"TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ORGANIZOVANOU SKUPINU" "ZLOČINECKÉ SPOLČENÍ ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY A DALŠÍCH ZAANGAŽOVANÝCH OSOB"

My, níže podepsaní občané České republiky,

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice, souzníme s podáním tohoto trestního oznámení a žádáme důkladné prošetření všech členů organizované skupiny a celého případu

"TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ORGANIZOVANOU SKUPINU"

"ZLOČINECKÉ SPOLČENÍ ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY A DALŠÍCH ZAANGAŽOVANÝCH AMORÁLNÍCH OSOB"

"ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ BEZPRÁVÍ A ZLOČINŮ PROTI LIDSKOSTI, KTERÉHO SE DOUPOUŠTÍ ÚŘEDNÍCI STÁTNÍ SPRÁVY"

"ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO SOFISTIKOVANÉHO SYSTÉMU, KTERÝ SE IMPLEMENTOVAL PŘÍMO DO SYSTÉMU STÁTNÍ SPRÁVY"

"ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ NEPŘIJATELNÉHO STAVU VĚCÍ, KDY V ČESKÉ REPUBLICE NEEXISTUJE VYMAHATELNOST PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI"

Toto trestní oznámení je psáno formou PETICE - OTEVŘENÉHO DOPISU, aby bylo volně a veřejně dostupné a aby mohlo být aktualizováno a novelizováno o nové skutečnosti a rozšiřováno o další osoby, které by svým jednáním zcela naplňovali, či vykazovali podezření ze spáchání trestného činu a dopouštěli se tak protiprávního jednání a zločinů proti lidskosti na nás nevinných, bezbranných občanech.

Z důvodu ochrany osobních údajů GDPR jsou některá ze jmen uvedena ve zkratce a citlivé osobní údaje nebudou uvedeny.

"TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ORGANIZOVANOU SKUPINU"

ŽÁDÁME, ABY TRESTNÍ OZNÁMENÍ ŘEŠILA V ČR NCOZ

https://www.policie.cz/…spx

ŽÁDÁME, ABY TRESTNÍ OZNÁMENÍ ŘEŠIL NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI OLAF

https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_cs

ŽÁDÁME, ABY TRESTNÍ OZNÁMENÍ ŘEŠIL NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI INTERPOL

https://www.interpol.int/

 

K RUKÁM VÝŠE UVEDENÝM ADRESÁTŮM

K BEZODKLADNÉMU ŘEŠENÍ VŠEM KOMPETENTNÍM OSOBÁM

epodatelna.policie@pcr.cz

 

PODANÁ TRESTNÍ OZNÁMENÍ

NCOZ:

Č. j. NCOZ-5039-14/ČJ-2022-417500

Č. j. NCOZ-5039-5/ČJ-2022-417500


PČR PRAHA

Č. j. KRPA-223495-2/ČJ-2022-0000ZT


PČR PARDUBICE:

Č. j. KRPE-28001-5/TČ-2022-170613

Č. j. KRPE-28001-17/TČ-2022-170613

 

OVK PARDUBICE

Č. j. KRPE-35890-7/ČJ-2022-170066

Č. j. KRPE-7733-15/ČJ-2022-170066-S

Č. j. KRPE-18778-10/ČJ-2022-170066-S

Č. j. KRPE-46886-10/ČJ-2022-170066-S

a další.

 

PČR CHRUDIM:

Č.j.:KRPE-88878/ČJ-2021-170313

Č.j.:KRPE-15497/TČ-2022-170313

Č.j.:KRPE-8906/př-2022-17031

 

PČR HLINSKO:

ČJ: KRPE-53156-6/ČJ-2022-170311

 

OSOBY PODEZŘELÉ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU:

1. JR - OTEC NEZLETILÉHO

2. LJ - PARTNERKA OTCE NEZLETILÉHO

3. PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ OTCE NEZLETLÉHO http://akhavlasova.cz/

 

PARDUBICKÝ KRAJ

VEDENÍ PARDUBICKÉHO KRAJE

https://www.pardubickykraj.cz/zastupitelstvo

HEJTMAN

https://www.pardubickykraj.cz/hejtman

RADA PARDUBICKÉHO KRAJE

https://www.pardubickykraj.cz/rada

ZASTUPITELSTVO PARDUBICKÉHO KRAJE

https://www.pardubickykraj.cz/zastupitelstvo

MĚSTO PARDUBICE

https://pardubice.eu/

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICE

https://www.pardubickykraj.cz/krajsky-urad

4. Martin Netolický - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Netolick%C3%BD

5. Jaroslav Folprecht - úředník státní správy

https://www.pardubickykraj.cz/reditel-uradu

6. Jana Haniková - úředník státní správy

https://www.pardubickykraj.cz/kancelar-reditele-uradu

7. Martin Jelínek - úředník státní správy

8. Jan Slavík - úředník státní správy

https://www.pardubickykraj.cz/organizacni-cleneni/c735?view=members

9. Pavlína Venzarová - úředník státní správy

https://www.pardubickykraj.cz/organizacni-cleneni/c753

10. Helena Zahálková - úředník státní správy

https://www.pardubickykraj.cz/organizacni-cleneni/c740?view=members

11. Petra Bílá - úředník - úředník státní správy

https://www.pardubickykraj.cz/…osv

 

KRAJSKÝ SOUD HRADEC KRÁLOVÉ - POBOČKA PARDUBICE:

https://www.justice.cz/…ich

 

ČJ: 22 NC 3720/2022

 

