"TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ORGANIZOVANOU SKUPINU" "ZLOČINECKÉ SPOLČENÍ ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY A DALŠÍCH ZAANGAŽOVANÝCH OSOB"

My, níže podepsaní občané České republiky,

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice, souzníme s podáním tohoto trestního oznámení a žádáme důkladné prošetření všech členů organizované skupiny a celého případu

"TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ORGANIZOVANOU SKUPINU"

"ZLOČINECKÉ SPOLČENÍ ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY A DALŠÍCH ZAANGAŽOVANÝCH AMORÁLNÍCH OSOB"

"ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ BEZPRÁVÍ A ZLOČINŮ PROTI LIDSKOSTI, KTERÉHO SE DOUPOUŠTÍ ÚŘEDNÍCI STÁTNÍ SPRÁVY"

"ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO SOFISTIKOVANÉHO SYSTÉMU, KTERÝ SE IMPLEMENTOVAL PŘÍMO DO SYSTÉMU STÁTNÍ SPRÁVY"

"ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ NEPŘIJATELNÉHO STAVU VĚCÍ, KDY V ČESKÉ REPUBLICE NEEXISTUJE VYMAHATELNOST PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI"

Toto trestní oznámení je psáno formou PETICE - OTEVŘENÉHO DOPISU, aby bylo volně a veřejně dostupné a aby mohlo být aktualizováno a novelizováno o nové skutečnosti a rozšiřováno o další osoby, které by svým jednáním zcela naplňovali, či vykazovali podezření ze spáchání trestného činu a dopouštěli se tak protiprávního jednání a zločinů proti lidskosti na nás nevinných, bezbranných občanech.

Z důvodu ochrany osobních údajů GDPR jsou některá ze jmen uvedena ve zkratce a citlivé osobní údaje nebudou uvedeny.

"TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ORGANIZOVANOU SKUPINU"

ŽÁDÁME, ABY TRESTNÍ OZNÁMENÍ ŘEŠILA V ČR NCOZ

https://www.policie.cz/…spx

ŽÁDÁME, ABY TRESTNÍ OZNÁMENÍ ŘEŠIL NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI OLAF

https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_cs

ŽÁDÁME, ABY TRESTNÍ OZNÁMENÍ ŘEŠIL NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI INTERPOL

https://www.interpol.int/

 

K BEZODKLADNÉMU ŘEŠENÍ VŠEM KOMPETENTNÍM OSOBÁM

epodatelna.policie@pcr.cz

 

PODANÁ TRESTNÍ OZNÁMENÍ

 

NCOZ:

Č. j. NCOZ-5039-14/ČJ-2022-417500

Č. j. NCOZ-5039-5/ČJ-2022-417500


PČR PRAHA

Č. j. KRPA-223495-2/ČJ-2022-0000ZT


PČR PARDUBICE:

Č. j. KRPE-28001-5/TČ-2022-170613

Č. j. KRPE-28001-17/TČ-2022-170613

 

OVK PARDUBICE:

Č. j. KRPE-35890-7/ČJ-2022-170066

Č. j. KRPE-7733-15/ČJ-2022-170066-S

Č. j. KRPE-18778-10/ČJ-2022-170066-S

Č. j. KRPE-46886-10/ČJ-2022-170066-S

a další.

 

PČR CHRUDIM:

Č.j.:KRPE-88878/ČJ-2021-170313

Č.j.:KRPE-15497/TČ-2022-170313

Č.j.:KRPE-8906/př-2022-17031

 

PČR HLINSKO:

ČJ: KRPE-53156-6/ČJ-2022-170311

 

OSOBY PODEZŘELÉ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU:

1. JR - OTEC NEZLETILÉHO

2. LJ - PARTNERKA OTCE NEZLETILÉHO

3. PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ OTCE NEZLETLÉHO

http://akhavlasova.cz/

4. VH - KAMARÁDKA PRÁVNÍ ZÁSTKYNĚ HAVLASOVÉ

 

PARDUBICKÝ KRAJ

VEDENÍ PARDUBICKÉHO KRAJE

https://www.pardubickykraj.cz/zastupitelstvo

HEJTMAN

https://www.pardubickykraj.cz/hejtman

RADA PARDUBICKÉHO KRAJE

https://www.pardubickykraj.cz/rada

ZASTUPITELSTVO PARDUBICKÉHO KRAJE

https://www.pardubickykraj.cz/zastupitelstvo

MĚSTO PARDUBICE

https://pardubice.eu/

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICE

https://www.pardubickykraj.cz/krajsky-urad

5. Martin Netolický - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Netolick%C3%BD

6. Jaroslav Folprecht - úředník státní správy

https://www.pardubickykraj.cz/reditel-uradu

7. Jana Haniková - úředník státní správy

https://www.pardubickykraj.cz/kancelar-reditele-uradu

8. Martin Jelínek - úředník státní správy

9. Jan Slavík - úředník státní správy

https://www.pardubickykraj.cz/organizacni-cleneni/c735?view=members

10. Pavlína Venzarová - úředník státní správy

https://www.pardubickykraj.cz/organizacni-cleneni/c753

11. Helena Zahálková - úředník státní správy

https://www.pardubickykraj.cz/organizacni-cleneni/c740?view=members

12. Petra Bílá - úředník - úředník státní správy

https://www.pardubickykraj.cz/…osv

 

KRAJSKÝ SOUD HRADEC KRÁLOVÉ - POBOČKA PARDUBICE:

https://www.justice.cz/…ich

ČJ: 22 NC 3720/2022

 

13. Lukáš Pácha - úředník státní správy

https://justice.cz/…ich

14. Bořivoj Hájek- úředník státní správy - t.č. stáž na Nejvyšším soudě

https://www.nsoud.cz/judikatura/ns_web.nsf/f069f297c2422c1bc12576ac0045940f/39ece010e88cee8bc1257e67004137b6?OpenDocument

http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=1299

15. Šárka Hůrková - úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=1386

16. Radek Kopsa - úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=1314

17. Hana Urubová - úředník státní správy

18. Jiří Kopecký - úředník státní správy

19. Vít Pejšek - úředník státní správy

20. Dagmar Čeřovská - úředník státní správy

21. Jana Kučerová - úředník státní správy

22. Jan Ducháček - úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=1295

23. Iva Trávníčková - úředník státní správy

24. Jiří Kopecký - úředník státní správy

25. Jaroslav Chmelík – úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=1305

26. Martin Tomek – úředník státní správy

27. Pavel Hradecký - úředník státní správy

28. David Čejka - úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=1292

 

DŮKAZ:

Videonahrávka – Krajský soud Hradec Králové pobočka Padrubice, Pácha

https://rumble.com/v1aknav-kauza-truth-krajsk-soud-hradec-krlov-poboka-pardubice.html

VE VĚCI OP ROZHODOVAL SOUD, VŮČI KTERÉMU BYLA NĚKOLIKRÁT VZNESENA NÁMITKA PODJATOSTI. DŮVODNOU NÁMITKU VŠAK ZCELA IGNOROVAL.

