Nejnovější petice

77+33=100

Legalizujme 77+33=100 a dejme prostor i jiným matematickým problémům

5 Vytvořeno: 2022-12-06 Statistika

zapnutí WiFi Mišulce

jsem proti týrání a zneužívání postižených lidí. sestra manipuluje s její postiženou starší sestrou a schválně jí vypla wifi.

6 Vytvořeno: 2022-12-06 Statistika

Chceme zachovat program ČT3 a omezit kriminální obsah v České televizi

Žádáme zachování pamětnického a rodinného kanálu ČT3 České televize. Tento program má jistě své místo, protože programů poskytujících rodinný nenásilný obsahu pro celou rodinu je v České republice obecně nedostatek. Programů, kde se vraždí dnes a denně jsou v ČR desítky. Programy vhodné pro nás, komu se hnusí dívat se jak se lidé vraždí, jsou v ČR prakticky jen dva ČT3 a CS Film. Trochu nepoměr, což? Dále žádáme razantní omezení kriminálního obsahu v České televizi. Česká televize je tu proto,

24 Vytvořeno: 2022-12-05 Statistika

Kup si člena na Spotify/Apple Music/Tidal

ERROR1K vydal nový song Kup si člena, bohužel je pouze na YouTube, my, jeho fanoušci si ale přejeme, aby tento song byl na všech streamovacích platformách.

102 Vytvořeno: 2022-12-05 Statistika

Petice za zrušení trestní imunity zákonodárců.

Dobrý den. Poslanecká potažmo Senátorská trestní imunita je jedno z lákadel těchto politických postů a tak není divu, že se na tyto posty - volených zástupců lidu, hlásí více a více uchazečů s nekalými úmysly či trestní minulostí. Jsme opravdu ojedinělou zemí , která tohle privilegium svým zákonodárcům umožňuje a dovoluje jim po dobu mandátu praktiky , které by bez Imunity jen stěží realizovali. Jedinnou imunitou, která má význam pro fungující demokratické zřízení je takzvaná Idemnita která zaru

895 Vytvořeno: 2022-12-05 Statistika

Nechceme žádná cizí vojska na našem území ani v rámci výcviku pro zabíjení

Žádáme všechny odpovědné politiky, aby nepodpořili výcvik Ukrajinských vojáků na našem území. Máme právo rozhodnout o tom, zda se zapojíme přímo do válečného konfliktu nebo nepřímo tím, že budeme zde cvičit cizí vojáky přímo zapojené do konfliktu. Je to velice závažné rozhodnutí, které nás řadí nejen jako nepřátele Ruska a de facto nás to definitivně odřízne od dalších obchodních jednání s ním, ale také nás to vystavuje velikému nebezpečí, které vyhlášením džihádu Kadyrova na všechny, co podporu

29 Vytvořeno: 2022-12-03 Statistika

Věcně shodná připomínka - námitka - územní plán Zeleneč - zástupce veřejnosti

  Námitka zástupce veřejnosti proti návrhu územního plánu obce Zeleneč   I. Oprávnění k podání připomínek 1.        Já, níže uvedený a podepsaný občan Zelenče, okr. Praha východ, uplatňuji v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, věcně shodné připomínky ke konceptu a návrhu územně plánovací dokumentace. Na základě těchto, níže upřesněných, připomínek zmocňuji k podání námitky a k mému dalšímu zastupování při projedn

109 Vytvořeno: 2022-12-02 Statistika

ZACHRAŇME OLYMPIÁDY - SOUTĚŽE PRO NADANOU A MOTIVOVANOU MLÁDEŽ

PRO: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.   VĚC: Otevřený dopis ve věci reformy financování DDM/CVČ, která ohrožuje konání soutěží garantovaných a spoluorganizovaných MŠMT   Vážený pane ministře, obracíme se na Vás jako na autoritu, která by mohla (a měla) ovlivnit nové nastavení fungování části Vašeho resortu věnující se mimoškolní činnosti dětí a mládeže. Vyjadřujeme velké znepokojení z toho, že změny ve financování Domů dětí a mládeže/Center volného času s 

