Protest proti zrušení kotvení

Paní

Katarína Koleničková

Odbor plavby Ministerstva dopravy ČR

  

V Praze dne 7. 4. 2015

 

Zchovejte volné kotvení!

Otevřený dopis – nesouhlas s paragrafem 2, odstavce 5, vyhlášky 46/2015 Sb.

 

Vážená paní ředitelko,

ve vyhlášce 46/2015 Sb., která určuje podmínky používání povrchových vod a bude platná

od 15. 4. 2015, je v paragrafu 2, odstavec 5 uvedeno:

  

(5) Na povrchových vodách, na kterých jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel, může plavidlo podléhající evidenci stát přímo či nepřímo vyvázáno ke břehu nebo zakotveno mimo tato vyznačená místa pouze v době od východu do západu slunce, jedná-li se o

a) nesledovanou vodní cestu,

b) vodní cestu účelovou, nebo

c) vodní tok Vltavy od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice).

  

S tímto zněním nesouhlasíme a podáváme proti němu protest. Kotvení v noci je přesně to, co je na rekreační plavbě to krásné. K jachtingu noční kotvení neodmyslitelně patří, stejně tak k rybolovu, nebo vodní turistice. Vyznačená místa pro kotvení nejsou na našich vodách prakticky žádná. Zásadně nesouhlasíme s naháněním lodí na noc jen do určených míst, kterých není dostatečný počet a kde by se jejich posádky místo krásné romantické noci cítily jako ve vězení.

 

Zároveň je potřeba upozornit na to, že uvedený odstavec vyhlášky nebyl vůbec projednán v připomínkovém řízení. Ve znění, které jsme dostali před koncem roku k připomínkování, nebyla o zákazu nočního kotvení ani zmínka. Domníváme se, že není v pořádku, když se takto závažná věc dostane do znění vyhlášky až po projednávání a úplně mimo všechny dohody a připomínky odborné veřejnosti. Nevíme a nechceme ani spekulovat, kdo tento odstavec do vyhlášky tajně přidal. Rozhodně to není v pořádku a zásadně proti tomu protestujeme.

 

Vzhledem k výše uvedenému bychom tímto rádi navrhli zcela zrušit veškeré zákazy nočního kotvení. Stejně jako jinde ve světě snad stačí, když zakotvené plavidlo mimo plavební dráhu rozsvítí bílé kotevní světlo 360°.

  

Pokud toto není z nějakého důvodu možné, tak navrhujeme jednoduše návrat k původní úpravě, kdy bylo možné stát/kotvit na jakémkoliv místě, kde to není plavebními znaky či příslušnými předpisy zakázáno, po dobu maximálně 24 hodin s dodatkem „na vlastní nebezpečí“.

  

Děkujeme za pozornost věnovanou této věci.

  

S pozdravem

 

Za APL – Asociaci lodního průmyslu

Předseda představenstva                                            Místopředseda

Ing. Petr Novotný                                                        Ing. Vladimír Toman

 


Ing. Petr Novotný    Kontaktujte autora petice