ROZSUDEK SOUDCE HÁJKA A SOUDCE PÁCHY JE NEPLATNÝ, NEBOŤ JE V ROZPORU S DOBRÝMY MRAVY, FAKTICKÝN STAVEM VĚCÍ A JEHO OBSAH NELZE SPLNIT.

 

GIBS PARDUBICE

29. Pavel Smetana - úředník státní správy

30. Špryňar - úředník státní správy

 

PČR OVK PARDUBICE

https://www.policie.cz/clanek/kontakty-kraj-odbor-vnitrni-kontroly.aspx

31. Filip Strašák - úředník státní správy

32. Michal Fučík - úředník státní správy

 

POLICIE ČR PARDUBICE

33. Jan Ptáček - úředník státní správy

https://www.policie.cz/…spx

34. Martin Růžek - úředník státní správy

35. Tomáš Ježek- úředník státní správy

36. Policista služební číslo: 326567 - úředník státní správy

37. Policista služební číslo: 335583 - úředník státní správy

38. Policista služební číslo: 340406 - úředník státní správy

39. Policista služební číslo: 336020 - úředník státní správy

40. Policista služební číslo: 337143 - úředník státní správy

41. Policista služební číslo: 339083 - úředník státní správy

 

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE V.

https://pardubice.eu/kontakty-mo5

41. Karel Farský - úředník státní správy

 

ZŠ RESSLOVA, PARDUBICE

https://www.zsjres.cz/

42. Světlana Divecká - úředník státní správy

https://www.zsjres.cz/kontakty-nasi-zamestnanci/vedeni_skoly/

43. Jaroslav Crha - úředník státní správy

https://www.zsjres.cz/teachers/mgr-jaroslav-crha/

44. Šárka Velčovská - úředník státní správy

https://www.zsjres.cz/teachers/mgr-sarka-velcovska/

45. Kateřina Ficková - úředník státní správy

https://www.zsjres.cz/teachers/mgr-katerina-fickova/

 

DŮKAZ:

Ředitelka ZŠ Resslova na straně zločinu

https://rumble.com/v1a49ab-z-resslova-pardubice-na-stran-zloinu.html

 

SVP PYRAMIDA

https://svppyramida.cz/

46. Martin Fiala - úředník státní správy

47. Jitka Svozilová - úředník státní správy

 

MĚSTO CHRUDIM

https://www.chrudim.eu/

48. František Pilný - starosta města Chrudim - úředník státní správy

https://www.chrudim.eu/…238

http://anochrudim.cz/

49. Pavel Štěpánek - místostarosta města Chrudim - úředník státní správy

https://www.pirati.cz/lide/pavel-stepanek/

50. Petr Lichtenberg - místostarosta města Chrudim - úředník státní správy

https://chrudim.svobodni.cz/kandidati/petr-lichtenberg

51. Aleš Nunvář - místostarosta města Chrudim - úředník státní správy

https://chrudim.pirati.cz/lide/ales-nunvar/

52. František Chmelík - tajemník města Chrudim - úředník státní správy

https://www.chrudim.eu/…asp

 

DŮKAZ:

Videonahrávka – jednání s místostarostou města Chrudim Pavlem Štěpánkem

https://rumble.com/v1az65o-kauza-truth-jednn-s-mstostarostou-msta-chrudim-pavlem-tpnkem-pirti.html

 

DŮKAZ:

Videonahrávka – jednání s tajemníkem města Chrdim Františkem Chmelíkem

https://rumble.com/v1a10qh-mstsk-ad-chrudim-17.-6.-2022-jednn-s-tajemnkem.html

 

OSPOD CHRUDIM

https://www.chrudim.eu/kontakty-ospod/d-8105

https://chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=12608

53. Radka Pochobradská - OSPOD Chrudim - úředník státní správy

https://www.chrudim.eu/mgr-radka-pochobradska/o-1102

54. Marie Adamcová - OSPOD Chrudim - úředník státní správy

https://www.chrudim.eu/mgr-marie-adamcova/o-1456

55. Alena Muchová - OSPOD Chrudim - úředník státní správy

https://www.chrudim.eu/mgr-alena-muchova/o-1422

56. Radka Štursová - OSPOD Chrudim - úředník státní správy

https://www.chrudim.eu/bc-radka-stursova/o-1123

57. Lubomír Kysela - OSPOD Chrudim - úředník státní správy

https://www.chrudim.eu/mgr-lubos-kysela/o-1109

58. Dita Pečinková - úředník státní správy

Zcela v rozporu se zákony ČR se odmítla legitimovat, když se aktivně podílela na odvlečení mého syna. Identifikována aktivními občany ČR dne 21. 6. 2022.

https://www.facebook.com/groups/325408609297877/permalink/420691089769628/

59. Taťána Štumpfová - OSPOD Chrudim - úředník státní správy

https://www.chrudim.eu/odbor-socialnich-veci-puvodni-text-zaloha/d-6654

 

DŮKAZ:

Videonahrávka – OSPOD Chrudim, Pochobradská, Adamcová, Muchová

https://rumble.com/v1a08ks-kauza-truth-ospod-chrudim-video-z-jednn-ze-dne-22.-6.-2022.html

 

Videonahrávka – OSPOD Chrudim, Pochobradská

https://rumble.com/v1ahfg9-kauza-truth-ospod-chrudim-pochobradsk.html

 

OKRESNÍ SOUD CHRUDIM

https://justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi

60. Milan Špryňar - Předseda Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/…363

61. Soňa Soukupová - soudkyně Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=1427

62. Hana Reclíková - soudkyně Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=1426

63. Jana Profousová - soudkyně Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/…425

64. René Tinz - soudce Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=1428

65. Antonín Libra – soudce Okresního soudu v Chrudimi – úředník státní správy

66. Leoš Kastner - soudce Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy

67. Pavel Soudek - soudní vykonavatel Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy

https://justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi/uredni-deska-podrobnosti?clanek=pusobnost-vykonavatelu

68. Radek Pecina - soudní vykonavatel Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy

69. Justiční stráž služební číslo: 17561 - člen justiční stráže - úředník státní správy

70. Petr Jaroš

https://www.exekucejaros.cz/

 

O VĚCI OP ROZHODOVAL SOUD, VŮČI KTERÉMU BYLA NĚKOLIKRÁT VZNESENA NÁMITKA PODJATOSTI - DŮVODNOU NÁMITKU VŠAK ZCELA IGNOROVAL.