12. Lukáš Pácha - úředník státní správy

https://justice.cz/…ich

13. Bořivoj Hájek- úředník státní správy - t.č. stáž na Nejvyšším soudě https://www.nsoud.cz/judikatura/ns_web.nsf/f069f297c2422c1bc12576ac0045940f/39ece010e88cee8bc1257e67004137b6?OpenDocument

http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=1299

14. Šárka Hůrková - úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=1386

15. Radek Kopsa - úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=1314

16. Hana Urubová - úředník státní správy

17. Jiří Kopecký - úředník státní správy

18. Vít Pejšek - úředník státní správy

19. Dagmar Čeřovská - úředník státní správy

20. Jana Kučerová - úředník státní správy

21. Jan Ducháček - úředník státní správy

22. Iva Trávníčková - úředník státní správy

23. Jiří Kopecký - úředník státní správy

 

VE VĚCI OP ROZHODOVAL SOUD, VŮČI KTERÉMU BYLA NĚKOLIKRÁT VZNESENA NÁMITKA PODJATOSTI. DŮVODNOU NÁMITKU VŠAK ZCELA IGNOROVAL.

 

ROZSUDEK SOUDCE HÁJKA A SOUDCE PÁCHY JE NEPLATNÝ, NEBOŤ JE V ROZPORU S DOBRÝMY MRAVY, FAKTICKÝN STAVEM VĚCÍ A JEHO OBSAH NELZE SPLNIT.

 

GIBS PARDUBICE

24. Pavel Smetana - úředník státní správy

25. Špryňar - úředník státní správy

 

PČR OVK PARDUBICE

https://www.policie.cz/clanek/kontakty-kraj-odbor-vnitrni-kontroly.aspx

26. Filip Strašák - úředník státní správy

27. Michal Fučík - úředník státní správy

 

POLICIE ČR PARDUBICE

28. Jan Ptáček - PČR Pardubice - úředník státní správy

https://www.policie.cz/…spx

29. Martin Růžek - úředník státní správy

30. Tomáš Ježek - úředník státní správy

31. Policista služební číslo: 326567 - úředník státní správy

32. Policista služební číslo: 335583 - úředník státní správy

33. Policista služební číslo: 340406 - úředník státní správy

34. Policista služební číslo: 336020 - úředník státní správy

35. Policista služební číslo: 337143 - úředník státní správy

36. Policista služební číslo: 339083 - úředník státní správy

 

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE V.

https://pardubice.eu/kontakty-mo5

37. Karel Farský - úředník státní správy

 

ZŠ RESSLOVA, PARDUBICE

https://www.zsjres.cz/

38. Světlana Divecká - úředník státní správy

https://www.zsjres.cz/kontakty-nasi-zamestnanci/vedeni_skoly/

39. Jaroslav Crha - úředník státní správy

https://www.zsjres.cz/teachers/mgr-jaroslav-crha/

40. Šárka Velčovská - úředník státní správy

https://www.zsjres.cz/teachers/mgr-sarka-velcovska/

41. Kateřina Ficková - úředník státní správy

https://www.zsjres.cz/teachers/mgr-katerina-fickova/

 

SVP PYRAMIDA

https://svppyramida.cz/

42. Martin Fiala - úředník státní správy

43. Jitka Svozilová - úředník státní správy

 

MĚSTO CHRUDIM

https://www.chrudim.eu/

44. František Pilný - starosta města Chrudim - úředník státní správy

https://www.chrudim.eu/…238

http://anochrudim.cz/

45. Pavel Štěpánek - místostarosta města Chrudim - úředník státní správy

https://www.pirati.cz/lide/pavel-stepanek/

46. Petr Lichtenberg- místostarosta města Chrudim - úředník státní správy

https://chrudim.svobodni.cz/kandidati/petr-lichtenberg

47. Aleš Nunvář - místostarosta města Chrudim - úředník státní správy

https://chrudim.pirati.cz/lide/ales-nunvar/

48. František Chmelík - tajemník města Chrudim - úředník státní správy

https://www.chrudim.eu/…asp

 

OSPOD CHRUDIM

https://www.chrudim.eu/kontakty-ospod/d-8105

https://chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=12608

49. Radka Pochobradská - OSPOD Chrudim - úředník státní správy

https://www.chrudim.eu/mgr-radka-pochobradska/o-1102

50. Marie Adamcová - OSPOD Chrudim - úředník státní správy

https://www.chrudim.eu/mgr-marie-adamcova/o-1456

51. Alena Muchová - OSPOD Chrudim - úředník státní správy

https://www.chrudim.eu/mgr-alena-muchova/o-1422

52. Radka Štursová - OSPOD Chrudim - úředník státní správy

https://www.chrudim.eu/bc-radka-stursova/o-1123

53. Lubomír Kysela - OSPOD Chrudim - úředník státní správy

https://www.chrudim.eu/mgr-lubos-kysela/o-1109

54. Dita Pečinková - úředník státní správy

Zcela v rozporu se zákony ČR se odmítla legitimovat, když se aktivně podílela na odvlečení mého syna.

