Nejnovější petice

Dům mládeže Pavlák

Tuto petici jsem vytvořila, abych vyjádřila nesouhlas přesunutí dívek čtvrtých ročníků z domova mládeže Štěchovice na vedlejší internát Pavlákov. Většině studentek je nepříjemná představa, že by si v posledním školním roce (na střední Tauferove veterinární škole) musely zvykat opět na nové prostředí v nejnáročnějším ročníku této školy. Proto Vás, rodiče, prosím, abyste nás pochopili a svým podpisem vyjádřili nesouhlas a umožnili nám zůstat na domově mládeže Štěchovice i s našimi kamarády. 

Vytvořeno: 2021-03-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6

Petice na podporu RockOpery Praha

PETICE NA PODPORU ROCKOPERY PRAHA „Příznivci a podporovatelé ROCKOPERY PRAHA proti usnesení a proti složení grantové komise v obl. kultury HMP pro jednoleté granty 2021 a víceleté granty 2022 – 2025“.   Přátelé a diváci, Žádost na rok 2021, ve kterém bude RockOpera Praha slavit 15 let od svého vzniku a premiéry prvního koncertního provedení opery Antigona ve Sladkovského sále Obecního domu, ohodnotila grantová komise, která žádné představení RockOpery Praha nikdy neviděla, její tvorbu např. takt

Vytvořeno: 2021-03-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 124 123

Petice občanů za zajištění léků, jejich legalizaci a dostupnost, účinnou léčbu a profylaxi na SARS-CoV2 (COVID-19) a jeho mutace.

Petice občanů za zajištění léků, jejich legalizaci a dostupnost, účinnou léčbu a profylaxi na SARS-CoV2 (COVID-19) a jeho mutace.  Dle čl. 18 Ústavy ČR a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádáme my, níže podepsaní, ve smyslu čl. 31 Listiny základních práv a svobod a čl. 69 Ústavy ČR vládu ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR a SÚKL o okamžitou a účinnou ochranu občanů ČR před pandemií SARS-CoV2 a jeho mutací.  My, níže podepsaní, vyzýváme vládu České republiky, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vytvořeno: 2021-03-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 30 30

Petice proti resetaci XP na serveru 2104 #prayfordiscord #peticezanasetvrdevymysleneanapsanezpravy #mysakuneresetujnaseexp ​

my níže podepsaní nesouhlasíme s resetací xp na serveru 2104 Žádáme aby žádná  resetace neproběhla. Fénix by přišel o svou roli, Samot a Kristián by taky ztratili své role, vlastně nyní by ti veverčí role ztratili smysl. Naše xp jsme si trvdě vyťukali do klávesnice. My máme naše XP rádi.  Členové serveru 2104  #prayfordiscord #peticezanasetvrdevymysleneanapsanezpravy #mysakuneresetujnaseexp ​#misakujestlizresetujesexpynahlasimteapoprosimtomaseabytezabanovalaopustimmettobus

Vytvořeno: 2021-03-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 7 6

Petice pro okamžitou hospitalizaci na psychiatrickém oddělení a následné zbavení svéprávnosti pro pana Lubomíra Volného, Ilonu Csákovou, Lenku Tarabovou, Janu Peterkovou a Pavla Zítka.  

 PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   Věc: Petice pro okamžitou hospitalizaci na psychiatrickém oddělení a následné zbavení svéprávnosti pro pana Lubomíra Volného, Ilonu Csákovou, Lenku Tarabovou, Janu Peterkovou a Pavla Zítka.   My, občané ČR žádáme zodpovědné orgány ČR, tj. PČR, ministerstvo zdravotnictví ČR, lékaře a jiné odborníky, aby neprodleně začali řešit veřejně prezentující osoby propagující své myšlenkové pochody na Facebooku a

Vytvořeno: 2021-03-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 26 24

ScootPark Lhota

V létě nemame kde jezdit nudime se a jen sedime u pocitace pojdme to zmenit a podepiste petici na scootpark ve Lhotě děkujeme

Vytvořeno: 2021-03-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9 9

Úřední maturitu pro studenty zdravotnických oborů

Vážený pane ministře Plago,   tímto bychom Vás my, studenti zdravotnických oborů, chtěli vyzvat k udělení úřední maturity. Dnes jsme byli již po třetí povoláni na pracovní povinnost. Vůči maturantům jiných oborů jsme ve velké nevýhodě. Je dále neúnosné se řádně připravovat na maturity a u toho být plně k dispozici pro vypomáhání v nemocnicích! Pracovní povinností trávíme několik hodin týdně na úkor studia. Tato situace je déle nezvladatelná.   Jsme vážně vyčerpaní a je na nás vyvíjen velký psych

Vytvořeno: 2021-03-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 27 27

Natažení optických kabelů ve Všenorech

My, obyvatelé Všenor, žádáme starostu, aby nechal umístit do budovaných přípojek vody a kanalizace v ulici Na Benátkách (a následně dalších) přípravu pro zavedení optických kabelů společnosti Eurosignal.   Na lednovém zastupitelstvu byla schválena smlouva o spolupráci obce Všenory se spol. Eurosignal, v rámci které při pozemních výkopech bude umožněno umístit trubičky pro zavedení optického připojení k internetu. Mělo se začínat v části Brunšov a následně Na Benátkách. Při dalších výkopek pak po

Vytvořeno: 2021-03-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 25 24

Petice proti Igoru Reichertovi

Podepišme petici proti podvodným servisum, kteří ze zákazníku berou zálohy, a pak jím auta vracejí nepojízdné, nebo v rozebraným stavu. Zastavme tohle vydírání, a podvodný jednání. Petice proti Igoru Reichertovi, majitelovi autoservisu blackflames Volyně Strakonice, kterému jsem odvezl své auto v říjnu 2019 s tím, že aniž by se na auto předem nekoukl, tak vyhodnotil že to bude na generálku. Vzal zálohu 50 tisíc, auto mělo být hotové do 4 měsíců, a jediné co se mi za celý rok dostalo, že jednou j

Vytvořeno: 2021-03-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 18 18

PETICE PRO ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÉHO MNOŽSTVÍ A VOLNÉHO PRODEJE LÉKU ISOPRINOSINE

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme Vládu ČR, aby bez zbytečného odkladu zajistila dostatečné množství léku Isoprinosine k prodeji v lékárnách bez lékařského předpisu. U tohoto léku je při včasném podání odůvodněný předpoklad pozitivního vlivu na průběh onemocnění nemocí Covid-19 u nemocných. Je tedy nutné jej zajistit v takové míře, aby byl dostupný všem nemocným onemocněním Covid-19, kteří o léčbu s ním projeví zájem. Česká republika se nyní nachází v kritické situaci, kdy docház

Vytvořeno: 2021-03-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 3338 3306