ROZSUDKY SOUDCŮ SOUKUPOVÉ I RECLÍKOVÉ JSOU NEPLATNÉ, NEBOŤ JSOU V ROZPORU S DOBRÝMY MRAVY, SKUTEČNÝM STAVEM VĚCÍ A JEHO OBSAH NELZE SPLNIT.

 

MĚSTSKÁ POLICIE CHRUDIM

http://www.mpchrudim.cz/

http://www.mpchrudim.cz/kontakt

71. Lukáš Dvořák - Městská policie Chrudim - úředník státní správy

72. Pavel Hromádko - Městská policie Chrudim - úředník státní správy

73. Služební číslo 21 - Městská policie Chrudim - úředník státní správy

74. Služební číslo 07 - Městská policie Chrudim - úředník státní správy


POLICIE ČR CHRUDIM

https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-uo-chrudim-oop-chrudim-obvodni-oddeleni-chrudim.aspx

75. Antonín Moravec - PČR Chrudim - úředník státní správy

76. Jaroslav Vaněk - PČR Chrudim - úředník státní správy

https://www.policie.cz/…sp

77. Kristýna Řebíčková - PČR Chrudim - úředník státní správy

78. Petr Klimeš - PČR Chrudim - úředník státní správy

79. Jan Málek - PČR Chrudim - úředník státní správy

80. Brandon Bulis - PČR Chrudim - úředník státní správy

81. Tomášek - PČR Chrudim - úředník státní správy

82. Pitrová - PČR Chrudim - úředník státní správy

83. Policista služební číslo – 27723 - PČR Chrudim - úředník státní správy

84. Policista služební číslo – 335544 - PČR Chrudim - úředník státní správy

85. Policista služební číslo – 335231 - PČR Chrudim - úředník státní správy

86. Policista služební číslo – 335540 - PČR Chrudim- úředník státní správy

87. Policista služební číslo – 319836 - PČR Chrudim - úředník státní správy

88. Policista služební číslo – 338072 - PČR Chrudim - úředník státní správy

89. Mikan - služební číslo – 336497 - PČR Chrudim - úředník státní správy

VOZIDLO PČR CHRUDIM SPZ: E22613 a SPZ: E22213

BÍLÁ DODÁVKA SE ZATEMNĚNÝMI SKLY: 5E08545

 

DŮKAZ:

Videonahrávka – Policejní komando v akci

https://rumble.com/v1aj7ak-kauza-truth-nos-syna-organizovanou-skupinou.html

 

Videonahrávka – PČR zpomalování a vybržďování

https://rumble.com/v1at0sa-kauza-truth-zpomalovn-a-vybrovn-polici-r.html

 

Videonahrávka – PČR policejní brutalita na bezbranné matce

https://rumble.com/v1alilr-kauza-truth-tok-policejnho-komanda-na-bezbrannou-matku.html

 

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ CHRUDIM

https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/11125

90. Stanislav Milotínský - OSZ Chrudim - úředník státní správy

91. Vladimír Kytnar - OSZ Chrudim - úředník státní správy

92. Jiří Haněl - OSZ Chrudim - úředník státní správy

https://verejnazaloba.cz/…ci/

 

ADVOKÁTI

93. Josef Źďárský

http://www.ak-partner.cz/

http://www.ak-partner.cz/kontakt

94. Tomáš Skoumal

https://www.firmy.cz/detail/1547744-advokatni-kancelar-judr-tomas-skoumal-mgr-alena-kuhnova-hradec-kralove.html

95. Vlastislav Peřina

https://vyhledavac.cak.cz/Contact/Details/71880266-6423-e711-80d5-00155d040b0c

96. Petr Šáda

https://www.firmy.cz/detail/410016-judr-petr-sada-advokat-borice.html

 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR CHRUDIM

97. NEZNÁMÝ POČET OSOB

https://www.hzscr.cz/…spx

NEZNÁMÁ SPZ HASIČSKÉHO NÁKLADNÍHO VOZIDLA

98. FIKEJS - anonymní pracovník zámečnické služby

SPZ VOZIDLA: 6E53369

https://fikeis.cz/

 

DŮKAZ:

Videonahrávka – cenzura zásahu na FB

https://rumble.com/v1a6vl9-kauza-truth-cenzura.html

 

HLINSKO

https://www.hlinsko.cz/

MĚSTSKÝ ÚŘAD HLINSKO

ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

https://www.hlinsko.cz/…ni/

99. Lada Horáková

100. Lucie Šulová

101. Iveta Cimburková

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

102. Martin Vtípil - úředník státní správy

103. Yvona Vondráková - úředník státní správy

 

HLINSKO - OSPOD

https://www.hlinsko.cz/urad-1/organizacni-struktura/odbor-socialnich-veci-skolstvi-a-zdravotnictvi/organ-socialne-pravni-ochrany-deti/

104. Kateřina Tlustá - úředník státní správy

https://www.hlinsko.cz/urad-1/organizacni-struktura/odbor-socialnich-veci-skolstvi-a-zdravotnictvi/organ-socialne-pravni-ochrany-deti/osoba-katerina-tlusta-dis-55.html

105. Petra Culková - úředník státní správy

https://www.hlinsko.cz/urad-1/organizacni-struktura/odbor-socialnich-veci-skolstvi-a-zdravotnictvi/organ-socialne-pravni-ochrany-deti/osoba-bc-petra-culkova-dis-102.html

 

DŮKAZ:

Videonahrávka – OSPOD Hlinsko

https://rumble.com/v1a42m9-ospod-hlinsko-pokozuje-zjmy-dtte.html

 

HLINSKO - MĚSTSKÁ POLICIE

https://www.hlinsko.cz/mesto/mestska-policie/

106. Strážník číslo 03 - Městská policie Hlinsko - úředníci státní správy

107. Strážník číslo 04 - Městská policie Hlinsko - úředníci státní správy

 

HLINSKO - POLICIE ČR

108. Policista číslo 320392 – úředník státní správy

109. Policista číslo 321005 – úředník státní správy

110. Petr Vomela - PČR Hlinsko - úředník státní správy

111. Michal Roušar - PČR Hlinsko - úředník státní správy

 