Identifikována aktivními občany ČR dne 21. 6. 2022.

https://www.facebook.com/groups/325408609297877/permalink/420691089769628/

55. Taťána Štumpfová - OSPOD Chrudim - úředník státní správy

https://www.chrudim.eu/odbor-socialnich-veci-puvodni-text-zaloha/d-6654

 

OKRESNÍ SOUD CHRUDIM

https://justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi

56. Milan Špryňar - Předseda Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/…363

57. Soňa Soukupová - soudkyně Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=1427

58. Hana Reclíková - soudkyně Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=1426

59. Jana Profousová - soudkyně Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/…425

60. René Tinz - soudce Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy

http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=1428

61. Leoš Kastner - soudce Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy

62. Pavel Soudek - soudní vykonavatel Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy

https://justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi/uredni-deska-podrobnosti?clanek=pusobnost-vykonavatelu

63. Radek Pecina - soudní vykonavatel Okresního soudu v Chrudimi - úředník státní správy

64. Justiční stráž služební číslo: 17561 - člen justiční stráže - úředník státní správy

65. Petr Jaroš

https://www.exekucejaros.cz/

 

O VĚCI OP ROZHODOVAL SOUD, VŮČI KTERÉMU BYLA NĚKOLIKRÁT VZNESENA NÁMITKA PODJATOSTI - DŮVODNOU NÁMITKU VŠAK ZCELA IGNOROVAL.

 

ROZSUDKY SOUDCŮ SOUKUPOVÉ I RECLÍKOVÉ JSOU NEPLATNÉ, NEBOŤ JSOU V ROZPORU S DOBRÝMY MRAVY, SKUTEČNÝM STAVEM VĚCÍ A JEHO OBSAH NELZE SPLNIT.

 

MĚSTSKÁ POLICIE CHRUDIM

http://www.mpchrudim.cz/

http://www.mpchrudim.cz/kontakt

66. Lukáš Dvořák - Městská policie Chrudim - úředník státní správy

67. Pavel Hromádko - Městská policie Chrudim - úředník státní správy

68. Služební číslo 21 - Městská policie Chrudim - úředník státní správy

69. Služební číslo 07 - Městská policie Chrudim - úředník státní správy


POLICIE ČR CHRUDIM

https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-uo-chrudim-oop-chrudim-obvodni-oddeleni-chrudim.aspx

70. Antonín Moravec - PČR Chrudim - úředník státní správy

71. Jaroslav Vaněk - PČR Chrudim - úředník státní správy

https://www.policie.cz/…sp

72. Kristýna Řebíčková - PČR Chrudim - úředník státní správy

73. Petr Klimeš - PČR Chrudim - úředník státní správy

74. Jan Málek - PČR Chrudim - úředník státní správy

75. Brandon Bulis - PČR Chrudim - úředník státní správy

76. Tomášek - PČR Chrudim - úředník státní správy

77. Pitrová - PČR Chrudim - úředník státní správy

78. Policista služební číslo – 27723 - PČR Chrudim - úředník státní správy

79. Policista služební číslo – 335544 - PČR Chrudim - úředník státní správy

80. Policista služební číslo – 335231 - PČR Chrudim - úředník státní správy

81. Policista služební číslo – 335540 - PČR Chrudim- úředník státní správy

82. Policista služební číslo – 319836 - PČR Chrudim - úředník státní správy

83. Policista služební číslo – 338072 - PČR Chrudim - úředník státní správy

84. Mikan - služební číslo – 336497 - PČR Chrudim - úředník státní správy

VOZIDLO PČR CHRUDIM SPZ: E22613 a SPZ: E22213

BÍLÁ DODÁVKA SE ZATEMNĚNÝMI SKLY: 5E08545

 

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ CHRUDIM

https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/11125

85. Stanislav Milotínský - OSZ Chrudim - úředník státní správy

86. Vladimír Kytnar - OSZ Chrudim - úředník státní správy

87. Jiří Haněl - OSZ Chrudim - úředník státní správy

https://verejnazaloba.cz/…ci/

 

ADVOKÁTI

88. Josef Źďánský

http://www.ak-partner.cz/

http://www.ak-partner.cz/kontakt

89. Tomáš Skoumal

https://www.firmy.cz/detail/1547744-advokatni-kancelar-judr-tomas-skoumal-mgr-alena-kuhnova-hradec-kralove.html

90. Petr Šáda

https://www.firmy.cz/detail/410016-judr-petr-sada-advokat-borice.html

 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR CHRUDIM

91. NEZNÁMÝ POČET OSOB

https://www.hzscr.cz/…spx

NEZNÁMÁ SPZ HASIČSKÉHO NÁKLADNÍHO VOZIDLA

92. FIKEJS - anonymní pracovník zámečnické služby

SPZ VOZIDLA: 6E53369

https://fikeis.cz/

 

HLINSKO

https://www.hlinsko.cz/

MĚSTSKÝ ÚŘAD HLINSKO

ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

https://www.hlinsko.cz/…ni/

93. Lada Horáková

94. Lucie Šulová

95. Iveta Cimburková

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

96. Martin Vtípil - úředník státní správy

97. Yvona Vondráková - úředník státní správy

 

HLINSKO - OSPOD

https://www.hlinsko.cz/urad-1/organizacni-struktura/odbor-socialnich-veci-skolstvi-a-zdravotnictvi/organ-socialne-pravni-ochrany-deti/

98. Kateřina Tlustá - úředník státní správy

https://www.hlinsko.cz/urad-1/organizacni-struktura/odbor-socialnich-veci-skolstvi-a-zdravotnictvi/organ-socialne-pravni-ochrany-deti/osoba-katerina-tlusta-dis-55.html

99. Petra Culková - úředník státní správy

https://www.hlinsko.cz/urad-1/organizacni-struktura/odbor-socialnich-veci-skolstvi-a-zdravotnictvi/organ-socialne-pravni-ochrany-deti/osoba-bc-petra-culkova-dis-102.html

