Help Germany

Německo, náš soused, už přijal v posledních týdnech a měsících na své území statisíce žadatelů o azyl ze Sýrie a dalších válkou postižených zemí. I pro tak velkou a bohatou zemi je to složitá situace.

Vyzýváme proto českou vládu, český parlament a odpovědná ministerstva, aby tento krizový stav pomohly Spolkové republice Německo zvládnout tím, že v řádu dnů či týdnů nabídnou nevyužité kapacity českých uprchlických zařízení a další podobné objekty pro přechodné ubytování části žadatelů o azyl v Německu, kteří by byli v Česku až do vyřízení své žádosti.

Podobný krok už vůči sousednímu Rakousku udělala slovenská vláda. Nevidíme důvod, proč by něco takového nemohla Praha nabídnout Berlínu. Věříme, že tímto krokem můžeme zlepšit atmosféru vztahů mezi Českem a Německem, která je nyní nejhorší od devadesátých let a není v zájmu ani Čechů, ani Němců, aby se dále zhoršovala.  


Luboš Palata    Kontaktujte autora petice