HRADEC KRÁLOVÉ KSZ

112. Lukáš Vodička – úředník státní správy

113. Tomáš Kučera – úředník státní správy

 

DIUS - DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV

http://dius.cz/

http://dius.cz/kontakt/

114. Petra Prymulová - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy

115. Lucie Součková - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy

116. Michal Štainc - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy

117. Vladimír Měchura - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy

118. Martin Kadeřábek - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy

119. Stupková Miroslava - zaměstnance ústavu - úředník státní správy

120. Čechová - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy

121. Maliňák - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy

122. Daniel Dobr - právní zástupce ústavu DIUS

123. Jakub Svoboda - advokát DIUS

 

DŮKAZ:

Videonahrávka – Žádost o milost

https://rumble.com/v19y3ct-kauza-truth.html

 

Audionahrávka – Telefonát do DIUS

https://rumble.com/v2h0bxw-audionahrvka-hovoru-s-dius-ze-dne-6.-6.-2022.html

 

DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV DIUS ZÁVAŽNÝM ZPŮSOBEM PORUŠUJE PRÁVA DĚTÍ

VE VĚCI BYLO PODÁNO TRESTNÍ OZNÁMENÍ:

 

"TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV DIUS"

https://www.petice.com/…ius

 

SOUDNÍ ZNALEC

124. Jaroslav Šturma - znalec

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_%C5%A0turma_(psycholog)


GIBS PRAHA

125. Daniel Horký - úředník státní správy

126. Radim Dragoun - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/…oun

 

MSZ PRAHA

https://verejnazaloba.cz/msz-praha/statni-zastupci/

127. Martin Erazím – úředník státní správy

 

PČŘ SKPV PRAHA

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atvar_speci%C3%A1ln%C3%ADch_%C4%8Dinnost%C3%AD

128. Jiří Bílek - úředník státní správy

 

NCOZ

https://www.policie.cz/clanek/narodni-centrala-proti-organizovanemu-zlocinu-skpv.aspx

129. David Jevčák - úředník státní správy

130. Jaroslav Blažejovský – úředník státní správy

 

UMPOD

https://www.umpod.cz/e-mail-a-telefon

131. Zdeněk Kapitán - úředník státní správy

132. Jakub Lorenc - úředník státní správy

133. Zuzana Senciová - úředník státní správy

134. Kateřina Materna - úředník státní správy

 

ÚŘAD OCHRÁNCE LIDSKÝCH PRÁV

135. Stanislav Křeček - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_K%C5%99e%C4%8Dek

136. Vít Alexander Schorm - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt_Alexander_Schorm

137. Nikola Kovářová - úředník státní správy

https://www.ochrance.cz/…kt/

138. Barbora Jechová - úředník státní správy

 

DŮKAZ:

Audionahrávka – Telefonát s úřadem ombudsmana

https://rumble.com/v1cqojz-kauza-truth-ombudsman.html

 

PORADCE PREZIDENTA ČR

139. Roman Prymula - úředník stání správy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Roman_Prymula

 

EX PREZIDENT ČR

140. Miloš Zeman - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman

 

PREMIÉR ČR

141. Petr Fiala – úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Fiala

 

SENÁT ČR

142. Jan Tecl - úředník státní správy

https://www.senat.cz/senat/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=9.6.2022&O=13&kod=44

 

MINISTERSTVO VNITRA

143. Vít Rakušan - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/…šan

https://www.seznamzpravy.cz/…633

https://www.petice.com/…405

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

144. Marian Jurečka - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/…čka

 

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

145. Pavel Blažek - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/…žek

https://www.kverulant.org/…BwE

146. Irena Kroulíková - úřednice státní správy

147. Jakub Štella - úředník státní správy

148. Dušan Homola – úředník státní správy

 

DŮKAZ:

Audionahrávka – Telefonát na MS

https://rumble.com/v1dnd2f-july-26-2022.html

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ

149. Petr Gazdík - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/…dík

150. Martina Toulová – úředník státní správy

 

ÚSTAVNÍ SOUD

https://www.usoud.cz/

151. Pavel Rychetský – úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Rychetsk%C3%BD

https://vk.com/wall407646503_713

152. Vladimír Sládeček – úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Sl%C3%A1de%C4%8Dek

153. Pavel Šámal – úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_%C5%A0%C3%A1mal

https://www.irozhlas.cz/komentare/jan-janus-komentar-helena-valkova-josef-urvalek_2001181808_dok

154. Jaromír Jirsa – úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Jirsa

https://www.ceska-justice.cz/2022/09/rychetsky-se-soudcem-jirsou-karne-rizeni-kvuli-stykum-s-odsouzenym-podnikatelem-nezahaji/

155. Petr Chládek – úředník státní správy

 

a další nejmenovaní nebo neznámí spolupachatelé.

 

VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ OSOBY SE SVÝMI AKTIVITAMI, JEDNÁNÍM, MANIPULACEMI, PŘEKRUCOVNÁNÍM SKUTEČNOSTÍ, VRSTVENÍM LŽÍ, UVÁDĚNÍM V OMYL A DALŠÍCH TČ, DLOUHODOBĚ PODÍLÍ NA ZLOČINECH PROTI LIDSKOSTI A POŠKOZOVÁNÍ ZÁJMŮ MÉHO NEZLETILÉHO SYNA A ZÁJMŮ MÝCH, JEHO MATKY! 

UPOZORNĚNÍ:

KDOKOLIV DALŠÍ SE POKUSÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM OMEZIT, ČI POŠKODIT PRÁVA MÉHO NEZLETILÉHO SYNA A PRÁVA MÁ, JEHO MATKY, BUDE JEHO JMÉNO PŘIDÁNO NA TENTO SEZNAM A Z JEHO JEDNÁNÍ PAK BUDE VYVOZEN PATŘIČNÝ ZÁKONNÝ POSTIH.

