a nájemnicí je problematická a bylo by

Vytvořeno: 2021-07-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 28 28

Zastavení plánované výstavby u Struhařovického rybníka

Nový majitel pozemku číslo 387/3 zde plánuje developerskou výstavbu několika rodinných domů. Protože jde o unikátní koutek přírody s pláží a vzrostlými stromy a navíc se nejedná o stavební pozemek, rádi bychom jeho úmyslu zabránili. Prosím potvrďte svým podpisem nesouhlas s touto další výstavbou v našem krásném Ladově kraji. Děkujeme.

Vytvořeno: 2021-07-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 11

Konec důvěry v údajné vlády, údajných států.

Toto je vyjádření svobodné vůle lidí, nikoliv petice.Prohlašujeme že: 1. Jsme si vědomi, že jsme zotročováni údajnými vládami, které nepracují pro naše dobro, ale slouží jako prostředek k obohacování pár vyvolených a jsou tak v porušení naší důvěry.2. Jsme si vědomi, že údajná vláda jsou jen loutky a skuteční vládci jsou skrytí.3. Jsme si vědomi, že právo rozhodovat o právu druhých a vybírat daně je otroctví, které je deklarací práv a svobod lidí zakázáno.4. Jsme si vědomi že díky oppt jsou všec

Vytvořeno: 2021-07-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 83 73

Referendum za účelem změny ústavy ČR. - Bez 3/5 většiny nebude moci žádná vláda omezit práva občanů ČR

Nejvyšší správní soud vydá rozsudek o uznávání protilátek u těch, kteří COVID prodělali a ministr zdravotnictví Vojtěch prohlásí, že rozsudek nebude respektovat. Tato vláda zločinců pohrdá zcela vědomě zákony ČR! Pohrdá soudní mocí, pohrdá Ústavním soudem a především pohrdá námi! Po tomto prohlášení, by měl být okamžitě zbaven funkce a pohnán k odpovědnosti. Bohužel dodržování zákonů se vrátí do ČR až s námi po říjnových parlamentních

Vytvořeno: 2021-07-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 90 90

Petice za vyhlášení 16.7. Státním svátkem České republiky

Dne 16.7. 2021 řekl Andrej Babiš pravdu. My níže podepsaní žádáme tímto parlament České Republiky, aby na paměť této mimořádné události vyhlásil den 16.7. Státním svátkem České republiky – Dnem vítězství nad lží a nenávistí.

Vytvořeno: 2021-07-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 33 30

Oprava místních komunikací v obci Kamenná

My, níže podepsaní občané obce Kamenná žádáme prostřednictvím této petice obecní úřad Kamenná o urychlenou opravu zničených komunikací, které jsou v majetku obce Kamenná. Špatný stav povrchu komunikací neumožňuje bezpečný provoz dopravních prostředků ani chodců. Dochází k poškozování vozidel i dalším škodám. Zvýšeným hlukem a vysokou prašností je ohroženo zdraví a narušeno pokojné bydlení obyvatel, kteří žijí v bezprostředním okolí poškozených komunikací. V neposlední řadě je pak stav místních k

Vytvořeno: 2021-07-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6