"TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ORGANIZOVANOU SKUPINU" "ZLOČINECKÉ SPOLČENÍ ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY A DALŠÍCH ZAANGAŽOVANÝCH OSOB"

My, níže podepsaní občané České republiky,

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice, souzníme s podáním tohoto trestního oznámení a žádáme důkladné prošetření všech členů organizované skupiny a celého případu.  

"TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ORGANIZOVANOU SKUPINU"

"ZLOČINECKÉ SPOLČENÍ ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY A DALŠÍCH ZAANGAŽOVANÝCH AMORÁLNÍCH OSOB" 

"ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ BEZPRÁVÍ A ZLOČINŮ PROTI LIDSKOSTI, KTERÉHO SE DOUPOUŠTÍ ÚŘEDNÍCI STÁTNÍ SPRÁVY" 

"ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO SOFISTIKOVANÉHO SYSTÉMU, KTERÝ SE IMPLEMENTOVAL PŘÍMO DO SYSTÉMU STÁTNÍ SPRÁVY" 

"ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ NEPŘIJATELNÉHO STAVU VĚCÍ, KDY V ČESKÉ REPUBLICE NEEXISTUJE VYMAHATELNOST PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI"

Toto trestní oznámení je psáno formou PETICE - OTEVŘENÉHO DOPISU, aby bylo volně a veřejně dostupné a aby mohlo být aktualizováno a novelizováno o nové skutečnosti a rozšiřováno o další osoby, které by svým jednáním zcela naplňovali, či vykazovali podezření ze spáchání trestného činu a dopouštěli se tak protiprávního jednání a zločinů proti lidskosti na nás nevinných, bezbranných občanech. 

Z důvodu ochrany osobních údajů GDPR jsou některá ze jmen uvedena ve zkratce a citlivé osobní údaje nebudou uvedeny.

"TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ORGANIZOVANOU SKUPINU"

 ŽÁDÁME, ABY TRESTNÍ OZNÁMENÍ ŘEŠILA V ČR NCOZ

 
ŽÁDÁME, ABY TRESTNÍ OZNÁMENÍ ŘEŠIL NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI OLAF
 
ŽÁDÁME, ABY TRESTNÍ OZNÁMENÍ ŘEŠIL NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI INTERPOL
 

K RUKÁM VÝŠE UVEDENÝM ADRESÁTŮM

K BEZODKLADNÉMU ŘEŠENÍ VŠEM KOMPETENTNÍM OSOBÁM

epodatelna.policie@pcr.cz

 

PODANÁ TRESTNÍ OZNÁMENÍ 

NCOZ:

Č. j. NCOZ-5039-14/ČJ-2022-417500

 

PČR HLINSKO:

ČJ: KRPE-53156-6/ČJ-2022-170311

 

PČR CHRUDIM:

Č.j.:KRPE-88878/ČJ-2021-170313

Č.j.:KRPE-15497/TČ-2022-170313

Č.j.:KRPE-8906/př-2022-17031

 

PČR PARDUBICE: 

Č. j. KRPE-28001-5/TČ-2022-170613

Č. j. KRPE-28001-17/TČ-2022-170613

 

OVK PARDUBICE

KRPE-46886-10/ČJ-2022-170066-S

a další.

 

OSOBY PODEZŘELÉ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU: 
 
1. JR - OTEC NEZLETILÉHO
 
2. LJ - PARTNERKA OTCE NEZLETILÉHO
 
3. Markéta Havlasová - PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ OTCE NEZLETLÉHO

http://akhavlasova.cz/ 

 
PARDUBICKÝ KRAJ
 
VEDENÍ PARDUBICKÉHO KRAJE
 
HEJTMAN
 
RADA PARDUBICKÉHO KRAJE
 
ZASTUPITELSTVO PARDUBICKÉHO KRAJE
 
MĚSTO PARDUBICE
 
KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICE
 
4. Martin Netolický - úředník státní správy
 
5. Jaroslav Folprecht - úředník státní správy
 
6. Jana Haniková - úředník státní správy
 
7. Martin Jelínek - úředník státní správy
 
8. Jan Slavík - úředník státní správy
 
9. Pavlína Venzarová - úředník státní správy
 
10. Helena Zahálková - úředník státní správy
 
11. Petra Bílá - úředník - úředník státní správy
 
KRAJSKÝ SOUD HRADEC KRÁLOVÉ - POBOČKA PARDUBICE:
ČJ: 22 NC 3720/2022
 
12. Lukáš Pácha - úředník státní správy
13. Bořivoj Hájek - úředník státní správy - přesunut na Vrchní soud
14. Šárka Hůrková - úředník státní správy
15. Radek Kopsa - úředník státní správy
16. Hana Urubová - úředník státní správy 
17. Jiří Kopecký - úředník státní správy
18. Vít Pejšek - úředník státní správy
 
