Nejnovější petice

Emoji stolu

Jelikož máme emoji židle (🪑), udělal jsem tuhle petici, abychom měli i emoji stolu. Už máme židli, máme dokonce i příbory (🍽️), tak musíme mít i stůl. Na co si chceme dát příbory, kdyz nemáme stůl? Samozřejmě, můžeme jíst na zemi, ale k čemu by nám potom byla ta židle? Podpořte se mnou tuhle petici, ať konečně máme i emoji stolu! 

6 Vytvořeno: 2021-09-18 Statistika

PETICE ZA OMEZENÍ PLÁNOVANÉ VÝSTAVBY NA NÁMĚSTÍ OSVOBODITELŮ

My níže podepsaní, nesouhlasíme se stavebním záměrem „Centrum Radotín“ zahrnující bytové domy s komerčními prostory, podzemními garážemi a technickou infrastrukturou, který by měl vzniknout v lokalitě dnešního parkoviště a budov před Obchodním centrem Berounka, neboli „Před Albertem“ (tj. na pozemcích parc. č. 340, 341, 342/1, 342/2, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 343/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 345, 347/1, 347/2, 347/4, 357/1, 357/10, 357/31, 357/32, 357/37, 357/38, 357/41, 357/42, 357/43 a 259

17 Vytvořeno: 2021-09-18 Statistika

Petice proti návrhu na zrychlené řízení změny Územního plánu města Beroun, změna 4a.

My níže podepsaní zásadně NESOUHLASÍME s návrhem číslo 8. předloženým Radou města Beroun k jednání Zastupitelstva města Beroun dne 22.9.2021. Domníváme, že záměr revitalizace celého prostoru v bývalém areálu OSP v Berouně na Závodí (více než 8000 m2) je správný a přináší velký potenciál pro odlehčení dopravě i pro rozvoj celé městské části Závodí a jeho infrastruktury. Proto ale nechápeme, proč Rada města (RM) Beroun předkládá tzv. zkrácený postup pořizování změny ÚP podle §55 stavebního zákona,

107 Vytvořeno: 2021-09-17 Statistika

Nechceme Jane jako nového Thora

JANE CHCIPNI PLS NIKDO TĚ NEMA RAD, STEJNĚ SI FUNGOVALA JENOM JSKO VYSAVAČ NA KAMEN NEKONEČNA TAK DRŽ PICU A ODEJDI   

6 Vytvořeno: 2021-09-17 Statistika

PETICE PROTI TYRANŮM BEZ VLASŮ A JEMU PODOBNÝM | UNBAN DIMES, FRIS, MRTKA |

Ve jménu lidu našeho požadujeme okamžité uvolnění z místa tak temného že kdo se odtamtud vráti tak již tam nikdy nechce zvaného "permus". Jména lidí které byly z politických důvodů režimu dubnického Diktátora, samozvaného War lorda a prvního herce ze Slovenska kdo obdrží Oskara za jeho výkony zní: Fris, Dimes, Mrdka.   Máte čas do zítřejšího odpoledne teď.

6 Vytvořeno: 2021-09-17 Statistika

Podpis za Barák!

Chceme ukázat, že o rozvoj a účast na možných aktivitách komunitního centra v domě na Nádražní 211 KH je mezi místními živý zájem.Pokud Ti tedy přijde, že přesně něco takového tu chybí, a chceš se více (či méně) účastnit na dění v tomto prostoru, poprosíme Tě o vyplnění kontaktu a podpis.

14 Vytvořeno: 2021-09-17 Statistika

On-line studium pro studenty kombinovaného studia TUL Liberec

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan fakulty Studentská 1402/2 46117 Liberec 1   Vážený pane děkane, vážení členové akademické obce,  obracím se na vás jménem svým i svých spolužáků z jazykových oborů kombinovaného studia. V loňském akademickém roce jsme nastoupili ke studiu a absolvovali prezenčně pouze zápis. Pandemie COVID-19 školy uzavřela a my jsme oba semestry a větší část zkouškového období strávili v on-line prostř

27 Vytvořeno: 2021-09-16 Statistika

Povolení pyrotechniky na fotbale

Pyro není zločin a na stadióny prostě patří. Dělá to fotbal fotbalem a skvělou atmosféru.

16 Vytvořeno: 2021-09-16 Statistika

Petice proti provozu Manifesto Market v obytné zóně na Praze 5 - Smíchov v oblasti na Knížecí

My níže podepsaní se obracíme na starostku MČ Prahy 5, Radu a Zastupitelstvo MČ Prahy 5 a také na majitele pozemku Hlavní město Praha, respektive jím 100% vlastněnou firmu Dopravní podniky hlavního města Prahy s požadavkem na znovuobnovení pořádku a klidu v prostoru na Knížecí. Požadujeme uzavření komplexu Manifesto, který byl vystavěn uprostřed obytné zóny a již od počátku samotné stavby posunul bydlení v přilehlých domech na hranici psychického týrání. Pouhý pohyb až 500 osob konzumujících alk

37 Vytvořeno: 2021-09-15 Statistika

Přechod pro chodce před ZŠ Boršov nad Vltavou

Z důvodu velkého provozu před Základní školou v Boršově nad Vltavou žádáme zajištění bezpečného pohybu dětí kolem komunikace zřízením přechodu pro chodce a případného semaforu s rychlostním čidlem. Takový semafor by signalizoval červenou pouze v případě překročení nejvyšší povolenné rychlosti. Samotné dopravní značení upozorňující na pohyb dětí se jeví jako neefektivní. Rozšíření podjezdu umožnilo obousměrný průjezd vozidel a většina řidičů již svou jízdu nezpomalí. 

9 Vytvořeno: 2021-09-15 Statistika