Nejnovější petice

Dvůr Králové - za odstranění plastových příšer a zřízení pozice městského architekta

Město Dvůr Králové nad Labem - dříve český Manchester, potom česká Hanoj, chvilku české Palermo a nyní český kolotočářov. Vedení města ve své bezbřehé neschopnosti a aroganci připravuje obyvatelům jeden smutný pohled za druhým. Poslední kapkou je umístění nevzhledných plastových květináčů v ulici Revoluční. Teď už musí být i slepému jasné, že takhle to dál nejde. Bohužel toto je jen ta nejviditelnější kapka v moři šíleností, které stávající radnice vyplodila. Daleko větší Kočkoland nám může vzni

Vytvořeno: 2020-08-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 60 60

Odpor proti bytovce

My, níže podepsaní,nesouhlasíme s výstavbou bytového domu (28 bytů) na ulici Hřbitovní. Už nyní při aktuálním stavu je zde značný hluk a prach z projíždějících automobilů. Při návštěvě hřbitova nelze zaparkovat. 28bytů představuje přibližně 70-90osob + cca 32-44 automobilů. Výška uvažované stavby přes 16m je nevhodná jak pro svoje velikost a nekoncepčnost v porovnání s ostatními stavbami v ulici, ale svým umístěním z jihu od stávajících rodinných domů bude nevhodně zastiňovat nejbližší domy v s

Vytvořeno: 2020-08-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 35 35

Úprava komunikace v Máchově ulice a vyznačení parkovacích míst v této ulici

My, níže podepsaní občané, žádáme plnohodnotné vyřešení dopravní situace v Máchově ulici v částech vymezených jako obytná zóna. Město svým občanům zakazuje parkování v této ulici, odpovědnost za nebezpečný prostor bez chodníků a vymezených parkovacích míst přenáší značením na řidiče. Nezodpovědné chování parkujících řidičů a především nevymezená parkovací místa způsobují problémy s obsluhou pozemků u rodinných domů. Žádáme nápravu toho ze strany města alibistického stavu, vymezení parkovacích mí

Vytvořeno: 2020-08-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6

Podpořte Mečyslava Procházku

My, nížepodepsaní, chceme podpořit Mečyslava Procházku v těžké životní situaci. Pokud ho znáte, prosím dejte svůj hlas v podporu toho, že ho znáte jako slušného člověka, pracovitého občana, věrného kamaráda a skvělého otce. Všem děkujeme za Vaši podporu a věříme, že mu to pomůže.

Vytvořeno: 2020-08-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 24 20

Chemické postřiky v Prostějově nechceme

P E T I C E dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním  a § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích   Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova nám. T. G. Masaryka 130/14 796 01  Prostějov (dále jen „město Prostějov“)       Chemické postřiky v Prostějově nechceme     Město Prostějov: slíbilo, že bude avizovat plán postřiků – NEDODRŽELO! Slíbilo, že bude ošetřené plochy označovat – NEDODRŽELO! Slíbilo, že u mateřských a z

Vytvořeno: 2020-08-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 48 47

CHARTA 2020

CHARTA 2020 Úvod:Posledních třicet let znamenalo pro náš národ, ležící zeměpisně i historicky v srdci Evropy, dobu obrovského ekonomického rozmachu. Generace před rokem 1989 byly zakleknuty bolševickým režimem, který vytlačil z naší vlasti základní hodnoty humanity, pravdy a lásky, úcty k životu a k sobě samému. Posledních třicet let bylo protkáno touhou po demokratické společnosti a tvorbou demokracie, která má tu nevýhodu, že je proti diktátu a zlovolným praktikám jedinců bezbranná. Hodnoty na

Vytvořeno: 2020-08-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 477 455

Prodloužení šachového tábora v Lubenci na 10 dní

My níže podepsaní požadujeme, aby letní šachový tábor v Lubenci netrval jen 7 dní, ale aspoň 10. Než si na sebe zvykneme, už jedeme domů. Martin Kopřiva, Marek Hlaváč, David Novák

Vytvořeno: 2020-08-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 19 19

Charta 21

Charta 21Charta 21 je volné, neformální a otevřené sdružení lidí, spojených individuálně i kolektivně bojovat za lidská a občanská práva, dodržování ústavy a charty práv a svobod. Sdružuje lidi různých ideových zaměření a přesvědčení a jde o pluralitní komunitu lidí s rozdílnými názory, které spojuje pocit zodpovědnosti za společnost, lidská práva a svobodu v ČR, která je dle názorové platformy jejích příznivců v ČR zásadně a naprosto bezprecedentně potlačována, ničena a porušována a to takovým

Vytvořeno: 2020-08-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 431 411

Proti výstavbě bytových domů v lokalitě CHOTĚBOŘ KOUBEK

My, níže podepsaní tímto protestujeme proti výstavbě bytových domů v této lokalitě.Prostřednictvím této petice žádáme, aby v lokalitě Chotěboř  Koubek byla zachována možnost budoucího využití pro veřejnou infrastrukturu a byl zde vybudován městský parks navazující městskou zahradou na parcele č.1260/1 Odůvodnění:Důvodem jsou obavy z nesplnění nebo porusění závazných ustanovení a nesplněnípožadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR.Lokalita Koubek je rodinnou zástavbou. Na východní čás

Vytvořeno: 2020-08-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 62 62

Petice za omezení hluku z letiště v Táboře

My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme, aby město Tábor již konečně začalo řešit stížnosti občanů na hluk, který způsobuje provoz táborského letiště a přestalo se jen odkazovat na výsledky měření hluku provedené hygienickou stanicí, které  se uskutečnilo před pár lety. Provoz letiště se od té doby neustále zvyšuje a spolu s ním i intenzita hluku. Děkujeme

Vytvořeno: 2020-08-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 48 48