 

HLINSKO - MĚSTSKÁ POLICIE

https://www.hlinsko.cz/mesto/mestska-policie/

100. Strážník číslo 03 - Městská policie Hlinsko - úředníci státní správy

101. Strážník číslo 04 - Městská policie Hlinsko - úředníci státní správy

 

HLINSKO - POLICIE ČR

102. Policista číslo 320392 – úředník státní správy

103. Policista číslo 321005 – úředník státní správy

104. Petr Vomela - PČR Hlinsko - úředník státní správy

105. Michal Roušar - PČR Hlinsko - úředník státní správy

 

HRADEC KRÁLOVÉ KSZ

106. Lukáš Vodička – úředník státní správy

107. Tomáš Kučera – úředník státní správy

 

DIUS - DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV

http://dius.cz/

http://dius.cz/kontakt/

108. Petra Prymulová - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy

109. Lucie Součková - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy 

110. Michal Štainc - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy

111. Vladimír Měchura - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy

112. Martin Kadeřábek - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy

113. Stupková Miroslava - zaměstnance ústavu - úředník státní správy

114. Čechová - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy

115. Maliňák - zaměstnanec ústavu - úředník státní správy

116. Daniel Dobr - právní zástupce ústavu DIUS

117. Jakub Svoboda - advokát DIUS

 

DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV DIUS ZÁVAŽNÝM ZPŮSOBEM PORUŠUJE PRÁVA DĚTÍ

VE VĚCI BYLO PODÁNO TRESTNÍ OZNÁMENÍ:

"TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV DIUS"

https://www.petice.com/…ius

 

SOUDNÍ ZNALEC

118. Jaroslav Šturma - znalec

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_%C5%A0turma_(psycholog)

 

GIBS PRAHA

119. Daniel HORKÝ - úředník státní správy

120. Radim Dragoun - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/…oun

 

MSZ PRAHA

121. Martin Erazím – úředník státní správy

 

PČŘ SKPV PRAHA

122. Jiří Bílek

 

UMPOD

https://www.umpod.cz/e-mail-a-telefon

123. Kateřina Materna - úřednice státní správy

124. Jakub Lorenc – úředník státní správy

 

ÚŘAD OCHRÁNCE LIDSKÝCH PRÁV

125. Stanislav Křeček - Ombudsman - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_K%C5%99e%C4%8Dek

126. Nikola Kovářová - kancelář ombudsmana - úředník státní správy

https://www.ochrance.cz/…kt/

127. Barbora Jechová - kancelář ombudsmana - úředník státní správy

 

PORADCE PREZIDENTA ČR

128. Roman Prymula - Poradce prezidenta ČR - úředník stání správy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Roman_Prymula

 

PREZIDENT ČR

129. Miloš Zeman - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman

 

SENÁT ČR

130. Jan Tecl - Senát ČR - úředník státní správy

https://www.senat.cz/senat/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=9.6.2022&O=13&kod=44

 

MINISTERSTVO VNITRA

131. Vít Rakušan - Ministr vnitra - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/…šan

https://www.seznamzpravy.cz/…633

https://www.petice.com/…405

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

132. Marian Jurečka - Ministr sociálních věcí - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/…čka

 

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

133. Pavel Blažek - Ministr spravedlnosti - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/…žek

https://www.kverulant.org/…BwE

134. Irena Kroulíková - úřednice státní správy

135. Jakub Štella - úředník státní správy

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ

136. Petr Gazdík - úředník státní správy

https://cs.wikipedia.org/…dík

a další nejmenovaní nebo neznámí spolupachatelé.

 

VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ OSOBY SE SVÝMI AKTIVITAMI, JEDNÁNÍM, MANIPULACEMI, PŘEKRUCOVNÁNÍM SKUTEČNOSTÍ, VRSTVENÍM LŽÍ, UVÁDĚNÍM V OMYL A DALŠÍCH TČ, DLOUHODOBĚ PODÍLÍ NA ZLOČINECH PROTI LIDSKOSTI A POŠKOZOVÁNÍ ZÁJMŮ MÉHO NEZLETILÉHO SYNA A ZÁJMŮ MÝCH, JEHO MATKY!

 

UPOZORNĚNÍ:

KDOKOLIV DALŠÍ SE POKUSÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM OMEZIT, ČI POŠKODIT PRÁVA MÉHO NEZLETILÉHO SYNA A PRÁVA MÁ, JEHO MATKY, BUDE JEHO JMÉNO PŘIDÁNO NA TENTO SEZNAM A Z JEHO JEDNÁNÍ PAK BUDE VYVOZEN PATŘIČNÝ ZÁKONNÝ POSTIH.