VE VĚCI OP ROZHODOVAL SOUD, VŮČI KTERÉMU BYLA NĚKOLIKRÁT VZNESENA NÁMITKA PODJATOSTI - DŮVODNOU NÁMITKU VŠAK ZCELA IGNOROVAL.
 
ROZSUDEK SOUDCE HÁJKA A SOUDCE PÁCHY JE NEPLATNÝ, NEBOŤ JE V ROZPORU S DOBRÝMY MRAVY, SKUTEČNÝM STAVEM VĚCÍ A JEHO OBSAH NELZE SPLNIT. 
 
GIBS PARDUBICE
19. Pavel Smetana - úředník státní správy
 
POLICIE ČR PARDUBICE
20. Jan Ptáček - PČR Pardubice - úředník státní správy
21. Policista služební číslo: 326567 - úředník státní správy
22. Policista služební číslo: 335583 - úředník státní správy
23. Policista služební číslo: 340406 - úředník státní správy
24. Policista služební číslo: 336020 - úředník státní správy
25. Policista služební číslo: 337143 - úředník státní správy
26. Policista služební číslo: 339083 - úředník státní správy
 
ZŠ RESSLOVA, PARDUBICE
 
27. Světlana Divecká - úředník státní správy
 
28. Jaroslav Crha - úředník státní správy
 
29. Šárka Velčovská - úředník státní správy
 
30. Kateřina Ficková - úředník státní správy
 
MĚSTO CHRUDIM
 
31. František Pilný - starosta města Chrudim - úředník státní správy
 
32. Pavel Štěpánek - místostarosta města Chrudim - úředník státní správy
 
33. Petr Lichtenberg - místostarosta města Chrudim - úředník státní správy
 
34. Aleš Nunvář - místostarosta města Chrudim - úředník státní správy
 
35. František Chmelík - tajemník města Chrudim - úředník státní správy
 
OSPOD CHRUDIM
 
36. Radka Pochobradská - OSPOD Chrudim - úředník státní správy
37. Marie Adamcová - OSPOD Chrudim - úředník státní správy
38. Alena Muchová - OSPOD Chrudim - úředník státní správy
39. Radka Štursová - OSPOD Chrudim - úředník státní správy
40. Taťána Štumpfová - OSPOD Chrudim - úředník státní správy
41. Lubomír Kysela - OSPOD Chrudim - úředník státní správy
42. Dita Pečinková - úředník státní správy
Zcela v rozporu se zákony ČR se odmítla legitimovat, když se aktivně podílela na odvlečení mého syna. 
Identifikována aktivními občany ČR dne 21. 6. 2022.
43. Taťána Štumpfová - OSPOD Chrudim - úředník státní správy
 
OKRESNÍ SOUD CHRUDIM
44. Milan Špryňar - Předseda Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy
45. Soňa Soukupová - soudkyně Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy
46. Hana Reclíková - soudkyně Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy
47. René Tinc - soudce Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy
48. Pavel Soudek - soudní vykonavatel Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy
49. Radek Pecina - soudní vykonavatel Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy 
50. Justiční stráž služební číslo: 17561 - člen justiční stráže - úředník státní správy
 
O VĚCI OP ROZHODOVAL SOUD, VŮČI KTERÉMU BYLA NĚKOLIKRÁT VZNESENA NÁMITKA PODJATOSTI - DŮVODNOU NÁMITKU VŠAK ZCELA IGNOROVAL.
 
ROZSUDKY SOUDCŮ SOUKUPOVÉ I RECLÍKOVÉ JSOU NEPLATNÉ, NEBOŤ JSOU V ROZPORU S DOBRÝMY MRAVY, SKUTEČNÝM STAVEM VĚCÍ A JEHO OBSAH NELZE SPLNIT. 
 