ČÍSLO JEDNACÍ SOUDNÍHO SPORU:

DŮKAZ:

OKRESNÍ SOUD CHRUDIM:

ČJ: 0P 131/2016

https://rumble.com/v1aqjho-kauza-truth-soudn-spis-j-1312016.html

ČJ: 0Nc 8947/2022-8

https://infosoud.justice.cz/…CCR

 

KRAJSKÝ SOUD PARDUBICE:

ČJ: 22Co 313/2021

 

SKUTKY:

1. JSOU ČLENY ORGANIZOVANÉ SKUPINY

http://www.ius-wiki.eu/…-22

2. JSOU SPOLUPACHATELI

3. AROGANCE MOCI

https://cs.wikipedia.org/…nce

http://www.listy.cz/…903

4. NÁTLAK A ÚTISK

https://cs.wikipedia.org/…isk

5. ŠIKANA

https://cs.wikipedia.org/…ana

6. MANIPULACE

https://cs.wikipedia.org/…ace

7. DISKRIMINACE

https://businesscenter.podnikatel.cz/…65/

8. PŘEKROČENÍ PRAVOMOCI ÚŘEDNÍ OSOBY

http://www.ius-wiki.eu/…-22

http://zakony.centrum.cz/…329

9. ZNEUŽITÍ PRAVOMOCI ÚŘEDNÍ OSOBY

10. FALŠOVÁNÍ PROTOKOLACE A DŮKAZNÍCH MATERIÁLŮ

11. NARUŠOVÁNÍ CTI A DŮSTOJNOSTI MOJÍ OSOBY I OSOBY MÉHO NEZLETILÉHO SYNA

12. OHROŽOVÁNÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ, MRAVNÍ A CITOVÉ VÝCHOVY NEZLETILÉHO DÍTĚTE

13. VRAŽDA VE STADIU POKUSU

14. PODJATOST

https://cs.m.wikipedia.org/…LBA

15. SYSTÉMOVÁ PODJATOST

https://frankbold.org/…Yew

16. POŠKOZENÍ CIZÍCH PRÁV

http://zakony.centrum.cz/…181

17. PORUŠENÍ ETICKÉHO KODEXU SOUDCE

https://verejnazaloba.cz/…pdf

https://justice.cz/…732

18. PORUŠENÍ ETICKÉHO KODEXU ÚŘEDNÍ OSOBY

19. SNAHA O UVEDENÍ V OMYL

20. KŘIVÉ OBVINĚNÍ

21. POMLUVA

22. LHANÍ

23. PORUŠENÍ A BRÁNĚNÍ V DOSAŽENÍ ZÁKONNÉHO PRÁVA NA SPRAVEDLIVÝ PROCES

24. PORUŠENÍ LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-2-dil-2-paragraf-182

25. PORUŠENÍ DOMOVNÍ SVOBODY

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-2-dil-1-paragraf-178

26. BYROKRATICKÁ ŠIKANA

27. EKONOMICKÁ ŠIKANA

28. PSYCHICKÁ ŠIKANA

29. FYZICKÁ ŠIKANA

30. EKONOMICKÁ LIKVIDACE

31. HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA

32. NEZÁKONNÉ OBOHACOVÁNÍ SE

33. KLIENTELISMUS

34. KORUPCE

35. PONIČENÍ MAJETKU

36. ÚJMA NA ZDRAVÍ

37. ZASTRAŠOVÁNÍ

38. APARTHEID

39. GENOCIDA

40. VYDÍRÁNÍ

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-2-dil-1-paragraf-175

41. OBTĚŽOVÁNÍ

42. STALKING

43. PODVOD

44. ÚNOS

A DALŠÍ...

SVĚDCI: Skupina osob - z důvodů GDPR jména neuvedena

 

DŮKAZNÍ MATERIÁLY K BEZPRÁVÍ PÁCHANÉM NA NEZLETILÉM JAROSLAVOVI RYŠKOVI A JEHO MATCE:

 

VIDEA - ARIANA ALLIANCE

https://rumble.com/account/content?type=all

ZÁZNAM ZE SOUDNÍHO JEDNÁNÍ ZE DNE 15. 6. 2022

https://fb.watch/…Uk/

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ S OSPOD CHRUDIM ZE DNE 15. 6. 2022

https://fb.watch/…hP/

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ S TAJEMNÍKEM MĚSTA CHRUDIM ZE DNE 15. 6. 2022

https://fb.watch/…ZS/ 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ S PŘEDSEDOU SOUDU CHRUDIM ZE DNE 15. 6. 2022

https://fb.watch/…Sm/

HOVOR - CCA OD 50 MINUTY ZE DNE 17. 6. 2022

https://fb.watch/…UM/

TELEFONÁT - OSPOD CHRUDIM ZE DNE 21. 6. 2022

Adamcová + Pochobradská, která utajeně poslouchá hovor, následně bez pozdravu vstupuje do cizího hovoru a bez rozloučení a bez dokončení hovoru telefon pokládá.

https://www.facebook.com/groups/325408609297877/permalink/421546913017379/

HOVOR S ALOISEM HLÁSENSKÝM ZE DNE 23. 6. 2022

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=7369910476363

OSPOD CHRUDIM - VIDEO Z JEDNÁNÍ ZE DNE 22. 6. 2022

https://rumble.com/v1a08ks-kauza-truth-ospod-chrudim-video-z-jednn-ze-dne-22.-6.-2022.html

KAUZA TRUTH - ZABLOKOVÁNÍ ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ FACEBOOK

https://rumble.com/v1a6vl9-kauza-truth-cenzura.html

ZŠ RESSLOVA PARDUBICE - NA STRANĚ ZLOČINU

https://rumble.com/v1a49ab-z-resslova-pardubice-na-stran-zloinu.html

KAUZA TRUTH - POSLEDNÍ OMLUVENKA

https://rumble.com/v1a57ll-kauza-truth-nos-syna-posledn-omluvenka.html

KAUZA TRUTH - ANI OMBUDSMAN NEKONÁ

https://rumble.com/…tml

 

- OS CHRUDIM - SPISOVÁ DOKUMENTACE 0P 131/2016

- KS PARDUBICE - PROTOKOL ZE SOUDNÍHO JEDNÁNÍ ZE DNE 17. 2. 2022

- KS PARDUBICE - PROTOKOL ZE SOUDNÍHO JEDNÁNÍ ZE DNE 24. 3. 2022

- Mnou podané trestní oznámení na organizovanou skupinu vedené na PČR Chrudim

čj. KRPE-88878-5/ČJ-2021-170313-JM

- KS PARDUBICE - NAHRÁVKA ZE SOUDNÍHO JEDNÁNÍ ZE DNE 17. 2. 2022

- KS PARDUBICE - NAHRÁVKA ZE SOUDNÍHO JEDNÁNÍ ZE DNE 24. 3. 2022

- AUDIONAHRÁVKA Z JEDNÁNÍ ZE DNE 11. 5. 2022, Pácha, KS Pardubice

- KS PARDUBICE - ZÁVĚREČNÁ ŘEČ

- SVĚDECKÁ VÝPOVĚĎ

- PETICE OSPOD Chrudim

https://www.petice.com/…n48

- PETICE OSZ CHRUDIM

https://www.petice.com/…dim

 