 

ČÍSLO JEDNACÍ SOUDNÍHO SPORU:

https://rumble.com/v1aqjho-kauza-truth-soudn-spis-j-1312016.html

 

OBVODNÍ SOUD CHRUDIM:

ČJ: 0P 131/2016

ČJ: 0Nc 8947/2022-8

https://infosoud.justice.cz/…CCR

 

KRAJSKÝ SOUD PARDUBICE:

ČJ: 22Co 313/2021

 

SKUTKY:

1. JSOU ČLENY ORGANIZOVANÉ SKUPINY

http://www.ius-wiki.eu/…-22

2. JSOU SPOLUPACHATELI

3. AROGANCE MOCI

https://cs.wikipedia.org/…nce

http://www.listy.cz/…903

4. NÁTLAK A ÚTISK

https://cs.wikipedia.org/…isk

5. ŠIKANA

https://cs.wikipedia.org/…ana

6. MANIPULACE

https://cs.wikipedia.org/…ace

7. DISKRIMINACE

https://businesscenter.podnikatel.cz/…65/

8. PŘEKROČENÍ PRAVOMOCI ÚŘEDNÍ OSOBY

http://www.ius-wiki.eu/…-22

http://zakony.centrum.cz/…329

9. ZNEUŽITÍ PRAVOMOCI ÚŘEDNÍ OSOBY

10. FALŠOVÁNÍ PROTOKOLACE A DŮKAZNÍCH MATERIÁLŮ

11. NARUŠOVÁNÍ CTI A DŮSTOJNOSTI MOJÍ OSOBY I OSOBY MÉHO NEZLETILÉHO SYNA

12. OHROŽOVÁNÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ, MRAVNÍ A CITOVÉ VÝCHOVY NEZLETILÉHO DÍTĚTE

13. VRAŽDA VE STADIU POKUSU

14. PODJATOST

https://cs.m.wikipedia.org/…LBA

15. SYSTÉMOVÁ PODJATOST

https://frankbold.org/…Yew

16. POŠKOZENÍ CIZÍCH PRÁV

http://zakony.centrum.cz/…181

17. PORUŠENÍ ETICKÉHO KODEXU SOUDCE

https://verejnazaloba.cz/…pdf

https://justice.cz/…732

18. PORUŠENÍ ETICKÉHO KODEXU ÚŘEDNÍ OSOBY

19. SNAHA O UVEDENÍ V OMYL

20. KŘIVÉ OBVINĚNÍ

21. POMLUVA

22. LHANÍ

23. PORUŠENÍ A BRÁNĚNÍ V DOSAŽENÍ ZÁKONNÉHO PRÁVA NA SPRAVEDLIVÝ PROCES

24. PORUŠENÍ LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-2-dil-2-paragraf-182

25. PORUŠENÍ DOMOVNÍ SVOBODY

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-2-dil-1-paragraf-178

26. BYROKRATICKÁ ŠIKANA

27. EKONOMICKÁ ŠIKANA

28. PSYCHICKÁ ŠIKANA

29. FYZICKÁ ŠIKANA

30. EKONOMICKÁ LIKVIDACE

31. HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA

32. NEZÁKONNÉ OBOHACOVÁNÍ SE

33. KLIENTELISMUS

34. KORUPCE

35. PONIČENÍ MAJETKU

36. ÚJMA NA ZDRAVÍ

37. ZASTRAŠOVÁNÍ

38. APARTHEID

39. GENOCIDA

40. VYDÍRÁNÍ

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-2-dil-1-paragraf-175

41. OBTĚŽOVÁNÍ

42. STALKING

43. PODVOD

44. ÚNOS

A DALŠÍ...

SVĚDCI: Skupina osob - z důvodů GDPR jména neuvedena

DŮKAZNÍ MATERIÁLY K BEZPRÁVÍ PÁCHANÉM NA NEZLETILÉM JAROSLAVOVI RYŠKOVI A JEHO MATCE:

 

VIDEA - ARIANA ALLIANCE

https://rumble.com/account/content?type=all

ZÁZNAM ZE SOUDNÍHO JEDNÁNÍ ZE DNE 15. 6. 2022

https://fb.watch/…Uk/

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ S OSPOD CHRUDIM ZE DNE 15. 6. 2022

https://fb.watch/…hP/

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ S TAJEMNÍKEM MĚSTA CHRUDIM ZE DNE 15. 6. 2022

https://fb.watch/…ZS/ 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ S PŘEDSEDOU SOUDU CHRUDIM ZE DNE 15. 6. 2022

https://fb.watch/…Sm/

HOVOR - CCA OD 50 MINUTY ZE DNE 17. 6. 2022

https://fb.watch/…UM/

TELEFONÁT - OSPOD CHRUDIM ZE DNE 21. 6. 2022

Adamcová + Pochobradská, která utajeně poslouchá hovor, následně bez pozdravu vstupuje do cizího hovoru a bez rozloučení a bez dokončení hovoru telefon pokládá.

https://www.facebook.com/groups/325408609297877/permalink/421546913017379/

HOVOR S ALOISEM HLÁSENSKÝM ZE DNE 23. 6. 2022

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=7369910476363

OSPOD CHRUDIM - VIDEO Z JEDNÁNÍ ZE DNE 22. 6. 2022

https://rumble.com/v1a08ks-kauza-truth-ospod-chrudim-video-z-jednn-ze-dne-22.-6.-2022.html

KAUZA TRUTH - ZABLOKOVÁNÍ ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ FACEBOOK

https://rumble.com/v1a6vl9-kauza-truth-cenzura.html

ZŠ RESSLOVA PARDUBICE - NA STRANĚ ZLOČINU

https://rumble.com/v1a49ab-z-resslova-pardubice-na-stran-zloinu.html

KAUZA TRUTH - POSLEDNÍ OMLUVENKA

https://rumble.com/v1a57ll-kauza-truth-nos-syna-posledn-omluvenka.html

KAUZA TRUTH - ANI OMBUDSMAN NEKONÁ

https://rumble.com/…tml

 