2460 Vytvořeno: 2022-11-30 Statistika

Pojďme zhasnout ruskou ambasádu v Praze

Už několik týdnů čelí ukrajinská města a vesnice bezprecedentním raketovým útokům ze strany Ruska. Terčem jsou především elektrárny, teplárny a vodárny. Tato nová fáze války přináší katastrofické a navíc každodenní dopady na životy civilního obyvatelstva. Bez energií a vody se ocitají nejen byty, školy a školky, obchody a výrobní závody, ale také například nemocnice. Rusko se evidentně rozhodlo zlomit Ukrajinu tmou a mrazem. Z hlediska vyššího principu mravního žádáme příslušné státní a soukromé

12583 Vytvořeno: 2022-11-29 Statistika

Petice, aby Tuka_eXtreme odstoupil ze své funkce, resp. pozice helpera

Zdravím všechny hráče, kteří hrají na CZ/SK serveru zvaném Survival-Games.cz.   Chtěl/a bych Vás poprosit o podepsání anonymní on-line petice, díky které bychom společně mohli dosáhnout toho, aby na "sg" serveru byly pouze helpeři, kteří vědí, jak správně trestat hráče, včetně toho, aby daný helper poznal, zda jedinec při hře podváčí či nikoli. Doufám, že i vy ostatní vidíte, co se aktuálně na daném serveru odehrává (dovolím si říci, že p. Tuka_eXtreme trestá hráče bez toho, aby si opravdu zjist

110 Vytvořeno: 2022-11-27 Statistika

Petice proti výstavbě spalovny odpadů (ZEVO) v Písku s kapacitou 50 000 t/rok

My níže podepsaní občané nesouhlasíme s tím, aby v Písku v teplárně ve Smrkovicích byla postavena spalovna odpadů ZEVO (kapacita 50 000 t odpadů za rok). Žádáme ministerstvo životního prostředí, aby udělilo záměru v řízení EIA nesouhlasné závazné stanovisko. Žádáme vedení města a zastupitelstvo, aby tento záměr zastavilo, a to  z níže uvedených důvodů. 1)    Spalovny odpadů ZEVO dle studií prokazatelně znehodnocují ceny nemovitostí ve svém okolí v okruhu až do cca 4 km, to je v našem případě při

91 Vytvořeno: 2022-11-27 Statistika

Změna názvu ulice tř. Těreškovové v Karviné

Vážení spoluobčané města Karviné,ve světle událostí posledních měsíců a dnů stále přemýšlím nad tím, proč má být významná část našeho města nadále pojmenována po stále žijící osobě, která svými současnými činy odporuje morálním hodnotám, které uznávám a kterými se snažím ve svém životě vést.   Valentina Těreškovová, první žena ve vesmíru. Jistě si zaslouží za tento hrdinský čin obdiv, ale …   Valentina Těreškovová, nyní poslankyně Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace za stranu Je

13 Vytvořeno: 2022-11-25 Statistika

Petice za otevření stánku s TRDELNÍKEM v Blatné

V našem městě chybí trdelník! Podpisem této petice nám pomůžete ke zřízení trdelníkového stánku přímo na náměstí. *Jedná se o školní projekt nikoliv o reálnou petici.

21 Vytvořeno: 2022-11-25 Statistika

Zrušme němčinu

Jelikož je Německý jazyk nejvíce nenaučitelný na celém světě a způsobuje veliké utrpení všem studentům němčiny po celé naší republice, je myslím naprosto nezbytné aby Mezinárodní Soud v Haagu (ICC) neprodleně začal projednávat o zrušení němčiny jako jazyka. Každá republika Spolkové republiky Německo převezme svůj oficiální jazyk od nejblišší neněmecké země.

