Nenechme si zrušit Dům dětí Junior


DDM Junior je jediné volnočasové zařízení svého druhu ve středu Brna. Zájmové kroužky zde navštěvuje pravidelně přes 500 dětí, ostatní aktivity pak mají na 6800 účastníků za rok.

S konáním posledního kroužku v tomto školním roce jsme se dozvěděli, že činnost DDM už nebude nadále pokračovat. Z nařízení Krajského úřadu Jihomoravského kraje má být zrušen bez náhrady a jeho aktivity rozmístěny do poboček v jiných městských částech.

JMK tuto skutečnost nijak nekonzultoval s občany, kterých se to týká. Nezveřejnil ani žádné oficiální rozhodnutí, kterým by své
nařízení zdůvodnil. Je však známo, že o pozemek DDM Junior na Dornychu dlouhodobě usiluje Tesco Stores ČR, a.s. Již v roce 2011, kdy jednání o přestavbě ulice Dornych probíhala, slibovala mluvčí Tesco Stores a.s. tehdejší ředitelce DDM adekvátní prostory ve stejné lokalitě, pokud touto přestavbou bude DDM dotčen (více např. zde). Ať už JMK vede dnes k takovému rozhodnutí cokoli, je velmi zarážející, jakým způsobem jedná s námi rodiči a našimi dětmi, pro které je takové zařízení nenahraditelné. 

Jsem přesvědčena, že JMK jedná v rozporu se zájmy obyvatel. Bylo by vhodné, aby našel náhradní prostor, a to ve stejné lokalitě, kam by se celý DDM mohl přestěhovat. Podobnými rozhodnutími se mimo jiné přispívá k faktickému vylidnění centra Brna, děti zde nemají možnost trávit čas smysluplně a tráví ho na ulicích nebo doma u počítačů. V blízkosti DDM je také tzv. problematická oblast Cejl-Bratislavská. Pro děti z těchto oblastí to byla často jediná možnost jak rozvíjet své zájmy, mnozí se účastnili příměstských táborů a dalších aktivit.

Pokud sdílíte můj názor, připojte se k petici a pomozte přimět Krajský úřad JMK k přehodnocení tohoto rozhodnutí. Nenechme instituce, které nás mají zastupovat, aby jednaly svévolně a v rozporu s našimi zájmy!


Dana Stračárová    Kontaktujte autora petice