- OS CHRUDIM - SPISOVÁ DOKUMENTACE 0P 131/2016

- KS PARDUBICE - PROTOKOL ZE SOUDNÍHO JEDNÁNÍ ZE DNE 17. 2. 2022

- KS PARDUBICE - PROTOKOL ZE SOUDNÍHO JEDNÁNÍ ZE DNE 24. 3. 2022

- Mnou podané trestní oznámení na organizovanou skupinu vedené na PČR Chrudim

čj. KRPE-88878-5/ČJ-2021-170313-JM

 

- KS PARDUBICE - NAHRÁVKA ZE SOUDNÍHO JEDNÁNÍ ZE DNE 17. 2. 2022

- KS PARDUBICE - NAHRÁVKA ZE SOUDNÍHO JEDNÁNÍ ZE DNE 24. 3. 2022

- AUDIONAHRÁVKA Z JEDNÁNÍ ZE DNE 11. 5. 2022, Pácha, KS Pardubice

- KS PARDUBICE - ZÁVĚREČNÁ ŘEČ

- SVĚDECKÁ VÝPOVĚĎ

- PETICE OSPOD Chrudim

https://www.petice.com/…n48

- PETICE OSZ CHRUDIM

https://www.petice.com/…dim

 

PRAVDĚPODOBNÝ MOTIV:

- Korupce

- Nadržování

- Osobní msta

- Klientelismus

- Pocit beztrestnosti

- Nezákonné obohacení

- Hospodářská kriminalita

- Psychická porucha osobnosti

- Státní správu ovládl organizovaný zločin

- Snaha podpořit členy organizované skupiny

- Snaha zakrýt svá fatální, lidská a morální selhání

- Mafiánské struktury a praktiky pronikly do struktur státu

- Zajištění beztrestnosti sobě i členům organizované skupiny

- Snaha poškodit mou osobu a osobu mého nezletilého syna

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

TRESTNÍ OZNÁMENÍ:

https://verejnazaloba.cz/…ni

Mám za to, že jednání všech výše uvedených osob - členů organizované skupiny nese znaky skutkové podstaty trestného činu.

Všechna dříve podaná trestní oznámení, prošetřovaná jak PČR Chrudim, tak PČR v Pardubicích, byla bez řádného prošetření i přes mnou podané prokazatelné důkazní materiály - audionahrávky, videonahrávky atp. smetena se stolu.

Čísla jednací jsou uvedena výše.

Věc však i přes všechny tyto skutečnosti a mnou učiněné kroky k ochraně práv mého nezletilého syna a k ochraně práv mých i nadále eskaluje a fatální pochybení zaměstnanců státního aparátu jsou ignorována, přehlížena a smetávána se stolu.

Mám za to, že výše uvedené úřední osoby nejednají tak, jak by měly, tedy v zájmu spravedlnosti, nestrannosti a ochrany občanů ČR a v mezích etického kodexu.

V případu je uplatňována praxe ruka ruku myje, kdy úřední osoby zcela zjevně společně přispívají k bezpráví páchaném na mě a mém nezletilém synovi.

 

VÝČET PORUŠENÍ MÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV I PRÁV MÉHO NEZLETILÉHO SYNA

- PRÁVO NA RODINU

- PRÁVO NA BEZPEČÍ

- PRÁVO NA SOUKROMÍ

- PRÁVO NA RODINNÝ ŽIVOT

- PRÁVO NA SPRAVEDLIVÝ PROCES

- PRÁVO NA OCHRANU PŘED NÁSILÍM

- PRÁVO NA OCHRANU PŘED MUČENÍM

- PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY

- PORUŠOVÁNÍ LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

- PORUŠOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV O PRÁVECH DÍTĚTE

- PORUŠOVÁNÍ EVROPSKÉHO PRÁVA

- PORUŠOVÁNÍ CHARTY OSN

A DALŠÍCH...

 

SVÝM JEDNÁNÍM MĚ I MÉMU SYNOVI ČLENOVÉ TÉTO ORGANIZOVANÉ SKUPINY ZPŮSOBILY NEVRATNÉ ÚJMY:

- EMOČNÍ

- ČASOVOU

- NA PRÁVECH

- PSYCHICKOU

- EKONOMICKOU

- MAJETKOVOU I NEMAJETKOVOU

- ZTRÁTU DŮVĚRY VE SPRAVEDLNOST

- ZTRÁTU DŮVĚRY V PRÁVNÍ STÁT ČESKOU REPUBLIKU

- ZTRÁTU DŮVĚRY V ČESKOU REPUBLIKU

a další...

 

Ze všech výše uvedených důvodů žádám o zahájení úkonů trestního řízení a zároveň žádám ve smyslu ustanovení § 158 odst. 2 trestního řádu, aby mě státní zástupce KSZ do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměl o učiněných opatřeních.

 

Žádám, aby výše uvedené úřední osoby byly ihned odvolány ze svých funkcí a pozic!

 

Vše výše uvedené je podloženo průkaznými důkazními materiály.

Čestně prohlašuji, že vše výše uvedené, je pravda.

 

OZNÁMENÍ O VYUŽÍTÍ ÚSTAVOU ČESKÉ REPUBLIKY GARANTOVANÉHO PRÁVA NA ODPOR

 

JÁ I MŮJ SYN, VZHLEDEM K TOMU, ŽE V ČESKÉ REPUBLICE NEEXISTUJE VYMOŽENÍ PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI ČINNOSTÍ ÚSTAVNÍCH ORGÁNŮ A POUŽITÍM ZÁKONNÝCH PROSTŘEDKŮ A JE ZDE ODSTRAŇOVÁN DEMOKRATICKÝ ŘÁD LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD ZALOŽENÝ LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SPOBOD, ČÍMŽ JSOU ZCELA SPLNĚNY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODPOR, VYUŽÍVÁME TOHOTO SVÉHO ÚSTAVOU ČESKÉ REPUBLIKY GARANTOVANÉHO PRÁVA, PRÁVA NA ODPOR.

