Nejnovější petice

Eri se musí rozejít s dominikem

Ahoj. Jsem zastupitel spolku "The Throne Of The Gods". Naše zakladatelka Erika "Eri" Klimkova se dříve chodila s klukem Dominik "Kokot" David Ferus. Rozešel se sni a Naše eri asi ztratila mozek a opětne se snim dala dohromady jelikož nemá mozek a je to bagandza. Touto sbírkou chceme eri koupit mozek.

10 Vytvořeno: 2021-11-30 Statistika

Petice proti experimentální modulární stavbě na Ládví

My níže podepsaní, kteří žijeme na sídlišti Ďáblice, nebo nám na něm alespoň záleží, odmítáme projekt experimentální modulární stavby na parkovišti mezi ulicemi Davídkova a Taussigova. Připravovaný záměr je v rozporu s: platným územním plánem, který prakticky celé sídliště Ďáblice hodnotí jako „stabilizované území“ a „z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti“, připravovaným Metropol

53 Vytvořeno: 2021-11-30 Statistika

Petice proti počítání s Jakobiánem v ima2

Jakobián je naprosto nepodstatná věc, která by se neměla při počítání v matematice brát v úvahu. Slouží akorát tak pro matení nepriatelov (nás studentů), v reálném počítání nemůže mít využití.

9 Vytvořeno: 2021-11-29 Statistika

Coffee on the go a kulturu na Sokolském ostrově

Na trávu u Slepého ramene přijela naše bílá dodávka v září roku 2012. Začínali jsme jako dva studenti vysoké školy.  Za téměř 10 let jsme dokázali sami bez dotačních programů vybudovat, troufám si říci, jedno z nejoblíbenějších míst v Českých Budějovicích.  Dříve Sokolák nebyl moc oblíbený, navštěvovaný a ani zcela bezpečný.  Postupně se nám spolu s Klubem K2 podařilo na Sokolák přilákat čím dál více lidí, kteří toto místo vyhledávají k odpočinku, relaxaci a zábavě a zároveň se stal místem setká

2036 Vytvořeno: 2021-11-29 Statistika

ÚPRAVA MATURITNÍ ZKOUŠKY

Vážený pane ministře, tímto Vás chceme oslovit jako žáci čtvrtých ročníků středních škol.  Česká republika je zemí, která měla nejdéle uzavřené školy. V distanční výuce, která se svou efektivností nedá srovnávat s výukou prezenční, jsme setrvali od poloviny 2. ročníku až do konce 3. ročníku vyjma několika málo týdnů. Díky koronavirové krizi jsme tak přišli o podstatnou část středoškolské výuky.  Bohužel se ale ani teď situace nevyvíjí dobře, čísla rostou a hrozí nám další výuka z domova. Z tohot

13 Vytvořeno: 2021-11-29 Statistika

Je Adam Šolc čůrák?

Prosím zeptejte se sami sebe, je Adam Šolc čůrák ?

9 Vytvořeno: 2021-11-28 Statistika

Zachování lesa v Novém Městečku

My, níže podepsaní občané obce Čerčany nebo majitelé pozemků v obci Čerčany prostřednictvím této petice žádáme, aby obec Čerčany neprodala pozemky parc. č. 1707/1 a 1705/18 v k.ú. Čerčany na Novém Městečku a byl zde zachován dnešní les, kde je 290 živých vzrostlých stromů, žije zde přes 20 druhů ptáků, chránění živočichové r. Formica a veverka obecná a spousta jiných. 

66 Vytvořeno: 2021-11-28 Statistika

Petice proti větrným elektrárnám u Blaníku - Nechceme větrníky nad Blaníkem

1. Nesouhlasíme se záměrem na výstavbu větrných elektráren u Blaníku v městysu Načeradec, který je popsán níže. Žádáme zastupitelstvo městysu Načeradec, aby v mezích své působnosti na svém zasedání  a) projednalo uvedený záměr, b) vyjádřilo s ním nesouhlas v jakékoli jeho podobě, včetně nesouhlasu s jakoukoli změnou územního plánu městysu Načeradec, která by ho umožnila nebo usnadnila, a c)umožnilo radě a starostovi městysu Načeradec tento nesouhlas aktivně prosazovat ve všech správních i soudní

193 Vytvořeno: 2021-11-27 Statistika

Žádáme zrušení nouzového stavu

My, níže podepsaní občané České republiky, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice ŽÁDÁME OKAMŽITÉ UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU a společně s tímto VYHLAŠUJEME OBČANSKOU NEPOSLUŠNOST Máme za to, že NOUZOVÝ STAV JE PROTIÚSTAVNÍ, NENÍ POTŘEBA A JE VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY DLOUHODOBĚ ZNEUŽÍVÁN: - K OMEZOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD - K MANIPULACI A VYVOLÁVÁNÍ STRACHU OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY - K NETRANSPARENTNÍM ZRYCHLENÝM NÁKUPŮM A ZA

381 Vytvořeno: 2021-11-27 Statistika

Otevřený dopis Ing. Miloši Zemanovi, tč. prezidentu ČR

Pane inženýre Miloši Zemane! Nejsem si jistý, zda jste ještě schopný alespoň trochu vnímat realitu, ale Česká republika se opět nachází v kritické situaci, kterou současné bezvládí jenom prohlubuje. Snažně vás proto prosím, abyste svým počínám, či spíše nepočínáním, tento stav nadále nekomplikoval. Chápu, že zdravotní stav, který vám samozřejmě nikdo nepřeje, je pro vás absolutně limitující. Proto, jste li ještě vůbec schopen racionálního uvažování, jmenujte bez dalších průtahů novou vládu vzešl

243 Vytvořeno: 2021-11-25 Statistika