Otevřený dopis ministru Ivanu Bartošovi od zástupců z řad obcí, neziskových organizací a dalších lokálních aktérů ve věci zachování Agentury pro sociální začleňování

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás s žádostí o řešení situace týkající se nejasné budoucnosti Agentury pro sociální začleňování (nyní zařazené jako Odbor pro sociální začleňování MMR ČR), dále jako Agentura, a naší další spolupráce.

Velice nás znepokojují následující zprávy:

  • Od května 2022 není jasné, zda-li a případně v jaké podobě bude Agentura fungovat, jakou podporu bude poskytovat a v jaké míře.
  • V návazném projektu Agentury založeném na OPZ+ od roku 2023 se počítá s podporou pouze 30 obcí, zatímco nyní je ve spolupráci s Agenturou 109 obcí a potřeba koordinovaného řešení sociálního vyloučení neklesá.
  • Podpora inkluzivního a kvalitního vzdělávání prostřednictvím Agentury skončí v dubnu 2022 bez další návaznosti.

Spolupráce s Agenturou po květnu 2022

V průběhu tohoto roku obce s Agenturou vyjednávaly podmínky spolupráce v rámci nových memorand o spolupráci (založených na metodice KPSV+). Tato jednání se vedla na základě dobrých zkušeností s Agenturou, stála čas a energii všechny zúčastněné, kteří je investovali v dobré víře. Nyní se však ukazuje, že Agentura nebude moci plnit svou roli ani dostát závazkům. 

Fungování Agentury od 2023

S Agenturou spolupracujeme s přesvědčením, že se nám podaří zlepšit situaci občanů v našich obcích a že budeme moci aktivně řešit sociální vyloučení. Aktuálně jsou v běhu procesy a aktivity nastartované s lokálními konzultanty a dalšími experty Agentury, kteří v nich hrají významnou roli, a jejich absence by byla významnou újmou pro celé toto snažení. Totéž se týká procesů a aktivit, se kterými se počítá na příští roky.

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání

Konzultanti pro inkluzivní vzdělávání Agentury působí přímo v našich obcích, spolupracují s námi na analýzách, plánování a podpoře realizace opatření pro společné vzdělávání v našich školách a školských zařízeních. Prostřednictvím spolupráce s Agenturou se nám podařilo dostat více financí do našeho školství, které vzhledem ke složení našich obyvatel potřebuje víc prostředků i odborné podpory než v jiných místech ČR, které nejsou tak strukturálně znevýhodněny. Vzhledem k ukončení celé této větve Agentury tato podpora skončí, budeme muset hledat prostředky a obejít se bez podpory konzultantů. Hrozí, že některá opatření budeme muset ukončit.

Vážený pane ministře, zapojili jsme se do spolupráce s Agenturou s cílem zlepšit situaci v oblasti sociálního vyloučení, zamezit nárůstu dlouhodobé frustrace velké části veřejnosti a eliminovat rizika narůstajícího sociálního napětí. Tato situace je pro každou obec specifická a vyžaduje individuální přístup. Potřebujeme a chceme naši nelehkou situaci řešit a Agentura nám je v tomto významným partnerem. Z toho důvodu se obce v minulosti připojily k tzv. Koordinovanému přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) a nyní se připojují (či se již připojily) k tzv. Koordinovanému přístupu k sociálnímu vyloučení plus (KPSV+) jakožto k nástrojům, které státní správa nabízí obcím a lokálním aktérům k odbornému a systémovému řešení tohoto významného problému naší společnosti. Připravovali jsme a připravujeme strategické plány, aktivně se podílíme na implementaci opatření a vyhodnocujeme dopady. V této exponované době si nemůžeme dovolit ukončit spolupráci a rezignovat na snahy o řešení. Jsme přesvědčeni, že dlouhodobě neutěšená situace ve strukturálně postižených regionech je již neúnosná a poškozuje celou Českou republiku.

Žádáme Vás proto, abyste vzniklou situaci začal neprodleně řešit tak, aby bylo možné zajistit pokračování podpory Agentury pro sociální začleňování našim obcím alespoň ve stejném rozsahu, jako dosud.

Děkujeme Vám.


Pavla Korousová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Pavla Korousová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...