 

PRÁVO NA ODPOR:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo_na_odpor

CITACE:

Článek 23 Listiny základních práv a svobod

V České republice je právo na odpor výslovně zakotveno v článku 23 Listiny základních práv a svobod[3]a je podmíněno dvěma skutečnostmi, které musí být splněny současně:

  • odstraňování demokratického řádu lidských práv a základních svobod založeného Listinou základních práv a svobod a

  • znemožněná činnost ústavních orgánů a účinného použití zákonných prostředků.

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

 

Věřím, že pravda a spravedlnost vyjde na světlo a zvítězí...

 

PROSÍM PODPOŘTE MŮJ BOJ PROTI BEZPRÁVÍ A ZLOČINŮM PROTI LIDSKOSTI PÁCHANÉM NA BEZBRANNÉM DÍTĚTI, MÉM NEZLETILÉM SYNOVI A MĚ, JEHO MATCE, KTERÉHO SE NA NÁS, DOPOUŠTÍ JEHO OTEC, PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ JUDr. MARKÉTA HAVLASOVÁ, BEZSKRUPULÓZNÍ A AMORÁLNÍ SOUDCI, OSPOD, STÁTNÍ ZÁSTUPCI, PČR, VEDENÍ MĚSTA CHRUDIM I PARDUBICKÉHO KRAJE A DALŠÍ BEZCHARAKTERNÍ Z ŘAD STÁTNÍ SPRÁVY, KTEROU ZCELA OVLÁDL ORGANIZOVANÝ ZLOČIN.

 

JEN KVŮLI NIM A ZA JEJICH AKTIVNÍ SOUČINNOSTI BYL MŮJ MILOVANÝ SYN UNESEN POD POHRŮŽKOU POLICEJNÍHO STÍHÁNÍ DO ÚSTAVU, KAM NEPATŘÍ A KDE TRPÍ A NA MĚ, JEHO MATCE, KTERÁ JEJ BRÁNILA VLASTNÍM TĚLEM PROTI BEZPRÁVÍ NA NĚM PÁCHANÉM BYLA UPLATNĚNA POLICEJNÍ BRUTALITA.

 

Apelujeme na Ombudsmana, Poslaneckou sněmovnu, Senát, Vládu i prezidenta ČR Miloše Zemana, aby toto protiprávní, nepřijatelné, neakceptovatelné, jednání této skupiny neprodleně zastavili, záležitost důkladně prošetřili a vyvodili patřičný postih.

 

Situaci panující v České republice a zejména pak ve městech Chrudimi a v Pardubicích vnímáme jako zcela nepřijatelnou a dále neudržitelnou, neboť arogance, ignorace, podjatost, klientelismus, šikana, diskriminace, manipulace a lhaní na půdu úředníků státní správy nepatří.

 

ŽÁDÁME O OKAMŽITOU NÁPRAVU STAVU VĚCÍ!

 

STÍŽNOSTI:

Na jednání úředníků státní správy měst Pardubice i Chrudim - OSPOD, SOUD, PČR, STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, TAJEMNÍKA MĚSTA CHRUDIM, MÍSTOSTAROSTU MĚSTA CHRUDIM, STÁTNÍ ZÁSTUPCE MĚSTA CHRUDIM, jsou podávány dlouhodobě mnohé stížnosti, které jsou bez toho, aby byly důkladně prozkoumány zamítány.

 

TRESTNÍ OZNÁMENÍ:

V záležitosti protiprávního jednání byla podávána trestní oznámení na PČR. Tato trestní oznámení jsou smetávána bez důkladného prošetření se stolu. V současné chvíli jsou z důvodu nečinnosti Policie ČR trestní oznámení zasílána NCOZ, GIBS, OLAF, INTERPOL.

 

VÍCE INFORMACÍ NÍŽE V PETICÍCH:

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ODVOLÁNÍ MINISTRA VNITRA VÍTA RAKUŠANA

https://www.petice.com/…405

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSPOD CHRUDIM

https://www.petice.com/dme_okamit_zastaven_protiprvnho_jednn_na_ospod_chrudim

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OKRESNÍHO SOUDU CHRUDIM

https://www.petice.com/edit_petition_content.php?petition_content_id=343609&petition_id=364936

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ POLICIE CHRUDIM

https://www.petice.com/adame_okamite_zastaveni_protipravniho_jednani_policiechrudim?u=5069405

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ CHRUDIM

https://www.petice.com/adame_okamite_zastaveni_protipravniho_jednani_okresniho_statniho_zastupitelstvi_chrudim

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU A VYHLAŠUJEME OBČANSKOU NEPOSLUŠNOST

https://www.petice.com/adame_okamite_ukoneni_nouzoveho_stavu_souasn_vyhlaujeme_obanskou_neposlunost

ŽÁDÁME OKAMŽITOU ABDIKACI PREZIDENTA A DEMISI VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

https://www.petice.com/adame_okamitou_abdikaci_prezidenta_a_demisi_vlady_eske_republiky

 

VÝZVA VŠEM POŠKOZENÝM

Cítíte-li se jednáním města Chrudim a Pardubice poškozeni, neváhejte se k nám přidat.

