ZASTAVTE POUŽÍVÁNÍ LEGISLATIVY PRO GMO NA TRADIČNÍ BYLINKY

PETICE PROTI POUŽÍVÁNÍ LEGISLATIVY URČENÉ NA GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) PRO ZAMEZENÍ DOSTUPNOSTI OSVĚDČENÝCH BYLINEK ZE  SVĚTOVÝCH TRADIČNÍCH MEDICÍN OBYVATELSTVU EU A ZA ZACHOVÁNÍ DOSTUPNOSTI SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V EU

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Adresáti: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Vláda ČR, Parlament ČR, Prezident ČR, Veřejný ochránce práv ČR, Evropský úřad pro potraviny, Evropský parlament, DG SANCO, Evropská komise, Předseda Evropské rady, Evropský ombudsman

V posledním desetiletí je na úrovni národní, ale ještě významněji unijní legislativy přijímána nová a pozměňována starší legislativa, aniž se vyhodnocuje její dopad na právo obyvatel EU využívat pro udržování vlastního zdraví (homeostázy) v souladu se svým přesvědčením metod, které nám nabízí sama příroda, tj. zejména bylinných přípravků vycházejících ze staletími prověřených tradičních medicín (ayurvéda, tradiční čínská medicína, tradiční japonská medicína, jihoamerická medicína, africká medicína atp.).
Netvrdíme, že je musí využívat každý obyvatel EU. Jde tu o prosté zachování možnosti volby, resp. její dostupnosti. Vždyť legislativa EU pracuje s tezí, že správné/zdravé výživy lze dosahovat zejména prostřednictvím konzumace „pestré stravy“. V rozporu s tím ale na straně establishmentu sílí snaha o aplikaci Nařízení o potravinách nového typu (258/1997/ES), jež podle názvu má regulovat GMO na trhu EU, do oblasti regulace využívání přirozených, genetickým inženýrstvím jinak nepozměněných darů naší planety Země, tj. na tradiční byliny, houby, řasy, případně též živočišné produkty či minerály, jejichž užívání ku zdravotnímu prospěchu je v jiných koutech světa velmi dobře ověřeno a zdokumentováno po mnoho stovek, často i tisíců let, a to jen proto, že kvůli průtahům, nejasným postupům a nekoordinovanosti a faktickému selhání establishmentu při zjišťování jejich dostupnosti na trhu EU před rokem 1997 splňují vymezení, kterým předmětné nařízení spoludefinuje GMO (dostupnost na trhu EU před rokem 1997 po dobu 15/30 let ve významném množství). Tím dochází v EU mj. k porušování práv jedince na rozhodování o způsobu udržování vlastního zdraví, k omezování výběru pro individuální sestavování pestré stravy dle vlastního přesvědčení a znalostí, a v neposlední řadě též k omezování palety disponibilních metod nástrojů zdravotní péče.

My, níže podepsaní, POŽADUJEME a vyzýváme výše uvedené veřejné instituce, aby v rámci svých kompetencí učinily všechny kroky, které neprodleně zajistí:
* upuštění od snahy aplikovat na staletími osvědčené dary naší planety Země legislativu určenou pro regulaci geneticky modifikovaných potravin (Nařízení 258/1997/ES) jen proto, že snad pocházejí z jiných koutů dnešního globalizovaného světa, než se nachází EU
* upuštění od omezování základních lidských práv a svobod při výběru metod a způsobů zabezpečování individuální výživy, vč. nástrojů pro udržování zdraví, ke kterému bezpochyby dochází, pokud jako obyvatelé EU nemůžeme využívat poznatků o možnostech využívání darů přírody našimi „předky“ z jiných koutů světa, vč. přístupu k těmto darům
* udržování a vytvoření takového legislativního rámce, který umožní obyvatelstvu EU nadále, nepřerušeně a nediskriminačně využívat znalostí o možnostech darů přírody, naší planety Země, které lidstvo získalo často neopakovatelným způsobem v průběhu věků v jiných částech světa, neboť jen takový přístup odpovídá principům moderní občanské společnosti

Petici sestavila nevládní organizace: HABEAS CORPUS, o.s.  se sídlem Jamská 355/16, 198 21, Praha 9, IČO: 70108102, doručování pošty: HABEAS CORPUS, o.s.,  P.O.Box. č. 21, 198 21  Praha 98.

Osoba oprávněná za organizaci jednat: Ing. Jiří Plicka, Čenkov 66, 262 23  Jince, pověřený člen výkonného výboru HABEAS CORPUS, o.s.

Tato petice vznikla v Praze, dne 9. 12. 2013

===============

Petici mohou podepisovat i zahraniční osoby, zejména pokud byly či jsou ohroženy změnami v ČR, neboť zde uspokojují svoji poptávku.
V souladu s Petičním zákonem jsou bohužel akceptovány pouze podpisy vlastnoruční, nikoliv ty učiněné prostřednictvím této internetové petice.
Chcete-li opravdu platně vyjádřit svoji vůli, prosíme Vás, abyste vyplnili petiční arch (PDF verzi stahujte ZDE >>) a s podpisy ho odeslali na adresu organizátora petice (Habeas Corpus, o.s.).

====

Aktuálně se s odvoláváním na Nařízení o potravinách nového typu (258/1997/ES) zakazuje v ČR prodej osvědčené houby známé z čínské medicíny - outkovky pestré (Coriolus versicolor).

http://www.nedejmesicoriolus.cz/soubor/nedejmesicoriolus-cz-zeleny-728x90-gif-337/

Děkujeme!


Ing. Jiří Plicka    Kontaktujte autora petice