PRAVDĚPODOBNÝ MOTIV:

- Korupce

- Nadržování

- Osobní msta

- Klientelismus

- Pocit beztrestnosti

- Nezákonné obohacení

- Hospodářská kriminalita

- Psychická porucha osobnosti

- Státní správu ovládl organizovaný zločin

- Snaha podpořit členy organizované skupiny

- Snaha zakrýt svá fatální, lidská a morální selhání

- Mafiánské struktury a praktiky pronikly do struktur státu

- Zajištění beztrestnosti sobě i členům organizované skupiny

- Snaha poškodit mou osobu a osobu mého nezletilého syna

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

TRESTNÍ OZNÁMENÍ:

https://verejnazaloba.cz/…ni

Mám za to, že jednání všech výše uvedených osob - členů organizované skupiny nese znaky skutkové podstaty trestného činu.

Všechna dříve podaná trestní oznámení, prošetřovaná jak PČR Chrudim, tak PČR v Pardubicích, byla bez řádného prošetření i přes mnou podané prokazatelné důkazní materiály - audionahrávky, videonahrávky atp. smetena se stolu.

Čísla jednací jsou uvedena výše.

Věc však i přes všechny tyto skutečnosti a mnou učiněné kroky k ochraně práv mého nezletilého syna a k ochraně práv mých i nadále eskaluje a fatální pochybení zaměstnanců státního aparátu jsou ignorována, přehlížena a smetávána se stolu.

Mám za to, že výše uvedené úřední osoby nejednají tak, jak by měly, tedy v zájmu spravedlnosti, nestrannosti a ochrany občanů ČR a v mezích etického kodexu.

V případu je uplatňována praxe ruka ruku myje, kdy úřední osoby zcela zjevně společně přispívají k bezpráví páchaném na mě a mém nezletilém synovi.

 

VÝČET PORUŠENÍ MÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV I PRÁV MÉHO NEZLETILÉHO SYNA

- PRÁVO NA RODINU

- PRÁVO NA BEZPEČÍ

- PRÁVO NA SOUKROMÍ

- PRÁVO NA RODINNÝ ŽIVOT

- PRÁVO NA SPRAVEDLIVÝ PROCES

- PRÁVO NA OCHRANU PŘED NÁSILÍM

- PRÁVO NA OCHRANU PŘED MUČENÍM

- PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY

- PORUŠOVÁNÍ LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

- PORUŠOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV O PRÁVECH DÍTĚTE

- PORUŠOVÁNÍ EVROPSKÉHO PRÁVA

- PORUŠOVÁNÍ CHARTY OSN

A DALŠÍCH...

 

SVÝM JEDNÁNÍM MĚ I MÉMU SYNOVI ČLENOVÉ TÉTO ORGANIZOVANÉ SKUPINY ZPŮSOBILI NEVRATNÉ ÚJMY:

- EMOČNÍ

- ČASOVOU

- NA PRÁVECH

- PSYCHICKOU

- EKONOMICKOU

- MAJETKOVOU I NEMAJETKOVOU

- ZTRÁTU DŮVĚRY VE SPRAVEDLNOST

- ZTRÁTU DŮVĚRY V PRÁVNÍ STÁT ČESKOU REPUBLIKU

- ZTRÁTU DŮVĚRY V ČESKOU REPUBLIKU

a další...

 

Ze všech výše uvedených důvodů žádám o zahájení úkonů trestního řízení a zároveň žádám ve smyslu ustanovení § 158 odst. 2 trestního řádu, aby mě státní zástupce KSZ do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměl o učiněných opatřeních.

 

Žádám, aby výše uvedené úřední osoby byly ihned odvolány ze svých funkcí a pozic!

Vše výše uvedené je podloženo průkaznými důkazními materiály.

Čestně prohlašuji, že vše výše uvedené, je pravda.

 

OZNÁMENÍ O VYUŽÍTÍ ÚSTAVOU ČESKÉ REPUBLIKY GARANTOVANÉHO PRÁVA NA ODPOR

JÁ I MŮJ SYN, VZHLEDEM K TOMU, ŽE V ČESKÉ REPUBLICE NEEXISTUJE VYMOŽENÍ PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI ČINNOSTÍ ÚSTAVNÍCH ORGÁNŮ A POUŽITÍM ZÁKONNÝCH PROSTŘEDKŮ A JE ZDE ODSTRAŇOVÁN DEMOKRATICKÝ ŘÁD LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD ZALOŽENÝ LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SPOBOD, ČÍMŽ JSOU ZCELA SPLNĚNY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODPOR, VYUŽÍVÁME TOHOTO SVÉHO ÚSTAVOU ČESKÉ REPUBLIKY GARANTOVANÉHO PRÁVA, PRÁVA NA ODPOR.

 

PRÁVO NA ODPOR:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo_na_odpor

 

CITACE:

Článek 23 Listiny základních práv a svobod

V České republice je právo na odpor výslovně zakotveno v článku 23 Listiny základních práv a svobod[3]a je podmíněno dvěma skutečnostmi, které musí být splněny současně:

  • odstraňování demokratického řádu lidských práv a základních svobod založeného Listinou základních práv a svobod a

  • znemožněná činnost ústavních orgánů a účinného použití zákonných prostředků.

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

 

Věřím, že pravda a spravedlnost vyjde na světlo a zvítězí...

 

PROSÍM PODPOŘTE MŮJ BOJ PROTI BEZPRÁVÍ A ZLOČINŮM PROTI LIDSKOSTI PÁCHANÉM NA BEZBRANNÉM DÍTĚTI, MÉM NEZLETILÉM SYNOVI A MĚ, JEHO MATCE, KTERÉHO SE NA NÁS, DOPOUŠTÍ JEHO OTEC, PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ JUDr. MARKÉTA HAVLASOVÁ, BEZSKRUPULÓZNÍ A AMORÁLNÍ SOUDCI, OSPOD, STÁTNÍ ZÁSTUPCI, PČR, VEDENÍ MĚSTA CHRUDIM I PARDUBICKÉHO KRAJE A DALŠÍ BEZCHARAKTERNÍ Z ŘAD STÁTNÍ SPRÁVY, KTEROU ZCELA OVLÁDL ORGANIZOVANÝ ZLOČIN.