MĚSTSKÁ POLICIE CHRUDIM
 
51. Lukáš Dvořák - Městská policie Chrudim - úředník státní správy
52. Pavel Hromádko - Městská policie Chrudim - úředník státní správy
53. Služební číslo 21 - Městská policie Chrudim - úředník státní správy
54. Služební číslo 07 - Městská policie Chrudim - úředník státní správy 
 

POLICIE ČR CHRUDIM 

55. Antonín Moravec - PČR Chrudim - úředník státní správy
56. Jaroslav Vaněk - PČR Chrudim - úředník státní správy
57. Kristýna Řebíčková - PČR Chrudim - úředník státní správy
58. Petr Klimeš - PČR Chrudim - úředník státní správy
59. Jan Málek - PČR Chrudim - úředník státní správy
60. Brandon Bulis - PČR Chrudim - úředník státní správy
61. Tomášek - PČR Chrudim - úředník státní správy
62. Pitrová - PČR Chrudim - úředník státní správy
63. Policista služební číslo - 27723 - PČR Chrudim - úředník státní správy
64. Policista služební číslo - 335544 - PČR Chrudim - úředník státní správy
65. Policista služební číslo - 335231 - PČR Chrudim - úředník státní správy
66. Policista služební číslo - 335540 - PČR Chrudim - úředník státní správy
67. Policista služební číslo - 319836 - PČR Chrudim - úředník státní správy
68. Policista služební číslo - 338072 - PČR Chrudim - úředník státní správy

VOZIDLO PČR CHRUDIM SPZ: E22613

VOZIDLO PČR CHRUDIM SPZ: E22213, 

BÍLÁ DODÁVKA SE ZATEMNĚNÝMI SKLY: 5E08545

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ CHRUDIM
69. Stanislav Milotínský - OSZ Chrudim - úředník státní správy 
70. Vladimír Kytnar - OSZ Chrudim - úředník státní správy
71. Jiří Haněl - OSZ Chrudim - úředník státní správy
 
ADVOKÁT
72. Josef Źďánský
 
73. Tomáš Skoumal
 
74. Petr Šáda
 
75. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
- NEZNÁMÝ POČET OSOB
- NEZNÁMÁ SPZ HASIČSKÉHO NÁKLADNÍHO VOZIDLA
 
76. FIKEJS - anonymní pracovník zámečnické služby 
SPZ VOZIDLA: 6E53369

77. Petr Jaroš

https://www.exekucejaros.cz/  

 

HLINSKO

https://www.hlinsko.cz/

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
 
78. Martin Vtípil - úředník státní správy
79. Yvona Vondráková - úředník státní správy
 
 
HLINSKO - MĚSTSKÁ POLICIE
 
82. Strážník číslo 03 - Městská policie Hlinsko - úředníci státní správy
83. Strážník číslo 04 - Městská policie Hlinsko - úředníci státní správy
 
HLINSKO - POLICIE ČR
84 320392
85. 321005 
86. Petr Vomela - PČR Hlinsko, úředník státní správy
DIUS - DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV
 
87. Petra Prymulová - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy
88. Lucie Součková - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy 
89. Michal Štainc - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy
90. Vladimír Měchura - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy
91. Martin Kadeřábek - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy
92. Čechová - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy
93. Maliňák - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy
DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV DIUS ZÁVAŽNÝM ZPŮSOBEM PORUŠUJE PRÁVA DĚTÍ

94. Stanislav Křeček - Ombudsman - úředník státní správy https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_K%C5%99e%C4%8Dek

https://www.ochrance.cz/kontakt/

95. Roman Prymula - Poradce prezidenta ČR - úředník stání správy

96. Vít Rakušan - Ministr vnitra - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt_Raku%C5%A1an

97. Jan Tecl - Senát ČR - úředník státní správy

98. Jaroslav Šturma - znalec

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_%C5%A0turma_(psycholog)

a další spolupachatelé.

 
VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ OSOBY SE SVÝMI AKTIVITAMI, JEDNÁNÍM, MANIPULACEMI, PŘEKRUCOVNÁNÍM SKUTEČNOSTÍ, VRSTVENÍM LŽÍ, UVÁDĚNÍM V OMYL A DALŠÍCH TČ, DLOUHODOBĚ PODÍLÍ NA ZLOČINECH PROTI LIDSKOSTI A POŠKOZOVÁNÍ ZÁJMŮ MÉHO NEZLETILÉHO SYNA A ZÁJMŮ MÝCH, JEHO MATKY!
 
