Křesťané za přijetí syrských uprchlíků

Jako křesťané různých českých církví vyjadřujeme svou solidaritu se syrskými uprchlíky a připojujeme se tak k jednotlivcům, iniciativám a organizacím, které tak v České republice již učinily.

 V situaci, kdy je přibližně 2, 5 milionu Syřanů na útěku vystaveno ohrožení života a alarmujícím podmínkám uprchlických táborů, je odmítnutí přijmout několik stovek uprchlíků na české území s poukazem na nepřipravenost České republiky nesmyslné, alibistické a cynické. Povážlivé je také vytváření atmosféry strachu z nezvladatelného přílivu migrantů, ke kterému se uchylují někteří představitelé médií i vlády. Reálná čísla ukazují, že celkové počty migrantů, kteří v poslední letech přicházejí na naše území, jsou naprosto mizivé. Neztotožňujeme se s postojem části české veřejnosti, která vnímá uprchlíky především jako hrozbu.

 V době, kdy se klady i zápory globalizovaného světa týkají nás všech, nemůžeme zavírat oči před problémy v jiných státech světa, jakoby se nás netýkaly. Takový postoj nejen odporuje křesťanským i humanitním ideálům, ale je krátkozraký i z praktického hlediska. Demokracie obehnaná zdí přestává být demokracií. Situace syrských uprchlíků neznamená jen mnoho osobních tragédií, ale i šanci pro Evropskou unii a státy České republiky učit se vytvářet politiku globalizované solidarity v době, kdy je pro nás globalizace ekonomiky a komunikace samozřejmostí.

 

- Vyzýváme českou vládu, aby přehodnotila svůj postoj a vedle potřebné pomoci přímo na místě, kterou již poskytuje, přijala nejvyšší možný počet syrských uprchlíků na území našeho státu.

 - Vyzýváme všechny církevní představitele, kteří se již dříve vyjádřili na podporu lidí trpících v Sýrii, aby byli ve svém postoji konsekventní, využili svého vlivu k tlaku na politické představitele státu i směrem k veřejnosti a důrazně vystupovali za přijetí syrských uprchlíků na naše území.

 - Odmítáme jakékoli podmiňování pomoci uprchlíkům jejich etnickou nebo náboženskou příslušností. Rozdělovat potřebné podle víry či etnika odporuje humanistické tradici i duchu ústavy České republiky. Stejně tak je v zásadním rozporu s biblickým svědectvím i křesťanskou tradicí omezovat pomoc bližním pouze na spoluvěrce.

 - Vyjadřujeme tímto svůj souhlas s požadavky celoevropské kampaně Europe Act Now, kterou v České republice podporuje Organizace na pomoc uprchlíkům a která požaduje na celoevropské úrovni prosazení tří základních opatření: zajistit uprchlíkům bezpečnou cestu do Evropy; ochránit uprchlíky přicházející k evropským hranicím (po souši či na moři); sloučit rodiny rozdělené krizí.

 

Za iniciativu Za církev sociálnější

 Filip Outrata, Jan Černý, Jakub Ort, Tomáš Trusina, Jan Wagner, Jan Bierhanzl

 


Další informace jsou k nalezení zde: http://www.opu.cz/syrie; http://www.amnesty.cz/pripady/pripad/syrie-pomoc-pro-uprchliky-ze-syrie. 18. prosince od 16:00 hodin se koná demonstrace před Úřadem Vlády ČR protest proti vládnímu rozhodnutí nepřijmout syrské uprchlíky.

 


Iniciativa Za církev sociálnější    Kontaktujte autora petice