Nejnovější petice

Za energetickou bezpečnost České republiky

                         Motto: Na světě je důležité křičet dříve, nežli vám někdo ublíží. Křičíte-li později, zpravidla to nebývá nic platné, zvláště ublíží-li vám smrtelně.   My, níže podepsaní občané, s vědomím toho, že současné extrémní nárůsty cen elektřiny, tepla a plynu, spolu s podřízením se neuváženým klimatickým ambicím orgánů Evropské unie (které většina světa v takové míře nesdílí, a které proto nemohou přinést očekávané výsledky), zásadně ohrožují naši energetickou bezpečnost, stab

10 Vytvořeno: 2022-01-24 Statistika

Výzva Veřejnému ochránci práv ohledně opatření proti COVID-19

Veřejnému ochránci práv Údolní 658 602 00 Brno-střed Výzva Veřejnému ochránci práv k podání podnětu ke zrušení některých opatření vyplývajících ze zákona č. 94/2021 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Vážený pane ombudsmane, obracíme se na Vás jako na ochránce práv ve věci diskriminace vyplývající z opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaných dle zákona č. 94/2021 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii o

187 Vytvořeno: 2022-01-23 Statistika

Zákaz charitativních akcí na území Prahy

Jelikož se charity neustále zneužívají pro nekalé účely a obtěžování všech, jsem pro plošný zákaz charit na území Hlavního města. Pokud existují nějaké etablované charity, jistě se najde způsob, jak případně jednotlivě povolit.  Příklady zneužití charit v Praze: https://www.youtube.com/watch?v=QP8zH5yraz8&t=139s https://www.youtube.com/watch?v=yKY2uTAXTs0 https://www.youtube.com/watch?v=Q9Reb8qxwxw

5 Vytvořeno: 2022-01-23 Statistika

Petice na záchranu 54 garáží v Dolních Chabrech

My občané České republiky žádáme zachování družstevních garáží v Dolních Chabrech, v ulici Krbická. Starostka MČ Praha-Dolních Chaber Mgr. Kateřina Šilhanová Šafránková vypověděla v lednu roku 2021 bez udání důvodu nájemní smlouvu z devadesátých let, navíc s žádostí o zbourání stavby na náklady družstva. Během snahy o diskusi a dotazování se objevily argumentace o nevyhovující výši nájmu či „přeprodej“ garáží za tržní cenu, nicméně pravý zájem nikdy nebyl písemně sdělen a výpověď z nájmu pozemku

31 Vytvořeno: 2022-01-23 Statistika

Petice za snížení počtu postupujících a sestupujících na 2/2 - SMFBL 2022

Požadujeme, aby byla provedena změna v soutěžním řádu AMFČR SK SMFBL v bodu: 12.1.1. "Oddíly, které se umístily na 1. - 4. místě v dané soutěži, vždy postupují v příštím ročníku do vyšší soutěže (s výjimkou nejvyšší soutěže)." na "Oddíly, které se umístily na 1. a 2. místě v dané soutěži, vždy postupují v příštím ročníku do vyšší soutěže (s výjimkou nejvyšší soutěže). 12.1.2 "Poslední 4 oddíly umístěné v tabulce v dané soutěži, vždy sestupují v příštím ročníku do nižší soutěže (s výjimkou nejniž

56 Vytvořeno: 2022-01-23 Statistika

PETICE PROTI NESLUŠNÉ A NENÁVISTNÉ POLITICE PROTI RUSKU

Jmenuji se Zbyněk Prousek a jsem občan České republiky. V souladu s článkem čl. 17 odst. 2 Listiny Lidských práv a svobod, která je součástí Ústavního pořádku České republiky, a nebojíce se praktik Evropské unie prohlašuji následující:   Hluboce opovrhuji neslušnou a nenávistnou politikou proti Rusku.   Jako Čech se velmi stydím za štvavé manévry, které v důsledku tupé podřízenosti západoevropským politickým strukturám generuje proti Rusku současná zahraniční politika loutkové vlády České republ

113 Vytvořeno: 2022-01-22 Statistika

Nesouhlasím s rozhodnutím vlády o dodávkách munice a s případným vysláním čs. vojáků na Ukrajinu !!

Nekompetentní ministryně obrany prohlásila, že má vláda v plánu darovat Ukrajině munici a dokonce vyslat na Ukrajinu Armádu České republiky ! Jsem rozhodně proti těmto snahám vlády, která má v současné době 32% důvěru obyvatel, aby nás zatáhla do případného vojenského konfliktu !!!  

301 Vytvořeno: 2022-01-22 Statistika

Dopis poslancům k novele Pandemického zákona

Pane poslanče, paní poslankyně, vláda přichází s novelou pandemického zákona. Tato novela má dát ministerstvům zdravotnictví, vnitra a obrany více pravomocí, než má vláda v době válečného stavu. Novela schválená vládou je zcela nepředstavitelným pokusem obejít standardní zákony, včetně ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Vytváří paralelní právní řád, v němž lidé ztratí jakoukoliv právní jistotu, a jakoukoliv možnost účinné soudní ochrany. Základní práva a svobody budou omezena více, než za válečn

1206 Vytvořeno: 2022-01-22 Statistika

Otevřený dopis ministru Petru Gazdíkovi od zástupců z řad obcí, neziskových organizací a aktérů ve vzdělávání

Vážený pane ministře,  obracíme se na Vás se žádostí o řešení problému, který nám vznikne v roce 2022 ukončením projektů z  výzev OP VVV č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II. a  OP VVV č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II). Situace v našich školách je ve srovnání s celorepublikovým průměrem podstatně složitější, neboť významný podíl dětí a žáků našich škol pochází ze sociálně vyloučeného prostředí a k tomu, aby byli ve studiu úspěšní, potřebují

5 Vytvořeno: 2022-01-21 Statistika

Otevřený dopis ministru Ivanu Bartošovi od zástupců z řad obcí, neziskových organizací a dalších lokálních aktérů ve věci zachování Agentury pro sociální začleňování

Vážený pane ministře, obracíme se na Vás s žádostí o řešení situace týkající se nejasné budoucnosti Agentury pro sociální začleňování (nyní zařazené jako Odbor pro sociální začleňování MMR ČR), dále jako Agentura, a naší další spolupráce. Velice nás znepokojují následující zprávy: Od května 2022 není jasné, zda-li a případně v jaké podobě bude Agentura fungovat, jakou podporu bude poskytovat a v jaké míře. V návazném projektu Agentury založeném na OPZ+ od roku 2023 se počítá s podporou pouze 30

22 Vytvořeno: 2022-01-21 Statistika