UPOZORNĚNÍ:
KDOKOLIV DALŠÍ SE POKUSÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM OMEZIT, ČI POŠKODIT PRÁVA MÉHO NEZLETILÉHO SYNA A PRÁVA MÁ, JEHO MATKY, BUDE JEHO JMÉNO PŘIDÁNO NA TENTO SEZNAM A Z JEHO JEDNÁNÍ PAK BUDE VYVOZEN PATŘIČNÝ ZÁKONNÝ POSTIH. 
 

ČÍSLO JEDNACÍ SOUDNÍHO SPORU 

https://rumble.com/v1aqjho-kauza-truth-soudn-spis-j-1312016.html

 

OBVODNÍ SOUD CHRUDIM:

ČJ: 0P 131/2016

ČJ: 0Nc 8947/2022-8

https://infosoud.justice.cz/…CCR

 

KRAJSKÝ SOUD PARDUBICE: 

ČJ: 22Co 313/2021

 

SKUTKY:

 1. JSOU ČLENY ORGANIZOVANÉ SKUPINY

  http://www.ius-wiki.eu/…-22

  2. JSOU SPOLUPACHATELI

  3. AROGANCE MOCI

  4. NÁTLAK A ÚTISK
  5. ŠIKANA
  6. MANIPULACE
  7. DISKRIMINACE
  8. PŘEKROČENÍ PRAVOMOCI ÚŘEDNÍ OSOBY
  9. ZNEUŽITÍ PRAVOMOCI ÚŘEDNÍ OSOBY
10. FALŠOVÁNÍ DŮKAZNÍCH MATERIÁLŮ
11. NARUŠOVÁNÍ CTI A DŮSTOJNOSTI MOJÍ OSOBY I OSOBY MÉHO NEZLETILÉHO SYNA
12. OHROŽOVÁNÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ, MRAVNÍ A CITOVÉ VÝCHOVY NEZLETILÉHO DÍTĚTE
13. VRAŽDA VE STADIU POKUSU
14. PODJATOST
15. SYSTÉMOVÁ PODJATOST 
16. POŠKOZENÍ CIZÍCH PRÁV
17. PORUŠENÍ ETICKÉHO KODEXU SOUDCE
18. PORUŠENÍ ETICKÉHO KODEXU ÚŘEDNÍ OSOBY
19. SNAHA O UVEDENÍ V OMYL
20. KŘIVÉ OBVINĚNÍ
21. POMLUVA 
22. LHANÍ
23. PORUŠENÍ A BRÁNĚNÍ V DOSAŽENÍ ZÁKONNÉHO PRÁVA NA SPRAVEDLIVÝ PROCES 
24. PORUŠENÍ LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ
25. PORUŠENÍ DOMOVNÍ SVOBODY
26. BYROKRATICKÁ ŠIKANA
27. EKONOMICKÁ ŠIKANA
28. PSYCHICKÁ ŠIKANA
29. FYZICKÁ ŠIKANA
29. EKONOMICKÁ LIKVIDACE 
30. HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA 
31. NEZÁKONNÉ OBOHACOVÁNÍ SE
32. KLIENTELISMUS
34. KORUPCE
35. PONIČENÍ MAJETKU 
36. ÚJMA NA ZDRAVÍ
37. ZASTRAŠOVÁNÍ
38. APARTHEID
39. GENOCIDA 
40. VYDÍRÁNÍ
41. PODVOD
42. ÚNOS 

A DALŠÍ...

SVĚDCI: Skupina osob - z důvodů GDPR jména neuvedena 

DŮKAZNÍ MATERIÁLY K BEZPRÁVÍ PÁCHANÉM NA NEZLETILÉM JAROSLAVOVI RYŠKOVI A JEHO MATCE:
 
VIDEA - ARIANA ALLIANCE
ZÁZNAM ZE SOUDNÍHO JEDNÁNÍ ZE DNE 15. 6. 2022
ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ S OSPOD CHRUDIM ZE DNE 15. 6. 2022
ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ S TAJEMNÍKEM MĚSTA CHRUDIM ZE DNE 15. 6. 2022
ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ S PŘEDSEDOU SOUDU CHRUDIM ZE DNE 15. 6. 2022 
HOVOR - CCA OD 50 MINUTY ZE DNE 17. 6. 2022
TELEFONÁT - OSPOD CHRUDIM ZE DNE 21. 6. 2022
Adamcová + Pochobradská, která utajeně poslouchá hovor, následně bez pozdravu vstupuje do cizího hovoru a bez rozloučení a bez dokončení hovoru telefon pokládá. 
https://www.facebook.com/groups/325408609297877/permalink/421546913017379/
HOVOR S ALOISEM HLÁSENSKÝM ZE DNE 23. 6. 2022

