Ne zákazu prodeje sudového vína

Podpisem níže vyjadřuji nesouhlas se záměrem kompletního zákazu prodeje sudových vín na území ČR. 

 

Výňatek z projednávaného zákona:

 

14. V § 16 odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 116 až 118 zní: „(7) Je zakázáno prodávat víno v jiném obalu než v obalu určeném pro konečného spotřebitele (dále jen "sudové víno") a to s výjimkou výrobce vína evidovaného v registrux). Výrobcex) sudového vína může prodávat pouze sudové víno vyrobené ve vlastní provozovně, která je evidována v registru a také provozovna, ve které toto sudové víno prodává, musí být evidována v registru. 

 

Jedná se o účelné zasahování obchodníkům do jejich živnosti, uvalení zbytečné (a mnohdy likvidační) byrokracie. 


Roman Opluštil    Kontaktujte autora petice