CHRAŇME HUMPOLEC SPOLEČNĚ - PRO HUMPOLEC

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním se připojuji tímto k Petici proti prodeji pozemku parkoviště zpevněné plochy s parcelním číslem 428/4 v k.ú. Humpolec.

 

TEXT PETICE

 

„My, níže podepsaní občané Humpolce, městských částí Humpolce a přilehlých obcí, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj nesouhlas se záměrem města Humpolec prodat  pozemek parkoviště – zpevněné plochy s parcelním číslem 428/4, zapsané v katastrálním území Humpolec.

 

Žádáme zvolené zastupitele, aby nerozhodovali o prodeji strategického pozemku parkoviště – zpevněné plochy s parcelním číslem 428/4, v katastrálním území Humpolec do doby, než bude schválen nový územní plán města Humpolce a ukončen koncept hromadné integrované dopravy kraje Vysočina.

 

CHRAŇME HUMPOLEC SPOLEČNĚ

pro Humpolec

 

 

 

Petiční archy fyzické petice doručte do 17.2.2015 na adresu: Motoservis Kašpar, Lnářská 128, 396 01 Humpolec


pro Humpolec    Kontaktujte autora petice