Svoboda panoramatu v Evropě 2015-Wikipedia

Czech version (Česká verze)

Vážení občané,

V Evropském parlamentu se právě projednává nová autorskoprávní legislativa. 

práva europoslankyně Julie Redové navrhovala svobodu panoramatu pro celou Evropu. Navzdory všem snahám prosadit tuto záležitost členové Výboru pro právní záležitosti 16. června 2015 hlasovali pro dodatek č. 421, z pera Jean-Marie Cavady, který předložil omezení svobody panoramatu jen na nekomerční užití.

Pojmy „komerční“ a „nekomerční“ nejsou právně jasně definovány a takové rozlišení je na Internetu občas nemožné. Hnutí Wikimedia podporuje svobodu svých přispěvovatelů a chce zajistit, aby jeho vzdělávací materiály mohly být šířeny tak široce a efektivně, jak je to jen možné. Proto je obsah Wikipedie a dalších projektů nadace Wikimedia licencován tak, aby ho bylo možné používat i pro komerční účely.

Návrh přijatý Výborem pro právní záležitosti by v případě, že projde hlasováním v Evropském parlamentu i se zmíněným dodatkem, mohl vést k podstatnému omezení existující všeobecné svobody panoramatu ve většině členských států EU. Konečné slovo v této oblasti budou mít sice členské státy a Evropská komise, již nyní je však jisté, že se budou především řídit názorem Evropského parlamentu. A ten musí dát svobodě panoramatu zelenou.

Důsledky

Omezení svobody panoramatu v Evropě na nekomerční užití by šlo proti svobodě prosazované hnutím Wikimedia. Dotčené fotografie na projektu Wikimedia Commons budou porušovat autorské právo a mnoho z nich by proto muselo být smazáno.

Mluvíme o desítkách tisíc fotografií veřejných prostranství v Evropě. Je těžké jen odhadnout, kolik fotografií by muselo být z projektu Wikimedia Commons smazáno.

Je čas jednat!!! Podepiště tuto petici, abychom tomuto zákonu zabránili! Děkujeme za Vaší podporu

Zdroj čerpání textu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Svoboda_panoramatu_v_Evropě_2015/Informace

English version

Dear citizens,

New copyright legislation is currently under consideration in the European Parliament. 

Current scope of freedom of panorama in Europe.     OK, including works of art     OK for buildings only     OK for non-commercial use only     Not OK     UnknownThe committee text would turn the map red or yellow for all EU countries.

This legislation expected the Freedom of Panorama to be universal and pan-European. Despite all efforts to promote this issue, and recommendations from colleagues and interested groups, on 16 June 2015 the members of the Legal Affairs Committee voted for amendment 421, which would restrict Freedom of Panorama to non-commercial use only.

Commercial and non-commercial are legally not clearly defined and such a distinction on the internet is sometimes impossible to make. The Wikimedia movement encourages freedom for contributors and wants to ensure that its educational materials are spread as widely and efficiently as possible. Therefore, content is licensed to allow even commercial uses.

The proposal adopted in committee would, should it become law, abolish the existing comprehensive Freedom of Panorama laws in a majority of EU Member States, making all the green countries go red or yellow in this map.

Consequences

Having the Freedom of Panorama in Europe restricted for non-commercial use only would go against the freedom promoted by Wikimedia. Many of the pictures on Wikimedia Commons will be found violating copyright law. Many would have to be deleted.

We are talking about tens of thousands of images of public places in Europe. It is very hard even to estimate exactly how much content would be deleted from Wikimedia Commons.

Is time to act!!! Please, you sign this petition to this law prevent! Thank you very much!

Source: http://meta.wikimedia.org/wiki/Freedom_of_Panorama_in_Europe_in_2015/Learn_more
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )