Petice proti výstavbě přeložky silnice II/137 v úseku Tesco-Slapy

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s výstavbou přeložky silnice II/137 v úseku Tesco-Slapy a to z následujících důvodů:

  • Deklarovaný přínos v podobě snížení dopravní zátěže v Táboře je přinejmenším sporný
  • Stavba obchvatu nevratně zničí 22 hektarů kvalitní orné půdy, ze které by bylo možné každý rok sklidit 150 tun obilí
  • Stavba obchvatu zhyzdí krásný kout přírody v docházkové vzdálenosti od města a znemožní jeho využití pro rekreaci obyvatel města
  • Ušetříme miliardu korun

Bernard Jech    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Bernard Jech bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...