OSPOD CHRUDIM - VIDEO Z JEDNÁNÍ ZE DNE 22. 6. 2022 

https://rumble.com/v1a08ks-kauza-truth-ospod-chrudim-video-z-jednn-ze-dne-22.-6.-2022.html

KAUZA TRUTH - ZABLOKOVÁNÍ ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ FACEBOOK

https://rumble.com/v1a6vl9-kauza-truth-cenzura.html

ZŠ RESSLOVA PARDUBICE - NA STRANĚ ZLOČINU

https://rumble.com/v1a49ab-z-resslova-pardubice-na-stran-zloinu.html

KAUZA TRUTH - POSLEDNÍ OMLUVENKA

https://rumble.com/v1a57ll-kauza-truth-nos-syna-posledn-omluvenka.html

- OS CHRUDIM - SPISOVÁ DOKUMENTACE 0P 131/2016
- KS PARDUBICE - PROTOKOL ZE SOUDNÍHO JEDNÁNÍ ZE DNE 17. 2. 2022
- KS PARDUBICE - PROTOKOL ZE SOUDNÍHO JEDNÁNÍ ZE DNE 24. 3. 2022
- Mnou podané trestní oznámení na organizovanou skupinu vedené na PČR Chrudim
čj. KRPE-88878-5/ČJ-2021-170313-JM
 
- KS PARDUBICE - NAHRÁVKA ZE SOUDNÍHO JEDNÁNÍ ZE DNE 17. 2. 2022
- KS PARDUBICE - NAHRÁVKA ZE SOUDNÍHO JEDNÁNÍ ZE DNE 24. 3. 2022
- AUDIONAHRÁVKA Z JEDNÁNÍ ZE DNE 11. 5. 2022, Pácha, KS Pardubice
 
- KS PARDUBICE - ZÁVĚREČNÁ ŘEČ
- SVĚDECKÁ VÝPOVĚĎ 
- PETICE OSPOD Chrudim
- PETICE OSZ CHRUDIM
 
PRAVDĚPODOBNÝ MOTIV:
- Korupce
- Nadržování
- Osobní msta
- Klientelismus
- Nezákonné obohacení
- Hospodářská kriminalita
- Snaha podpořit členy organizované skupiny
- Snaha zakrýt svá fatální, lidská a morální selhání
- Zajištění beztrestnosti sobě i členům organizované skupiny
- Snaha poškodit mou osobu a osobu mého nezletilého syna
- Psychická porucha osobnosti
- Pocit beztrestnosti 
 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 
TRESTNÍ OZNÁMENÍ:
 
Mám za to, že jednání všech výše uvedených osob - členů organizované skupiny nese znaky skutkové podstaty trestného činu. 
 
Všechna dříve podaná trestní oznámení, prošetřovaná jak PČR Chrudim, tak PČR v Pardubicích, byla bez řádného prošetření i přes mnou podané prokazatelné důkazní materiály - audionahrávky, videonahrávky atp. smetena se stolu.  
 
Čísla jednací jsou uvedena výše.
 
Věc však i přes všechny tyto skutečnosti a mnou učiněné kroky k ochraně práv mého nezletilého syna a k ochraně práv mých i nadále eskaluje a fatální pochybení zaměstnanců státního aparátu jsou ignorována, přehlížena a smetávána se stolu.
 
Mám za to, že výše uvedené úřední osoby nejednají tak, jak by měly, tedy v zájmu spravedlnosti, nestrannosti a ochrany občanů ČR a v mezích etického kodexu.
 
V případu je uplatňována praxe ruka ruku myje, kdy úřední osoby zcela zjevně společně přispívají k bezpráví páchaném na mě a mém nezletilém synovi. 
 
VÝČET PORUŠENÍ MÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV I PRÁV MÉHO NEZLETILÉHO SYNA
- PRÁVO NA RODINU
- PRÁVO NA BEZPEČÍ
- PRÁVO NA SOUKROMÍ
- PRÁVO NA RODINNÝ ŽIVOT
- PRÁVO NA SPRAVEDLIVÝ PROCES
- PRÁVO NA OCHRANU PŘED NÁSILÍM
- PORUŠOVÁNÍ LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
- PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY
- PORUŠOVÁNÍ EVROPSKÉHO PRÁVA
A DALŠÍCH...
 
