Jsme proti sloučení rychnovských hasičů s náchodskými !!!

 Hasičská stanice Rychnov nad Kněžnou dle pana ředitele HZS Královéhradeckého kraje Ing. Davida Pouče bude mít status P4, což znamená, že se nebude moci, na rozdíl od stanic v jiných okresních městech kraje, už nadále rozšiřovat a bude to tak jediná stanice tohoto druhu v Královéhradeckém kraji.

Co to pro nás jako občany Rychnovska znamená?

1. Zastaví se rozvoj Hasičského záchranného sboru Rychnov nad Kněžnou, i když se zde stále rozšiřuje průmyslová zóna Solnice – Kvasiny. Nebude už možné posílit počet profesionálních hasičů´, a to v budoucnu ovlivní bezpečnost nás obyvatel Rychnovska.

2. Z rychnovských hasičů se stane pobočka Náchoda, což znamená, že v Rychnově nad Kněžnou nebude pozice ředitele, a to velice připomíná příběh Rychnovské nemocnice. Nesmíme dopustit, aby se historie opakovala.

3. Toto je políček nám daňovým poplatníkům. Tato stanice byla postavena v roce 2010, a to díky Usnesení vlády na podporu průmyslové zóny. Její stavba byla tedy financována z našich daní.

My jako daňoví poplatníci si nepřejeme její přeměnu na pobočnou stanici Náchodské centrální stanice. My jako občané, vyzýváme ministra vnitra Víta Rakušana a ministra průmyslu Josefa Síkelu, k tomu, aby nám na Rychnovsku zajistili hasičskou stanici typu, který odpovídá významu a rozvoji průmyslové zóny Solnice - Kvasiny.

Jde tu o bezpečnost nás občanů. Proto touto peticí požadujeme zrušení rozhodnutí o sloučení územního odboru Náchod a územního odboru Rychnov nad Kněžnou do jednoho celku.

 

Adresáti: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, 170 34

              Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, Staré Město, Praha1,                110 00

 
 
 
 
 
 
 

 

             

 


Dominika Havlíčková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Dominika Havlíčková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...