Nejnovější petice

Nechceme žádná cizí vojska na našem území ani v rámci výcviku pro zabíjení

Žádáme všechny odpovědné politiky, aby nepodpořili výcvik Ukrajinských vojáků na našem území. Máme právo rozhodnout o tom, zda se zapojíme přímo do válečného konfliktu nebo nepřímo tím, že budeme zde cvičit cizí vojáky přímo zapojené do konfliktu. Je to velice závažné rozhodnutí, které nás řadí nejen jako nepřátele Ruska a de facto nás to definitivně odřízne od dalších obchodních jednání s ním, ale také nás to vystavuje velikému nebezpečí, které vyhlášením džihádu Kadyrova na všechny, co podporu

6 Vytvořeno: 2022-12-03 Statistika

Věcně shodná připomínka - námitka - územní plán Zeleneč - zástupce veřejnosti

  Námitka zástupce veřejnosti proti návrhu územního plánu obce Zeleneč   I. Oprávnění k podání připomínek 1.        Já, níže uvedený a podepsaný občan Zelenče, okr. Praha východ, uplatňuji v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, věcně shodné připomínky ke konceptu a návrhu územně plánovací dokumentace. Na základě těchto, níže upřesněných, připomínek zmocňuji k podání námitky a k mému dalšímu zastupování při projedn

62 Vytvořeno: 2022-12-02 Statistika

ZACHRAŇME OLYMPIÁDY - SOUTĚŽE PRO NADANOU A MOTIVOVANOU MLÁDEŽ

PRO: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.   VĚC: Otevřený dopis ve věci reformy financování DDM/CVČ, která ohrožuje konání soutěží garantovaných a spoluorganizovaných MŠMT   Vážený pane ministře, obracíme se na Vás jako na autoritu, která by mohla (a měla) ovlivnit nové nastavení fungování části Vašeho resortu věnující se mimoškolní činnosti dětí a mládeže. Vyjadřujeme velké znepokojení z toho, že změny ve financování Domů dětí a mládeže/Center volného času s 

1829 Vytvořeno: 2022-11-30 Statistika

Pojďme zhasnout ruskou ambasádu v Praze

Už několik týdnů čelí ukrajinská města a vesnice bezprecedentním raketovým útokům ze strany Ruska. Terčem jsou především elektrárny, teplárny a vodárny. Tato nová fáze války přináší katastrofické a navíc každodenní dopady na životy civilního obyvatelstva. Bez energií a vody se ocitají nejen byty, školy a školky, obchody a výrobní závody, ale také například nemocnice. Rusko se evidentně rozhodlo zlomit Ukrajinu tmou a mrazem. Z hlediska vyššího principu mravního žádáme příslušné státní a soukromé

11827 Vytvořeno: 2022-11-29 Statistika

Petice, aby Tuka_eXtreme odstoupil ze své funkce, resp. pozice helpera

Zdravím všechny hráče, kteří hrají na CZ/SK serveru zvaném Survival-Games.cz.   Chtěl/a bych Vás poprosit o podepsání anonymní on-line petice, díky které bychom společně mohli dosáhnout toho, aby na "sg" serveru byly pouze helpeři, kteří vědí, jak správně trestat hráče, včetně toho, aby daný helper poznal, zda jedinec při hře podváčí či nikoli. Doufám, že i vy ostatní vidíte, co se aktuálně na daném serveru odehrává (dovolím si říci, že p. Tuka_eXtreme trestá hráče bez toho, aby si opravdu zjist

50 Vytvořeno: 2022-11-27 Statistika

Petice proti výstavbě spalovny odpadů (ZEVO) v Písku s kapacitou 50 000 t/rok

My níže podepsaní občané nesouhlasíme s tím, aby v Písku v teplárně ve Smrkovicích byla postavena spalovna odpadů ZEVO (kapacita 50 000 t odpadů za rok). Žádáme ministerstvo životního prostředí, aby udělilo záměru v řízení EIA nesouhlasné závazné stanovisko. Žádáme vedení města a zastupitelstvo, aby tento záměr zastavilo, a to  z níže uvedených důvodů. 1)    Spalovny odpadů ZEVO dle studií prokazatelně znehodnocují ceny nemovitostí ve svém okolí v okruhu až do cca 4 km, to je v našem případě při