SVÝM JEDNÁNÍM MĚ I MÉMU SYNOVI ČLENOVÉ TÉTO ORGANIZOVANÉ SKUPINY ZPŮSOBILY NEVRATNÉ ÚJMY:
- EMOČNÍ
- ČASOVOU
- NA PRÁVECH
- PSYCHICKOU
- EKONOMICKOU
- MAJETKOVOU I NEMAJETKOVOU
- ZTRÁTU DŮVĚRY VE SPRAVEDLNOST
- ZTRÁTU DŮVĚRY V ČESKOU REPUBLIKU
a další...
 
Ze všech výše uvedených důvodů žádám o zahájení úkonů trestního řízení a zároveň žádám ve smyslu ustanovení § 158 odst. 2 trestního řádu, aby mě státní zástupce KSZ do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměl o učiněných opatřeních.
 
Žádám, aby výše uvedené úřední osoby byly ihned odvolány ze svých funkcí a pozic! 

Vše výše uvedené je podloženo průkaznými důkazními materiály.

Čestně prohlašuji, že vše výše uvedené, je pravda.  

OZNÁMENÍ O VYUŽÍTÍ ÚSTAVOU ČESKÉ REPUBLIKY GARANTOVANÉHO PRÁVA NA ODPOR

JÁ I MŮJ SYN, VZHLEDEM K TOMU, ŽE V ČESKÉ REPUBLICE NEEXISTUJE VYMOŽENÍ PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI ČINNOSTÍ ÚSTAVNÍCH ORGÁNŮ A POUŽITÍM ZÁKONNÝCH PROSTŘEDKŮ A JE  ZDE ODSTRAŇOVÁN DEMOKRATICKÝ ŘÁD LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD ZALOŽENÝ LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SPOBOD, ČÍMŽ JSOU ZCELA SPLNĚNY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODPOR, VYUŽÍVÁME TOHOTO SVÉHO ÚSTAVOU ČESKÉ REPUBLIKY GARANTOVANÉHO PRÁVA, PRÁVA NA ODPOR. 

PRÁVO NA ODPOR:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo_na_odpor

CITACE: 

Článek 23 Listiny základních práv a svobod

České republice je právo na odpor výslovně zakotveno v článku 23 Listiny základních práv a svobod[3] a je podmíněno dvěma skutečnostmi, které musí být splněny současně:

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.
 

Věřím, že pravda a spravedlnost vyjde na světlo a zvítězí... 

PROSÍM PODPOŘTE MŮJ BOJ PROTI BEZPRÁVÍ A ZLOČINŮM PROTI LIDSKOSTI PÁCHANÉM NA BEZBRANNÉM DÍTĚTI, MÉM NEZLETILÉM SYNOVI A MĚ, JEHO MATCE, KTERÉHO SE NA NÁS, DOPOUŠTÍ JEHO OTEC, PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ JUDr. MARKÉTA HAVLASOVÁ, BEZSKRUPULÓZNÍ A AMORÁLNÍ SOUDCI, OSPOD, STÁTNÍ ZÁSTUPCI, PČR, VEDENÍ MĚSTA CHRUDIM I PARDUBICKÉHO KRAJE A DALŠÍ BEZCHARAKTERNÍ Z ŘAD STÁTNÍ SPRÁVY, KTEROU ZCELA OVLÁDL ORGANIZOVANÝ ZLOČIN. 

JEN DÍKY NIM, ZA JEJICH AKTIVNÍ SOUČINNOSTI BYL MŮJ MILOVANÝ SYN UNESEN POD POHRŮŽKOU POLICEJNÍHO STÍHÁNÍ DO ÚSTAVU, KAM NEPATŘÍ A KDE TRPÍ A NA MĚ, JEHO MATCE, KTERÁ JEJ BRÁNILA VLASTNÍM TĚLEM PROTI BEZPRÁVÍ NA NĚM PÁCHANÉM BYLA UPLATNĚNA POLICEJNÍ BRUTALITA.