 

VEŘEJNÁ SPRÁVA

https://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pr%C3%A1v_a_svobod?fbclid=IwAR2qdRnoluyFXLGBeGYicWNK0golZFlzTfzhXlq3KyZMOF0YVVmw5SqXnSI

 

PETICE BUDE PŘEDÁNA

NADNÁRODNÍM INSTITUCÍM:

EVROPSKÉ UNII, RADĚ EVROPY, EUROPARLAMENTU

EUROOMBUDSMANOVI: https://www.ombudsman.europa.eu/cs/home

OLAF: https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_cs

PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.hrad.cz/

VLÁDĚ: https://www.vlada.cz/cz/vlada/

SENÁTU PČR: https://www.senat.cz/

PSP ČR: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=7

OMBUDSMANOVI: https://www.ochrance.cz/

MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/rodina-a-ochrana-prav-deti

NCOZ: https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_centr%C3%A1la_proti_organizovan%C3%A9mu_zlo%C4%8Dinu

GIBS: https://www.gibs.cz/uredni-deska

BIS: https://www.bis.cz/

VEDENÍ MĚSTA PARDUBICE: https://pardubice.eu/

VEDENÍ MĚSTA CHRUDIM: https://www.chrudim.eu/vismo/telefonni-seznam.asp?p1=1107

VEDENÍ PARDUBICKÉHO KRAJE: https://www.pardubickykraj.cz/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti

VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE:

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/internet/5/struktura/vybory/vvvk

POLICII ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.policie.cz/

 

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

 

PRÁVO NA SPRAVEDLIVÝ PROCES:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo_na_spravedliv%C3%BD_proces

 

OBČANSKÁ PRÁVA:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_pr%C3%A1va

 

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN SE KOMPLEXNĚ IMPLEMENTOVAL DO KLÍČOVÝCH STRUKTUR STÁTU, MĚSTA CHRUDIM - SOUDU, STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ, POLICIE, MĚSTSKÉ POLICIE, OSPOD A DALŠÍCH. PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI SE V NĚM DOVOLAJÍ JEN VYVOLENÍ A TI, KTEŘÍ SI TO ZAPLATÍ.

 

PROSÍM PODPOŘTE BOJ ZA SPRAVEDLNOST PRO MÉHO SYNA.

ZA PODPORU A OCHOTU POMOCI VÁM ZE SRDCE DĚKUJI.

ČÍSLO ÚČTU: 232303967/0600

POZNÁMKA K PLATBĚ - TIP

 

DĚKUJI VŠEM KTEŘÍ NÁM V NAŠÍ SLOŽITÉ ŽIVOTNÍ SITUACI POMÁHAJÍ

 

Ing. Aleš Mičulka

OCHRÁNCE PRÁV DĚTÍ

 

Alois Hlásenský

OCHRÁNCE PRÁV OBČANŮ ČR

https://www.facebook.com/Alois-Hl%C3%A1sensk%C3%BD-101166809226094

ROZHOVOR OD CCA 50 MINUTY

https://fb.watch/dNQDvWiXi8/

 

Libor Maleček

ASOCIACE HYDRA

ASOCIACE HÁJÍCÍ LIDSKÁ PRÁVA

https://asociacehydra.cz/

INSTITUT ALENY VITÁSKOVÉ

https://www.institut-av.eu/

 

DĚKUJI VÁM A DALŠÍM SKVĚLÝM LIDEM, KTEŘÍ MĚ I MÉMU SYNOVI A MĚ NEZIŠTNĚ POMÁHAJÍ A HÁJÍ NAŠE PRÁVA A SVOBODY.

Připravujeme petiční místo a protestní akce, o kterých Vás budeme informovat.

Situaci monitorujeme a jsme připraveni dále medializovat.

 

ZA PODPISY A SDÍLENÍ PETIC, ZA POMOC I PODPORU VÁM VŠEM DĚKUJEME.

Váš podpis je třeba potvrdit ve zprávě, kterou obdržíte na Váš email. Bez potvrzení podpisu je podpis neplatný.

Přejeme Vám všem, kteří nám pomáháte podílet se na pozitivní změně, krásný den.

Autorka a iniciátorka petice a také milující matka uneseného syna

 

DĚKUJI VÁM A DALŠÍM SKVĚLÝM LIDEM, KTEŘÍ MĚ I MÉMU SYNOVI A MĚ NEZIŠTNĚ POMÁHAJÍ A HÁJÍ NAŠE PRÁVA A SVOBODY.

 

Připravujeme petiční místo a protestní akce, o kterých Vás budeme informovat.

Situaci monitorujeme a jsme připraveni dále medializovat.

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NAŠICH FACEBOOKOVÝCH SKUPIN

ARIANA ALLIANCE

https://www.facebook.com/…022

ČESKÝ NÁROD SOBĚ

https://www.facebook.com/groups/154987055862763

PRÁVO A ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY

https://www.facebook.com/groups/325408609297877

MĚSTO CHRUDIM - INDEPENDENT

https://www.facebook.com/groups/339110221390534

 

ARIANA

Jaroslava Ryšková

MILUJÍCÍ MATKA SVÉHO SYNA

AUTORKA A INICIÁTORKA PROTESTNÍCH PETICE

 

ZALOŽENÍ PETICE DNE 9. 6. 2022.

POSLEDNÍ AKTUALIZACE DNE 11. 1. 2023.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. ALL RIGHTS RESERVED.


Jaroslava Ryšková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jaroslava Ryšková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...