Petice za čajovny

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

My, níže podepsaní plnoletí občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla v právě navrhovaném či jakémkoliv příštím zákoně o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek zachována možnost kouření vodních dýmek v prostorách k tomu určených, tedy především v čajovnách. Tyto prostory by měly být řádně označeny a vybaveny informacemi o škodlivosti kouření vodních dýmek. Jaké jsou naše důvody?

  • České čajovny jsou unikátní nejen svým počtem (přes tři sta čajoven jen ve větších městech), ale právě kombinací dálnovýchodní a blízkovýchodní čajové kultury. K té první patří indické, japonské či čínské čaje, k té druhé pokuřování tabákových a jiných směsí z vodních dýmek.
  • Do restaurací, hospod či kaváren chodí zákazníci kvůli jídlu, pití a společnosti. Cigarety v tomto prostředí jsou čímsi navíc, co může ostatní hosty obtěžovat. Do čajoven se chodí mj. kvůli vodním dýmkám a i nekuřáci je v těchto prostorách v podstatě očekávají.
  • Pro restauraci, hospodu či kavárnu nepředstavuje zákaz kouření přímé ohrožení příjmů. Ekonomika těchto podniků stojí na nabídce jídel a nápojů s vysokou přidanou hodnotou, případný prodej tabákových výrobků je (díky centrálně stanoveným cenám za cigarety) jen doplňkovou aktivitou s nízkou marží. Velká část čajoven je naopak na nabízení vodních dýmek ekonomicky závislá. Tyto čajovny investovaly do dýmek, tabáků a dalšího příslušenství (ale i do stavebních úprav a technických řešení) nemalé prostředky, které mají od 1. ledna příštího roku přijít vniveč.
  • V případě schválení zákona se dostanou do potíží i společnosti dovážející vodní dýmky a tabáky do nich, čímž stát přijde o další pracovní místa i peníze z výběru spotřební daně a DPH.
  • Klasičtí kuřáci si mohou dopřát svoji cigaretu na ulici, doma či před svým oblíbeným podnikem. Jejich osobní náklady na kouření zůstanou po přijetí zákona nejspíš stejné. Ale k přípravě vodních dýmek je nutné vybavení, které si málokdo může či chce dovolit, a které poskytují právě čajovny.
  • Tabáková směs do vodních dýmek se zvolna spaluje při mnohem nižší teplotě než například tabák v cigaretě, kvalita i kvantita škodlivých látek v dýmu je proto odlišná. Tyto látky kuřák inhaluje dobrovolně a vědomě, ale na rozdíl od kuřáků cigaret neobtěžuje své okolí škodlivým a dráždivým kouřem, jehož zápach se tak obtížně odstraňuje z oblečení či vlasů. Proto vítají zákaz cigaret v restauracích i mnozí kuřáci, ale z čajovny ještě nikdo s nepříjemným zápachem domů nepřišel.
  • Víme, že kolují různé fámy o neškodlivosti kouření vodních dýmek, protože řada jejich uživatelů přeceňuje filtrační vlastnosti vody. Proto podporujeme zvýšení informovanosti o škodlivosti kouření vodních dýmek.

Mnozí z nás, uživatelů vodních dýmek, jsou „nekuřáci“. Cigarety jsou nám cizí pro svůj agresivní zápach, není nám vlastní pravidelné kouření. Příprava a kouření vodní dýmky je malým rituálem či společenskou událostí, kterou si jednou za čas rádi dopřejeme. Prosíme vás, neberte nám tento koníček.

Děkujeme.

 

Za petiční výbor:
Jindřich Cinka, Neumannova 1793/5, 326 00 Plzeň

Za uživatele vodních dýmek a zastánce svobody podnikání v ČR:
Všichni níže podepsaní

Nezapomeňte podepsat i papírovou petici, seznam míst naleznete na www.zacajovny.cz


Jindřich Cinka    Kontaktujte autora petice