JEN KVŮLI NIM A ZA JEJICH AKTIVNÍ SOUČINNOSTI BYL MŮJ MILOVANÝ SYN UNESEN POD POHRŮŽKOU POLICEJNÍHO STÍHÁNÍ DO ÚSTAVU, KAM NEPATŘÍ A KDE TRPĚL A NA MĚ, JEHO MATCE, KTERÁ JEJ BRÁNILA VLASTNÍM TĚLEM PROTI BEZPRÁVÍ NA NĚM PÁCHANÉM BYLA UPLATNĚNA POLICEJNÍ BRUTALITA.

Apelujeme na Ombudsmana, Poslaneckou sněmovnu, Senát, Vládu i prezidenta ČR, aby toto protiprávní, nepřijatelné, neakceptovatelné, jednání této skupiny neprodleně zastavili, záležitost důkladně prošetřili a vyvodili patřičný postih.

Situaci panující v České republice a zejména pak ve městech Chrudimi a v Pardubicích vnímáme jako zcela nepřijatelnou a dále neudržitelnou, neboť arogance, ignorace, podjatost, klientelismus, šikana, diskriminace, manipulace a lhaní na půdu úředníků státní správy nepatří.

ŽÁDÁME O OKAMŽITOU NÁPRAVU STAVU VĚCÍ!

STÍŽNOSTI:

Na jednání úředníků státní správy měst Pardubice i Chrudim - OSPOD, SOUD, PČR, STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, TAJEMNÍKA MĚSTA CHRUDIM, MÍSTOSTAROSTU MĚSTA CHRUDIM, STÁTNÍ ZÁSTUPCE MĚSTA CHRUDIM, jsou podávány dlouhodobě mnohé stížnosti, které jsou bez toho, aby byly důkladně prozkoumány zamítány.

TRESTNÍ OZNÁMENÍ:

V záležitosti protiprávního jednání byla podávána trestní oznámení na PČR. Tato trestní oznámení jsou smetávána bez důkladného prošetření se stolu. V současné chvíli jsou z důvodu nečinnosti Policie ČR trestní oznámení zasílána NCOZ, GIBS, OLAF, INTERPOL.

VÍCE INFORMACÍ NÍŽE V PETICÍCH:

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ODVOLÁNÍ MINISTRA VNITRA VÍTA RAKUŠANA

https://www.petice.com/…405

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSPOD CHRUDIM

https://www.petice.com/dme_okamit_zastaven_protiprvnho_jednn_na_ospod_chrudim

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OKRESNÍHO SOUDU CHRUDIM

https://www.petice.com/edit_petition_content.php?petition_content_id=343609&petition_id=364936

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ POLICIE CHRUDIM

https://www.petice.com/adame_okamite_zastaveni_protipravniho_jednani_policiechrudim?u=5069405

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ CHRUDIM

https://www.petice.com/adame_okamite_zastaveni_protipravniho_jednani_okresniho_statniho_zastupitelstvi_chrudim

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU A VYHLAŠUJEME OBČANSKOU NEPOSLUŠNOST

https://www.petice.com/adame_okamite_ukoneni_nouzoveho_stavu_souasn_vyhlaujeme_obanskou_neposlunost

ŽÁDÁME OKAMŽITOU ABDIKACI PREZIDENTA A DEMISI VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

https://www.petice.com/adame_okamitou_abdikaci_prezidenta_a_demisi_vlady_eske_republiky

 

VÝZVA VŠEM POŠKOZENÝM

Cítíte-li se jednáním města Chrudim a Pardubice poškozeni, neváhejte se k nám přidat.

 

VEŘEJNÁ SPRÁVA

https://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pr%C3%A1v_a_svobod?fbclid=IwAR2qdRnoluyFXLGBeGYicWNK0golZFlzTfzhXlq3KyZMOF0YVVmw5SqXnSI

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY BIS

https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS 2016

https://ekonomickydenik.cz/ceska-justice-podle-bis-pokracuje-neucelne-nakladani-s-prostredky-jmenem-verejneho-zajmu/

Citace z textu:

Při vyslovené podpoře veřejného zájmu lze pod jejím pláštíkem obejít zákony i dobrou praxi a podvést a oloupit tak obyvatelstvo. Jde o dotace, různé žádosti i ovlivňování legislativního procesu ve prospěch některých skupin obyvatelstva. Tato praxe se od státu šíří do krajů, měst a obcí. Vyplývá to z výroční zprávy BIS za rok 2016. BIS tyto skutečnosti do zprávy zařadila opakovaně. Od loňska se tak v České republice nic nezměnilo.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS 2013

https://www.ceska-justice.cz/2014/10/bis-moderni-organizovany-zlocin-prorostl-statem-i-obcemi/

Citace z textu:

Klientelismus, korupce a dysfunkce orgánů veřejné správy, zájmové skupiny uplatňující vliv na instituce státu a samospráv, ovlivňování legislativy, propojování podnikatelů se zástupci státní správy i zástupci regionální politiky, střet zájmů, zneužívání veřejných prostředků, parazitování na sektorech zdravotnictví, školství, dopravy či odpadového hospodářství, pro stát nevýhodně prodeje i nákupy, tak popisuje český stát Výroční zpráva BIS za rok 2013. Ze zprávy vyplývá, že organizovaný zločin prorostl státem, kraji i obcemi.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS 2010

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/soudci-se-stykaji-se-zlocinci-a-justici-ohrozuje-korupce-varuje-bis.A110906_144433_domaci_js

Citace z textu:

Česká tajná služba kritizuje poměry v české justici. BIS ve výroční zprávě za loňský rok poukazuje nejen na podivné chování některých soudců a státních zástupců, ale také na situaci, kdy se i po odhalení skandálních praktik na plzeňské právnické fakultě vlastně nic nestalo.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/soudci-se-stykaji-se-zlocinci-a-justici-ohrozuje-korupce-varuje-bis.A110906_144433_domaci_js

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS 2006

https://www.epravo.cz/top/clanky/organizovany-zlocin-se-snazi-proniknout-do-justice-44170.html?mail

Citace z textu:

Předmětem zájmu organizovaného zločinu je stále častěji justice. Uvádí to ve své výroční zprávě za loňský rok Bezpečnostní informační služba (BIS) s tím, že má informace o korupci na různých úrovních soudů. Dalším nebezpečím jsou podle BIS skupiny navzájem propojených osob ze samosprávy, advokacie nebo školství, které mají právní vzdělání a zároveň vliv na proces tvorby nových zákonů.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS 2004

