Nejoblíbenější petice v roce 2015 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za zachování sociálních služeb v Teplicích

My, níže podepsaní, žádáme o zachování Občanské poradny Teplice,  provozovanou Oblastní charitou Teplice, se sídlem Thámova 711/20, 415 01 Teplice a Pečovatelské služby provozované organizací Senior Teplice, se sídlem Lipová 2881, Teplice 415 01,  které ve zdejším regionu zajišťují nenahraditelnou pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů svých klientů a poskytující pečovatelskou službu seniorům a osobám se zdravotním postižením. Tyto služby nebyly pro rok 2015 níže uvedenými orgány vůbec p

Vytvořeno: 2015-03-11 Statistika

Svoboda panoramatu v Evropě 2015-Wikipedia

Czech version (Česká verze) Vážení občané, V Evropském parlamentu se právě projednává nová autorskoprávní legislativa.  práva europoslankyně Julie Redové navrhovala svobodu panoramatu pro celou Evropu. Navzdory všem snahám prosadit tuto záležitost členové Výboru pro právní záležitosti 16. června 2015 hlasovali pro dodatek č. 421, z pera Jean-Marie Cavady, který předložil omezení svobody panoramatu jen na nekomerční užití. Pojmy „komerční“ a „nekomerční“ nejsou právně jasně definovány a takové ro

Vytvořeno: 2015-07-02 Statistika

Vyjádření podpory ke vzniku Základní školy Dobré nálady

Žádáme Vás tímto o podporu vzniku základní školy, o jejichž záměrech jste se dozvěděli na stránkách www.zsdobrenalady.cz   Milí rodiče a příznivci vstřícného přístupu ke vzdělávání, našim záměrem je vytvořit rodinnou školu s individuálním přístupem k dětem, kde při plánovaném počtu 15 žáků ve třídách bude možné vést výuku jiným, modernějším způsobem, než je tomu ve většině jiných škol (např.: samovytváření si učebních materiálů, důraz na praktickou výuku, aplikování znalostí do praxe, vzájemné p

Vytvořeno: 2015-10-27 Statistika

Srub Slavný

Petice Leoše Mallata proti rozhodnutí Správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko změnit stávající vzhled srubu v obci Slavný – Suchý Důl dle článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990Sb. o právu petičním.   My, níže podepsaní občané České republiky, nesouhlasíme s oficiálním záměrem SCHKO Broumovsko nechat odstranit, případně „ořezat kulatiny a přesahy“, srubu v obci Slavný – Suchý Důl. K nesouhlasu nás vedou především tato fakta: ·         V roce 2007 pan Mallat obdržel pře

Vytvořeno: 2015-06-11 Statistika

CHRAŇME HUMPOLEC SPOLEČNĚ - PRO HUMPOLEC

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním se připojuji tímto k Petici proti prodeji pozemku parkoviště zpevněné plochy s parcelním číslem 428/4 v k.ú. Humpolec.   TEXT PETICE   „My, níže podepsaní občané Humpolce, městských částí Humpolce a přilehlých obcí, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj nesouhlas se záměrem města Humpolec prodat  pozemek parkoviště – zpevněné plochy s parcelním číslem 428/4, zapsané v katastrálním území Humpolec.   Žádáme z

Vytvořeno: 2015-02-07 Statistika

Podpora projektu sociálního a kulturního centra KLINIKA

Vážení,podpořte podpisem petice projekt připravovaného sociálního a kulturního centra, které bychom rádi zřídili v objektu bývalé polikliniky na adrese Jeseniova 60, Praha 3. Objekt v současnosti spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dům je již od roku 2009 prázdný a nevyužívaný. Dlouhodobě sledujeme jeho stav – dům je často nezabezpečený a chátrá. Vzhledem k tomu, že je v majetku státu, který jako vlastník svých práv nevyužívá, cítíme občanskou povinnost tuto situaci změnit

Vytvořeno: 2014-11-30 Statistika

Za zrušení záštity nad turné Alexandrovců v České republice 2015

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme prezidenta České republiky Miloše Zemana o zrušení záštity nad turné souboru Alexandrovci v České republice v roce 2015 a to  z následujících důvodů.     Vzhledem k tomu, že se jedná o soubor ruské armády, který nedávno nazpíval ódu na maskované ruské vojáky, kteří v březnu loňského roku obsadili Krym a v současnosti operují na východě Ukrajiny, považujeme pozvání souboru Alexandrovci na podzimní turné do České republiky za otevřenou podporu

Vytvořeno: 2015-03-16 Statistika

Křesťané za přijetí syrských uprchlíků

Jako křesťané různých českých církví vyjadřujeme svou solidaritu se syrskými uprchlíky a připojujeme se tak k jednotlivcům, iniciativám a organizacím, které tak v České republice již učinily.  V situaci, kdy je přibližně 2, 5 milionu Syřanů na útěku vystaveno ohrožení života a alarmujícím podmínkám uprchlických táborů, je odmítnutí přijmout několik stovek uprchlíků na české území s poukazem na nepřipravenost České republiky nesmyslné, alibistické a cynické. Povážlivé je také vytváření atmosféry

Vytvořeno: 2014-12-11 Statistika

Rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové

Petice k rekonstrukci Velkého náměstí v Hradci Králové BYLA DNE 7. 9. 2015 PŘEDÁNA STATUTÁRNÍMU MĚSTU HRADEC KRÁLOVÉ - NA FYZICKÝCH ARŠÍCH JI PODEPSALO VÍCE NEŽ 400 LIDÍ, CELKOVĚ TEDY NASBÍRALA VÍCE NEŽ 600 PODPISŮ! Stop vytváření mrtvých zón! Všichni se pravděpodobně shodneme na tom, že Velké náměstí v HK potřebuje opravu. V prezentovaném projektu „Rekonstrukce Velkého náměstí“, který byl v zahájeném řízení o umístění stavby předložen, však nejde o opravu, nýbrž o zcela zásadní změnu způsobu už

Vytvořeno: 2015-06-18 Statistika

Ne zákazu prodeje sudového vína

Podpisem níže vyjadřuji nesouhlas se záměrem kompletního zákazu prodeje sudových vín na území ČR.    Výňatek z projednávaného zákona:   14. V § 16 odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 116 až 118 zní: „(7) Je zakázáno prodávat víno v jiném obalu než v obalu určeném pro konečného spotřebitele (dále jen "sudové víno") a to s výjimkou výrobce vína evidovaného v registrux). Výrobcex) sudového vína může prodávat pouze sudové víno vyrobené ve vlastní provozovně, která je evidována v registru a také

Vytvořeno: 2015-02-25 Statistika

Za zákaz HYZDENÍ Lysé Hory

Vizionáři nebo debilové ???? Jsem v podstatě klidný člověk a málokdy publikuji vulgární výrazy, ale tady udělám výjimku. Určitě se vám "líbí" vyšperkovaná sever...ní sjezdovka. Rád bych věděl, který idiot to vymyslel a který debil schválil, pokud to někdo schválil. Pokud někdo umí na NETu vytvořit petici, rád její vytvoření podpořím a budu první, kdo ji podepíše. Měla by se jmenovat Zákaz K*U*R*V*E*N*Í Lysé hory a měla by obsahovat i požadavek na odstranění té zrůdnosti, kterou ti hyzdiči na sev

Vytvořeno: 2015-07-31 Statistika

Petice za vydání Kodexu lovců stínů v češtině

Petice pro všechny fanoušky The Mortal Instruments. Cílem petice je ukázat vydavatelům, že máme zájem o vydání Kodexu lovců stínů, nezbytné příručky každého fanouška, v češtině.  Za každý podpis a sdílení budeme rádi. Děkujeme

Vytvořeno: 2015-10-12 Statistika

STOP EURU.Chceme platit korunou.

85% obyvatel nasi zeme si nepreje euro.Pani politici,obyvatele vas zvolili,tak se ridte pranim vetsiny.