66 Vytvořeno: 2022-11-27 Statistika

Změna názvu ulice tř. Těreškovové v Karviné

Vážení spoluobčané města Karviné,ve světle událostí posledních měsíců a dnů stále přemýšlím nad tím, proč má být významná část našeho města nadále pojmenována po stále žijící osobě, která svými současnými činy odporuje morálním hodnotám, které uznávám a kterými se snažím ve svém životě vést.   Valentina Těreškovová, první žena ve vesmíru. Jistě si zaslouží za tento hrdinský čin obdiv, ale …   Valentina Těreškovová, nyní poslankyně Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace za stranu Je

13 Vytvořeno: 2022-11-25 Statistika

Petice za otevření stánku s TRDELNÍKEM v Blatné

V našem městě chybí trdelník! Podpisem této petice nám pomůžete ke zřízení trdelníkového stánku přímo na náměstí. *Jedná se o školní projekt nikoliv o reálnou petici.

21 Vytvořeno: 2022-11-25 Statistika

Zrušme němčinu

Jelikož je Německý jazyk nejvíce nenaučitelný na celém světě a způsobuje veliké utrpení všem studentům němčiny po celé naší republice, je myslím naprosto nezbytné aby Mezinárodní Soud v Haagu (ICC) neprodleně začal projednávat o zrušení němčiny jako jazyka. Každá republika Spolkové republiky Německo převezme svůj oficiální jazyk od nejblišší neněmecké země.

8 Vytvořeno: 2022-11-24 Statistika

Nedovolme prodat Jindřišskou věž

Jako farníci, věřící, obyvatelé Nového Města, ale i ostatní občané žádáme Vás, představitele pražského arcibiskupství zodpovědné za hospodářství pražské arcidiecéze, abyste ukončili prodej Jindřišské zvonice a další potenciální předměty a objekty posvátného rázu, které jsou dědictvím našich předků namáhavě zbudované ke cti Boží a blahu společnosti, a které nesmí po stovkách let existence najednou padnout za oběť následkům špatného hospodaření pražského arcibiskupství. V mnoha evropských jazycích

352 Vytvořeno: 2022-11-24 Statistika

Protest proti stavbě vodní oázy rozlehlého prostranství před kostelem sv. Ducha u pomezí ostravských městských částí Zábřeh a…

Milí Občané Ostravy, žádám vás o podpis této petice, neboť vystavět vodní oázu před kostelem je holý nesmysl a šílenství,kdo si myslite , že se na tomto místě kde jsou v dosahu nekolik desítek metrů školka a škola bude scházet, opilci a jím podobná lůza , to vážně necháte své dětí ohrožovat. 

7 Vytvořeno: 2022-11-24 Statistika

Rekonstrukce mateřské školy Čechovice

Vážení, my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla zahájena kompletní rekonstrukce budov mateřské školy Čechovice, ul. 5.května 7, Prostějov. Nezrekonstruované budovy MŠ Čechovice jsou ve špatném stavu, jelikož jsou postaveny z panelů pro sanitární buňky, jejichž vnitřní obklady mohou obsahovat nebezpečný azbest. V nevyhovujícím stavu je vnitřní i venkovní vybavení např. interiérové dveře, vchodové dveře do budov jednotlivých tříd, či okna ve třídách. Tyto nedostatky

36 Vytvořeno: 2022-11-23 Statistika

Petice proti vydání pozemku parc.č. 1202/1, v k.ú. Ďáblice, obec hl. m Praha jako náhradního pozemku k vypořádání restitučních nároků žalobců ve sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 8

Magistrát hl. m Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01 a Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00 A    V Praze dne 24. 11. 2022     Petice proti vydání pozemku parc.č. 1202/1, v k.ú. Ďáblice, obec hl. m Praha jako náhradního pozemku k vypořádání restitučních nároků žalobců ve sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn 23C 76/2017, ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů     My občané městské části Praha – Ďáblice,   skrze

136 Vytvořeno: 2022-11-23 Statistika

Petice vyzývající vládu ČR k vytvoření záchranných programů pro podnikatele a živnostníky

My občané ČR vyzýváme vládu ČR k vytvoření záchranných programů pro podnikatele a živnostníky, kterým bylo vládou za covidu zakázáno a v současnosti energetickou krizí znemožněno podnikat. Den co den sledujeme marný boj kolegů podnikatelů zasažených nejprve covidovými opatřeními a teď energetickou krizí. Lidé se dostávají po dvou letech do situace, kdy už přišli díky vládám o své podnikání, ale zůstaly jim dluhy, za které většinou ručili doslova střechou nad hlavou. Teď dochází k tomu, že jim ba

16 Vytvořeno: 2022-11-23 Statistika

Malujte nudistické model(k)y reálně!