Apelujeme na Ombudsmana, Poslaneckou sněmovnu, Senát, Vládu i prezidenta ČR Miloše Zemana, aby toto protiprávní, nepřijatelné, neakceptovatelné, jednání této skupiny neprodleně zastavili, záležitost důkladně prošetřili a vyvodili patřičný postih. 

Situaci panující v České republice a zejména pak ve městě Chrudim vnímáme jako zcela nepřijatelnou a dále neudržitelnou, neboť arogance, ignorace, podjatost, klientelismus, šikana, diskriminace, manipulace a lhaní na půdu úředníků státní správy nepatří. 

ŽÁDÁME O OKAMŽITOU NÁPRAVU STAVU VĚCÍ! 

STÍŽNOSTI:

Na jednání úředníků státní správy měst Pardubice i Chrudim - OSPOD, SOUD, PČR, STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, TAJEMNÍKA MĚSTA CHRUDIM, MÍSTOSTAROSTU MĚSTA CHRUDIM, STÁTNÍ ZÁSTUPCE MĚSTA CHRUDIM, jsou podávány dlouhodobě mnohé stížnosti, které jsou bez toho, aby byly důkladně prozkoumány zamítány.  

TRESTNÍ OZNÁMENÍ: 

V záležitosti protiprávního jednání byla podávána trestní oznámení na PČR. Tato trestní oznámení jsou smetávána bez důkladného prošetření se stolu. V současné chvíli jsou z důvodu nečinnosti Policie ČR trestní oznámení zasílána NCOZ, GIBS, OLAF, INTERPOL.

VÍCE INFORMACÍ NÍŽE V PETICÍCH 

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSPOD CHRUDIM

https://www.petice.com/dme_okamit_zastaven_protiprvnho_jednn_na_ospod_chrudim

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OKRESNÍHO SOUDU CHRUDIM

https://www.petice.com/edit_petition_content.php?petition_content_id=343609&petition_id=364936

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ POLICIE CHRUDIM

https://www.petice.com/adame_okamite_zastaveni_protipravniho_jednani_policiechrudim?u=5069405

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ CHRUDIM

https://www.petice.com/adame_okamite_zastaveni_protipravniho_jednani_okresniho_statniho_zastupitelstvi_chrudim

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU A VYHLAŠUJEME OBČANSKOU NEPOSLUŠNOST

https://www.petice.com/adame_okamite_ukoneni_nouzoveho_stavu_souasn_vyhlaujeme_obanskou_neposlunost

ŽÁDÁME OKAMŽITOU ABDIKACI PREZIDENTA A DEMISI VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

https://www.petice.com/adame_okamitou_abdikaci_prezidenta_a_demisi_vlady_eske_republiky

VÝZVA VŠEM POŠKOZENÝM

Cítíte-li se jednáním města Chrudim a Pardubice poškozeni, neváhejte se k nám přidat. 

VEŘEJNÁ SPRÁVA

https://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pr%C3%A1v_a_svobod?fbclid=IwAR2qdRnoluyFXLGBeGYicWNK0golZFlzTfzhXlq3KyZMOF0YVVmw5SqXnSI

 
PETICE BUDE PŘEDÁNA
NADNÁRODNÍM INSTITUCÍM:
 
EVROPSKÉ UNII, RADĚ EVROPY, EUROPARLAMENTU
PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.hrad.cz/
SENÁTU PČR: https://www.senat.cz/

PSP ČR: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=7

OMBUDSMANOVI: https://www.ochrance.cz/

MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/rodina-a-ochrana-prav-deti

NCOZ: https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_centr%C3%A1la_proti_organizovan%C3%A9mu_zlo%C4%8Dinu

GIBS: https://www.gibs.cz/uredni-deska

MĚSTU PARDUBICE: https://pardubice.eu/

VEDENÍ MĚSTA CHRUDIM: https://www.chrudim.eu/vismo/telefonni-seznam.asp?p1=1107

VEDENÍ PARDUBICKÉHO KRAJE: https://www.pardubickykraj.cz/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti

VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE: 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/internet/5/struktura/vybory/vvvk

POLICII ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.policie.cz/ 

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY:
 
PRÁVO NA SPRAVEDLIVÝ PROCES:
 
OBČANSKÁ PRÁVA:
 

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN SE KOMPLEXNĚ IMPLEMENTOVAL DO KLÍČOVÝCH STRUKTUR STÁTU, MĚSTA CHRUDIM - SOUDU, STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ, POLICIE, MĚSTSKÉ POLICIE, OSPOD A DALŠÍCH. PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI SE V NĚM DOVOLAJÍ JEN VYVOLENÍ A TI, KTEŘÍ SI TO ZAPLATÍ.