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/bis-organizovany-zlocin-se-snazi-proniknout-do-politiky-i-ekonomiky_200410161140_mkaclova

Citace z textu:

Organizovaný zločin chce u nás proniknout do politiky i ekonomiky. Mluví o tom výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za loňský rok zveřejněná na internetu. Podle ní se mafie zaměřuje na mladé politiky, kteří svou kariéru teprve začínají. Nelegální struktury se tak připravují na jejich využití, pokud by v budoucnu zastávali významné funkce. Organizovaný zločin se zajímá i o exekutory, konkurzní správce a snaží se proniknout do policie i justice.ČESKÁ JUSTICE JE OTRÁVENÉ JABLKO

https://www.info.cz/video/tema/nad-ceskou-justici-visi-stin-komunismu-soudci-se-s-temnou-minulosti-nikdy-nevyporadali

 

KOMUNISTÉ V JUSTICI

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/soudci-clenstvi-v-ksc_1811170600_pek

 

KOMUNISTÉ NA STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/statni-zastupci-data-ksc-komunismus-totalita-soudy-justice_1901070600_pek

 

PETICE BUDE PŘEDÁNA

NADNÁRODNÍM INSTITUCÍM:

EVROPSKÉ UNII, RADĚ EVROPY, EUROPARLAMENTU

EUROOMBUDSMANOVI: https://www.ombudsman.europa.eu/cs/home

OLAF: https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_cs

PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.hrad.cz/

VLÁDĚ: https://www.vlada.cz/cz/vlada/

SENÁTU PČR: https://www.senat.cz/

PSP ČR: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=7

OMBUDSMANOVI: https://www.ochrance.cz/

MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/rodina-a-ochrana-prav-deti

NCOZ: https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_centr%C3%A1la_proti_organizovan%C3%A9mu_zlo%C4%8Dinu

GIBS: https://www.gibs.cz/uredni-deska

BIS: https://www.bis.cz/

VEDENÍ MĚSTA PARDUBICE: https://pardubice.eu/

VEDENÍ MĚSTA CHRUDIM: https://www.chrudim.eu/vismo/telefonni-seznam.asp?p1=1107

VEDENÍ PARDUBICKÉHO KRAJE: https://www.pardubickykraj.cz/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti

VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE:

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/internet/5/struktura/vybory/vvvk

POLICII ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.policie.cz/

 

EVROPSKÁ ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV

https://www.echr.coe.int/…pdf

 

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

 

PRÁVO NA SPRAVEDLIVÝ PROCES:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo_na_spravedliv%C3%BD_proces

 

OBČANSKÁ PRÁVA:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_pr%C3%A1va

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN SE KOMPLEXNĚ IMPLEMENTOVAL DO KLÍČOVÝCH STRUKTUR STÁTU, MĚSTA CHRUDIM - SOUDU, STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ, POLICIE, MĚSTSKÉ POLICIE, OSPOD A DALŠÍCH. PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI SE V NĚM DOVOLAJÍ JEN VYVOLENÍ A TI, KTEŘÍ SI TO ZAPLATÍ.

 

PROSÍM PODPOŘTE BOJ ZA SPRAVEDLNOST PRO MÉHO SYNA.

ZA PODPORU A OCHOTU POMOCI VÁM ZE SRDCE DĚKUJI.

ČÍSLO ÚČTU: 232303967/0600

POZNÁMKA K PLATBĚ - TIP

 

DĚKUJI VŠEM KTEŘÍ NÁM V NAŠÍ SLOŽITÉ ŽIVOTNÍ SITUACI POMÁHAJÍ

 

Ing. Aleš Mičulka

OCHRÁNCE PRÁV DĚTÍ

 

Alois Hlásenský

OCHRÁNCE PRÁV OBČANŮ ČR

https://www.facebook.com/Alois-Hl%C3%A1sensk%C3%BD-101166809226094

ROZHOVOR OD CCA 50 MINUTY

https://fb.watch/dNQDvWiXi8/


Libor Maleček

ASOCIACE HYDRA

ASOCIACE HÁJÍCÍ LIDSKÁ PRÁVA

https://asociacehydra.cz/

 

Zbyněk Prousek

AGENT ANTIŠMEJD

https://agent-antismejd.cz/

 

INSTITUT ALENY VITÁSKOVÉ

https://www.institut-av.eu/

 

DĚKUJI VÁM A DALŠÍM SKVĚLÝM LIDEM, KTEŘÍ MĚ I MÉMU SYNOVI A MĚ NEZIŠTNĚ POMÁHAJÍ A HÁJÍ NAŠE PRÁVA A SVOBODY.

 

Připravujeme petiční místo a protestní akce, o kterých Vás budeme informovat.

Situaci monitorujeme a jsme připraveni dále medializovat.

 

ZA PODPISY A SDÍLENÍ PETIC, ZA POMOC I PODPORU VÁM VŠEM DĚKUJEME.

Váš podpis je třeba potvrdit ve zprávě, kterou obdržíte na Váš email. Bez potvrzení podpisu je podpis neplatný.

 

Přejeme Vám všem, kteří nám pomáháte podílet se na pozitivní změně, krásný den.

Autorka a iniciátorka petice a také milující matka uneseného syna

 

DĚKUJI VÁM A DALŠÍM SKVĚLÝM LIDEM, KTEŘÍ MĚ I MÉMU SYNOVI A MĚ NEZIŠTNĚ POMÁHAJÍ A HÁJÍ NAŠE PRÁVA A SVOBODY.

 

Připravujeme petiční místo a protestní akce, o kterých Vás budeme informovat.

Situaci monitorujeme a jsme připraveni dále medializovat.

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NAŠICH FACEBOOKOVÝCH SKUPIN

ARIANA ALLIANCE

https://www.facebook.com/…022

ČESKÝ NÁROD SOBĚ

https://www.facebook.com/groups/154987055862763

PRÁVO A ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY

https://www.facebook.com/groups/325408609297877

MĚSTO CHRUDIM - INDEPENDENT

https://www.facebook.com/groups/339110221390534

 

ARIANA

Jaroslava Ryšková

MILUJÍCÍ MATKA SVÉHO SYNA

AUTORKA A INICIÁTORKA PROTESTNÍCH PETIC

 

ZALOŽENÍ PETICE DNE 9. 6. 2022.

POSLEDNÍ AKTUALIZACE DNE 20. 5. 2023.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. ALL RIGHTS RESERVED.


Jaroslava Ryšková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jaroslava Ryšková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...