Hlavním příznakem novověku je malba nahého lidského těla. Postupně bylo realisticky začleňováno i nepřikrášlené lidské chování. Výjevy jako Snídaně v trávě nebylo tak výjimečné spatřit, tím spíše myjící se Sokoly ve sprše. Chce-li si nudist(k)a přivydělat, nezřídka hledá uplatnění jako model(ka) aktů. Tu jsou ale překvapeni požadavkem na návrat do Hynaisovy doby statických, akademických póz. Na nudistických plážích se nemohl neprojevit internetový brainstorming nahých nápadů. Jsme vyšší hominidé

5 Vytvořeno: 2022-11-23 Statistika

Zastavte budování dalších sjezdových tratí na Lipensku!

My, trvale i přechodně žijící obyvatelé, chataři, turisté a návštěvníci Loučovic, Lipna nad Vltavou ale i celého Lipenska a Pošumaví, se obáváme dopadů rozsáhlého rozšiřování Skiareálu Lipno, skrývajícího se za několik záměrů pod zavádějícím názvem „modernizace“, které by měly za následek celkové odlesnění více než 20 ha zdravého lesa v okolí Loučovic a Lipna nad Vltavou. Naše obavy se týkají zejména kumulativních negativních dopadů těchto záměrů na životní prostředí, zvýšenou erozi půdy, zhorše

237 Vytvořeno: 2022-11-22 Statistika

Výzva k vypuštění nemoci COVID-19 z nařízení vlády č. 453/2009 Sb.

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře spravedlnosti,   dne 13. 3. 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 75/2020 Sb., jímž bylo novelizováno nařízení vlády č. 453/2009 Sb., které stanoví seznam nakažlivých lidských nemocí, nakažlivých nemocí zvířat a rostlin a škůdců užitkových rostlin pro účely trestního zákoníku (dále také jen „Nařízení“). Jediným předmětem této novely Nařízení bylo rozšíření seznamu nakažlivých lidských nemocí o onemocnění COVID-19, a to v souvislosti s tehdy nast

478 Vytvořeno: 2022-11-22 Statistika

Petice za změnu pravidel hospodaření veřejných vysokých škol

V posledních měsících čelí celá společnost rostoucím cenám v podstatě ve všech sektorech trhu, od potravin po energie, a tato skutečnost má přirozeně negativní dopady i do hospodaření vysokých škol. V zájmu řešení této neblahé situace předkládáme tuto petici s cílem podnítit přijetí legislativních opatření, která umožní vysokým školám využít k úhradě rostoucích nákladů stávajících vnitřních zdrojů (ve výši až desítek miliónů korun ročně), které jsou však nyní ze zákona vázány na jiné účely. Jedn

32 Vytvořeno: 2022-11-22 Statistika

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ lektorky češtiny pro cizince kurzů organizované Diecézní charitou Plzeň - Veroniky Rožánkové

переклад українською мовою наприкінці PETICE  za ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ lektorky češtiny pro cizince kurzů organizované Diecézní charitou Plzeň - Veroniky Rožánkové, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní cizinci žijící v České republice a navštěvující kurzy organizované Diecézní charitou Plzeň a vyučované paní lektorkou Veronikou Rožánkovou, žádáme, aby bylo přehodnoceno rozhodnutí, že p. Rožánková už nepovede kurzy Diecézní charity

121 Vytvořeno: 2022-11-21 Statistika

Uzavření průjezdu ulicí Wolkerova a vytvoření promenády - rezervace Starý Bubeneč

Žádáme o uzavření ulice Wolkerova pro průjezd aut a vytvoření pěší promenady mezi kostelem Sv. Gottharda a Náměstím Borise Nemcova. Promenáda v historické čtvrti Starý Bubeneč by sloužila pro návštěvníky Královské obory. Podél promenády by mohla byt vysazena alej a znovu vybudován rybník nebo koupací jezírko v rámci boje proti suchu. Zdůvodnění: V ulici Wolkerova jsou původní dlažební kostky, což zcela zbytečně vytváří nadměrné hlukové zatížení obyvatel ulice Wolkerova. Tvoří se zde kolony, což

15 Vytvořeno: 2022-11-21 Statistika