PROSÍM PODPOŘTE BOJ ZA SPRAVEDLNOST PRO MÉHO SYNA.

ZA PODPORU A OCHOTU POMOCI VÁM ZE SRDCE DĚKUJI. 

ČÍSLO ÚČTU: 232303967/0600

POZNÁMKA K PLATBĚ - TIP

 

DĚKUJI VŠEM KTEŘÍ NÁM V NAŠÍ SLOŽITÉ ŽIVOTNÍ SITUACI POMÁHAJÍ

 

Jmenovitě:

 

ANGEL

MATKA BOJOVNICE ZA PRÁVA DĚTÍ

 

Ing. Aleš Mičulka

OCHRÁNCE PRÁV DĚTÍ

 

Alois Hlásenský

OCHRÁNCE PRÁV OBČANŮ ČR

https://www.facebook.com/Alois-Hl%C3%A1sensk%C3%BD-101166809226094

ROZHOVOR OD CCA 50 MINUTY

https://fb.watch/dNQDvWiXi8/

 

Libor Maleček

ASOCIACE HYDRA

ASOCIACE HÁJÍCÍ LIDSKÁ PRÁVA

https://asociacehydra.cz/

 

DĚKUJI VÁM A DALŠÍM SKVĚLÝM LIDEM, KTEŘÍ MĚ I MÉMU SYNOVI A MĚ NEZIŠTNĚ POMÁHAJÍ A HÁJÍ NAŠE PRÁVA A SVOBODY. 

 

Připravujeme petiční místo a protestní akce, o kterých Vás budeme informovat. 

Situaci monitorujeme a jsme připraveni dále medializovat. 

 

ZA PODPISY A SDÍLENÍ PETIC, ZA POMOC I PODPORU VÁM VŠEM DĚKUJEME. 

Váš podpis je třeba potvrdit ve zprávě, kterou obdržíte na Váš email. Bez potvrzení podpisu je podpis neplatný. 

Přejeme Vám všem, kteří nám pomáháte podílet se na pozitivní změně, krásný den. 

Autorka a iniciátorka petice a také milující matka uneseného syna

 

DĚKUJI VÁM A DALŠÍM SKVĚLÝM LIDEM, KTEŘÍ MĚ I MÉMU SYNOVI A MĚ NEZIŠTNĚ POMÁHAJÍ A HÁJÍ NAŠE PRÁVA A SVOBODY. 

Připravujeme petiční místo a protestní akce, o kterých Vás budeme informovat. 

Situaci monitorujeme a jsme připraveni dále medializovat. 

 

DĚKUJI VÁM A DALŠÍM SKVĚLÝM LIDEM, KTEŘÍ MĚ I MÉMU SYNOVI A MĚ NEZIŠTNĚ POMÁHAJÍ A HÁJÍ NAŠE PRÁVA A SVOBODY. 

Připravujeme petiční místo a protestní akce, o kterých Vás budeme informovat. 

Situaci monitorujeme a jsme připraveni dále medializovat. 

 

ZA PODPISY A SDÍLENÍ PETIC, ZA POMOC I PODPORU VÁM VŠEM DĚKUJEME. 

Váš podpis je třeba potvrdit ve zprávě, kterou obdržíte na Váš email. Bez potvrzení podpisu je podpis neplatný. 

Přejeme Vám všem, kteří nám pomáháte podílet se na pozitivní změně, krásný den. 

Autorka a iniciátorka petice a také milující matka uneseného syna

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NAŠICH FACEBOOKOVÝCH SKUPIN

 

ARIANA ALLIANCE

https://www.facebook.com/ArianaAlliance2022

ČESKÝ NÁROD SOBĚ

https://www.facebook.com/groups/154987055862763

PRÁVO A ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY

https://www.facebook.com/groups/325408609297877

MĚSTO CHRUDIM - INDEPENDENT

https://www.facebook.com/groups/339110221390534

 

ARIANA 

Jaroslava Ryšková

MILUJÍCÍ MATKA SVÉHO SYNA

AUTORKA A INICIÁTORKA PROTESTNÍCH PETIC

 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE DNE 5. 7. 2022

 

 

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. 


Jaroslava Ryšková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jaroslava Ryšková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )