Vyjádření podpory ke vzniku Základní školy Dobré nálady

Žádáme Vás tímto o podporu vzniku základní školy, o jejichž záměrech jste se dozvěděli na stránkách www.zsdobrenalady.cz

 

Milí rodiče a příznivci vstřícného přístupu ke vzdělávání,

našim záměrem je vytvořit rodinnou školu s individuálním přístupem k dětem, kde při plánovaném počtu 15 žáků ve třídách bude možné vést výuku jiným, modernějším způsobem, než je tomu ve většině jiných škol (např.: samovytváření si učebních materiálů, důraz na praktickou výuku, aplikování znalostí do praxe, vzájemné provázání předmětů, atd.). I když nám myšlenka ,,školy hrou“ není cizí, chceme jít raději cestou klasické výuky v moderním kabátu, která může být pro děti nejen zábavná, ale zároveň je kvalitně připraví na další studium a budoucí život.

Jsme skupina zapálených a mladých pedagogů, z nichž někteří jsou sami rodiči předškoláků. Svoji profesi všichni milujeme a není nám zatěžko do ní dát víc než vyžadují předepsané povinnosti.

Přestože se bude jednat o školu soukromou, Dobrá nálada je zamýšlena a koncipována tak, aby byla dostupná  pro co nejširší spektrum zájemců, a to i svým školným.


,,Svým podpisem vyjadřuji podporu pro vznik Soukromé základní školy Dobré nálady."


Jana Kunovská    Kontaktujte autora petice