Podpora projektu sociálního a kulturního centra KLINIKA

Vážení,
podpořte podpisem petice projekt připravovaného sociálního a kulturního centra, které bychom rádi zřídili v objektu bývalé polikliniky na adrese Jeseniova 60, Praha 3. Objekt v současnosti spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dům je již od roku 2009 prázdný a nevyužívaný. Dlouhodobě sledujeme jeho stav – dům je často nezabezpečený a chátrá. Vzhledem k tomu, že je v majetku státu, který jako vlastník svých práv nevyužívá, cítíme občanskou povinnost tuto situaci změnit, zastavit proces chátrání a využít jej ve veřejném zájmu. Připravili jsme proto projekt (plné znění projektu naleznete v odkazu pod textem), který ho opět zpřístupní veřejnosti a zároveň nebude vlastníka v jeho právech nijak omezovat.
Věříme, že se nám společným úsilím podaří vytvořit místo, které Praha dlouhodobě postrádá.
S pozdravem
občanská iniciativa KLINIKA

WEBOVÉ STRÁNKY: WWW.KLINIKA.451.CZ

Projekt: 

https://drive.google.com/file/d/0BwRDCEZumu2AZmNTSnRxQ1pMR00/view?usp=sharing

Galerie:

http://s1376.photobucket.com/user/projekt_KLIniKA/library/KLINIKA%20PRED%20VYKLIZENIM?sort=9&page=1

http://s1376.photobucket.com/user/projekt_KLIniKA/library/KLINIKA%20%20DEN%20PRVNI?sort=2&page=1