Výzva vládě k zabezpečení urgentní humanitární pomoci Gaze a dosažení dohody o příměří

Obracíme se na vás opět jako občanky a občané, lidé dlouhodobě se angažující v podpoře lidských práv, kteří jsou silně znepokojeni humanitární katastrofou v Gaze, která v posledních dnech eskaluje. 

Naše první výzva z 6. 2. vzbudila potřebnou debatu. V této souvislosti oceňujeme vůli českých představitelů brát v potaz humanitární principy mezinárodního práva. Jsme rádi, že se Česká republika spolu se všemi státy EU kromě Maďarska připojila k „požadavku okamžité humanitární pauzy, která by vedla k udržitelnému příměří, k bezpodmínečnému propuštění rukojmí a k poskytnutí humanitární pomoci“, a že již neblokuje sankce proti extremistickým izraelským osadníkům. Zároveň si ceníme finanční pomoci 5 000 000 Kč, kterou naše vláda poskytla na humanitární pomoc v Gaze. Nicméně se domníváme, že vzhledem k tomu, že obnova zničené Gazy potrvá roky, je taková pomoc nedostatečná a žádáme, aby se naše vláda větší měrou připojila k mezinárodní pomoci.

Společné vyjádření EU podle slov ministra Lipavského reagovalo na zamýšlenou vojenskou operaci proti městu Rafáh a milión a půl nezajištěných uprchlíků. Potřebu humanitární akce také vyzdvihlo několik vládních a ústavních představitelů.

Tímto druhým dopisem proto vyzýváme k neprodleným a konkrétním krokům. Činíme tak ve světle hrozby humanitární katastrofy - hladomoru, absence lékařské péče a nemožnosti doručovat humanitární pomoc kvůli pokračujícím bojům v celém Pásmu Gazy. Zdůrazňujeme, že nestačí vyjadřovat záměry, ale je třeba okamžitě jednat a hledat cesty jak nutnou pomoc strádajícím civilistům poskytnout. Voláme proto po tom, aby česká vláda a diplomacie:

1. využila ve spolupráci s EU a USA všechny veřejné a neveřejné kontakty k tlaku na izraelskou vládu k uzavření příměří a dohody s arabskými státy pro ukončení bojů, návrat rukojmí a zajištění masové humanitární pomoci.

2. zahrnula pomoc do Gazy do dlouhodobých zahraničních humanitárních a rozvojových strategií České republiky, začala neprodleně uskutečňovat deklarované urgentní humanitární cíle a využila tak dobré vztahy s Izraelem pro zajištění její dopravy potřebným. (Palestinská území nebyla zahrnuta mezi cílové země pro pravidelné humanitární výzvy vyhlášené loni v prosinci a české neziskové organizace tak letos nemohly podat návrhy na pomoc Gaze)

3. aktivně hledala další způsoby humanitární pomoci, např. podpořila technicky a materiálně Jordánsko a jeho program vysílání pomoci vzdušnou cestou, tzv. „air drops“, do severní Gazy; využila přítomnost partnerů českých humanitárních organizací a přijala po vzoru Vatikánu zraněné děti na léčení v České republice;

4. podpořila uspořádání veřejného slyšení v poslanecké sněmovně ČR na téma izraelsko- palestinského konfliktu o jeho historických, mezinárodně právních a lidskoprávních aspektech a o současné závažné eskalaci, s cílem omezit nebezpečnou společenskou polarizaci, předcházet dehumanizujícím, antisemitským a anti-arabským projevům a uznat legitimní obavy našich židovských a arabských spoluobčanů o přežití a bezpečnost jejich blízkých.

Humanitární pomoc a diplomatické řešení současného stavu jsou více než naléhavé. Každým dnem narůstá počet zabitých a raněných včetně dětí, civilistů umírajících na hladomor, válečná zranění i banální nemoci, na které v Gaze nejsou léky. Je třeba přijmout i náš díl odpovědnosti za předcházení dalším obětem humanitární katastrofy, ať už z lidské solidarity s trpícími Palestinci nebo z přátelství s Izraelem.

S přátelským pozdravem

Zora Hesová, Anna Šabatová, Anna Hradilková, Nataša Dudinská, Filip Outrata, Lída Hesová, Lamis Bartůšková Khalilová, Dáša van der Horst, Pavel Barša, Markéta Hrbková, David Zelinka a Jana Hradilková


Mluvme o tom (hrbkova.marketa@gmail.com)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Mluvme o tom (hrbkova.marketa@gmail.com) bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 1000 lidí.

Zjistit více...