8 Vytvořeno: 2022-11-24 Statistika

Nedovolme prodat Jindřišskou věž

Jako farníci, věřící, obyvatelé Nového Města, ale i ostatní občané žádáme Vás, představitele pražského arcibiskupství zodpovědné za hospodářství pražské arcidiecéze, abyste ukončili prodej Jindřišské zvonice a další potenciální předměty a objekty posvátného rázu, které jsou dědictvím našich předků namáhavě zbudované ke cti Boží a blahu společnosti, a které nesmí po stovkách let existence najednou padnout za oběť následkům špatného hospodaření pražského arcibiskupství. V mnoha evropských jazycích

370 Vytvořeno: 2022-11-24 Statistika

Protest proti stavbě vodní oázy rozlehlého prostranství před kostelem sv. Ducha u pomezí ostravských městských částí Zábřeh a…

Milí Občané Ostravy, žádám vás o podpis této petice, neboť vystavět vodní oázu před kostelem je holý nesmysl a šílenství,kdo si myslite , že se na tomto místě kde jsou v dosahu nekolik desítek metrů školka a škola bude scházet, opilci a jím podobná lůza , to vážně necháte své dětí ohrožovat. 

7 Vytvořeno: 2022-11-24 Statistika

Rekonstrukce mateřské školy Čechovice

Vážení, my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla zahájena kompletní rekonstrukce budov mateřské školy Čechovice, ul. 5.května 7, Prostějov. Nezrekonstruované budovy MŠ Čechovice jsou ve špatném stavu, jelikož jsou postaveny z panelů pro sanitární buňky, jejichž vnitřní obklady mohou obsahovat nebezpečný azbest. V nevyhovujícím stavu je vnitřní i venkovní vybavení např. interiérové dveře, vchodové dveře do budov jednotlivých tříd, či okna ve třídách. Tyto nedostatky

36 Vytvořeno: 2022-11-23 Statistika

Petice proti vydání pozemku parc.č. 1202/1, v k.ú. Ďáblice, obec hl. m Praha jako náhradního pozemku k vypořádání restitučních nároků žalobců ve sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 8

Magistrát hl. m Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01 a Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00 A    V Praze dne 24. 11. 2022     Petice proti vydání pozemku parc.č. 1202/1, v k.ú. Ďáblice, obec hl. m Praha jako náhradního pozemku k vypořádání restitučních nároků žalobců ve sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn 23C 76/2017, ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů     My občané městské části Praha – Ďáblice,   skrze

137 Vytvořeno: 2022-11-23 Statistika

Petice vyzývající vládu ČR k vytvoření záchranných programů pro podnikatele a živnostníky

My občané ČR vyzýváme vládu ČR k vytvoření záchranných programů pro podnikatele a živnostníky, kterým bylo vládou za covidu zakázáno a v současnosti energetickou krizí znemožněno podnikat. Den co den sledujeme marný boj kolegů podnikatelů zasažených nejprve covidovými opatřeními a teď energetickou krizí. Lidé se dostávají po dvou letech do situace, kdy už přišli díky vládám o své podnikání, ale zůstaly jim dluhy, za které většinou ručili doslova střechou nad hlavou. Teď dochází k tomu, že jim ba

16 Vytvořeno: 2022-11-23 Statistika

Malujte nudistické model(k)y reálně!

Hlavním příznakem novověku je malba nahého lidského těla. Postupně bylo realisticky začleňováno i nepřikrášlené lidské chování. Výjevy jako Snídaně v trávě nebylo tak výjimečné spatřit, tím spíše myjící se Sokoly ve sprše. Chce-li si nudist(k)a přivydělat, nezřídka hledá uplatnění jako model(ka) aktů. Tu jsou ale překvapeni požadavkem na návrat do Hynaisovy doby statických, akademických póz. Na nudistických plážích se nemohl neprojevit internetový brainstorming nahých nápadů. Jsme vyšší hominidé

5 Vytvořeno: 2022-11-23 Statistika