Vytvořeno: 2015-04-21 Statistika

Vzkaz exekutorům a lichvářům

  Věc: Nezákoné jednání a porušování Ústavy základního práva  a svobod občana  Vzkas všem exekutorům a nelegálním vymahačům dluhu Již v minulosti jsem zveřejnil Vaše jednání na veřejných  sítí jako za nezákonné jednání. Rád bych text aktualizoval,a rozšířil mezi občany v ČR ,aby tak jsem upozornil na nekalí praktiky exekutorů a stálého porušování Listiny základních práv a svobod.Přesto vím ale popravdě - od té doby se situace s exekutory prakticky stejně  nezměnila  (s výjimkou slučování exekuc

Vytvořeno: 2014-12-29 Statistika

ZASTAVTE POUŽÍVÁNÍ LEGISLATIVY PRO GMO NA TRADIČNÍ BYLINKY

PETICE PROTI POUŽÍVÁNÍ LEGISLATIVY URČENÉ NA GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) PRO ZAMEZENÍ DOSTUPNOSTI OSVĚDČENÝCH BYLINEK ZE  SVĚTOVÝCH TRADIČNÍCH MEDICÍN OBYVATELSTVU EU A ZA ZACHOVÁNÍ DOSTUPNOSTI SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V EU Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Adresáti: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Vláda ČR, Parlament ČR, Prezident ČR, Veřejný ochránce práv ČR, Evropský úřad pro potraviny, Evropský parl

Vytvořeno: 2013-12-09 Statistika

Nenechme si zrušit Dům dětí Junior

DDM Junior je jediné volnočasové zařízení svého druhu ve středu Brna. Zájmové kroužky zde navštěvuje pravidelně přes 500 dětí, ostatní aktivity pak mají na 6800 účastníků za rok. S konáním posledního kroužku v tomto školním roce jsme se dozvěděli, že činnost DDM už nebude nadále pokračovat. Z nařízení Krajského úřadu Jihomoravského kraje má být zrušen bez náhrady a jeho aktivity rozmístěny do poboček v jiných městských částech. JMK tuto skutečnost nijak nekonzultoval s občany, kterých se to tý

Vytvořeno: 2015-06-04 Statistika

Hanobení hlavy státu musí být trestným činem.

Malovat tykadla politikům se nesmí.Urážet prezidenta republiky se stává běžnou záležitostí. Vyzýváme naše zákonodárce k přijetí zákona, kde bude jasně stanoveno co už je trestným činem.

Vytvořeno: 2015-10-09 Statistika

Petice za čajovny

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním. My, níže podepsaní plnoletí občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla v právě navrhovaném či jakémkoliv příštím zákoně o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek zachována možnost kouření vodních dýmek v prostorách k tomu určených, tedy především v čajovnách. Tyto prostory by měly být řádně označeny a vybaveny informacemi o škodlivosti ko

Vytvořeno: 2013-04-25 Statistika

Za zavedení československé větve(či větví) ve hře World of Tanks

Ahoj všichni, česká a slovenská komunita je jednou ze tří největších komunit evropského serveru World of Tanks. Bohužel, ani po několika letech existence WoTka nemáme možnost ve hře hrát československé tanky s československými posádkami a československá technika, i přes to, že předválečné Československo bylo průmyslovou velmocí a mělo pokročilý program vývoje tanků, se ve hře vyskytuje pouze v rukou německých okupantů. O československé technice vyšla již rada publikací a je zcela možné postavit

Vytvořeno: 2014-09-02 Statistika

Protest proti zrušení kotvení

Paní Katarína Koleničková Odbor plavby Ministerstva dopravy ČR    V Praze dne 7. 4. 2015   Zchovejte volné kotvení! Otevřený dopis – nesouhlas s paragrafem 2, odstavce 5, vyhlášky 46/2015 Sb.   Vážená paní ředitelko, ve vyhlášce 46/2015 Sb., která určuje podmínky používání povrchových vod a bude platná od 15. 4. 2015, je v paragrafu 2, odstavec 5 uvedeno:    (5) Na povrchových vodách, na kterých jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel, může plavidlo podléhající evidenci st

Vytvořeno: 2015-04-08 Statistika