Nejoblíbenější petice v roce 2013 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za zachování fotbalu na ostravských Bazalech

Požadujeme, aby byl současný fotbalový stadion na slezsko-ostravských Bazalech, ul. Bukovanského 4/1028, a pozemky k němu náležející, v duchu tradice, které toto místo pro fanoušky Baníku Ostrava má, i do budoucna zachován, popř. přestavěn a využíván pouze pro účely fotbalu. Nesouhlasíme se změnou územního plánu uvedených pozemků na jakýkoli jiný účel. Baník patří na Bazaly již přes 50 let. Nedovolme, aby tomu v budoucnu bylo jinak! Mějme úctu k tradici, nenechme zvítězit sobecké zájmy!

Vytvořeno: 2012-01-20 Statistika

Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - KV - Cheb

"Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb" Dopravní dostupnost Karlovarska je jedna z nejhorších v České republice. Karlovarský kraj jako jediný nemá přímé železniční spojení s hlavním městem a jako jeden z mála nemá ani dálniční propojení s metropolí. Špatná dopravní dostupnost patří mezi hlavní příčiny hlubokého hospodářského zaostávání regionu za ostatními kraji České republiky. Dostavba rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb je nezbytnou podmínkou pr

Vytvořeno: 2013-06-19 Statistika

žaloba na prof. Ing. Václava Klause, CSc. pro velezradu

My níže podepsaní žádáme Senát České republiky, aby podal ústavní žalobu na prezidenta republiky prof. Ing. Václava Klause, CSc., jehož  jednání naplňuje znaky velezrady.  Velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ing. Václav Klaus,  dle našeho názoru, zneužil 1. ledna 2013 svého práva daného mu Ústavou a vyhlásil proti vůli většiny občanů České republiky svévolnou, obtížně zdůvodnitelnou amn

Vytvořeno: 2013-01-05 Statistika

Sportovní hala České Budějovice

PETICE za zachovánístávající Sportovní haly,Stromovka 12, 370 01 České Budějovice a zastavenízáměru výstavby Centra halových sportů na tomto místě. dle čl. 18Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My,níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby: 1/byla zastavena předpokládaná demolice stávající Sportovní haly. 2/byl zastaven záměr výstavby Centra halových sportů na tomto místě. 3/se uskutečnila veřejná i odborná diskuze s cílem najít optimální

Vytvořeno: 2013-02-21 Statistika

Petice proti rušení statusu studenta na jazykových školách

Petice proti rušení statusu studenta pro pomaturitní studium na jazykových školách dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách. Adresát: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí     V Brně dne 5. 2. 2013 Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Vytvořeno: 2013-02-05 Statistika

Žolík pro Mirku, Mirka zpět do vily

Podpořte tuto petici, halvně ti co nesouhlasí s pátečním výsledkem duelu. Chceme přece, aby Mirka hrála dál. nezapomeňte svůj podpis potvrdit meilem :-) Děkuji ..

Vytvořeno: 2013-09-29 Statistika

Výzva zastupitelstvu Městské části Praha 13

My, níže podepsaní občané, tímto vyjadřujeme znepokojení nad projektem výstavby Polyfunkční domy – Centrum Lužiny. Jsme znepokojeni tím, že o projektu výstavby pěti 15patrových budov u metra Lužiny nebyla až do zveřejnění na úřední desce 11. září 2013 veřejnost nijak informována. Naopak jsme až dosud byli ujišťování, že probíhající rekonstrukce OC Lužiny zachová obchodní centrum v původním rozsahu. Jsme znepokojeni jednáním investora, který se projekt snaží prosadit bez účasti veřejnosti. Vyz

Vytvořeno: 2013-09-15 Statistika

Petice proti sloučení Masarykova gymnázia a SZŠ Vsetín

My, níže podepsaní studenti, rodiče studentů, učitelé, absolventi, přátelé gymnázia a další občané vyjadřujeme touto peticí nesouhlas s připravovaným sloučením Masarykova gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Vsetín (dále jen gymnázium) a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín (dále jen zdravotní škola) a žádáme pana ředitele Sedláčka a Vymětala, Zlínský kraj a město Vsetín o vysvětlení a zaujmutí jasného postoje.   Připravované sloučení po

Vytvořeno: 2013-04-17 Statistika

Za vaši i naši svobodu

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Sergey Borisovič Kiselev Velvyslanectví Ruské federace v České republice nám. Pod kaštany 1, 160 00 Praha 6   Za vaši i naši svobodu Prohlášení na podporu občanů Ruska, kteří byli zadrženi letos na Rudém náměstí v Moskvě. My, níže podepsaní, jsme s velkým znepokojením sledovali události, ke kterým došlo v neděli 25. srpna 2013 na Rudém náměstí v Moskvě. Tam byla bezpečnostními složkami zadržena desítka osob, které si sem přišly připomenout protestní shromáždě

Vytvořeno: 2013-08-26 Statistika

Putna profesorem

My, níže podepsaní, žádáme prezidenta České republiky, aby jmenoval pana Martina C. Putnu profesorem, a to s vážností a důstojností, která tomuto procesu náleží a v souladu s ústavními zvyklostmi. Protestujeme proti vměšování politiků a politiky do akademického života a požadujeme, aby byly učiněny kroky k posílení akademických svobod a odpolitizování procesu jmenování profesorem v České republice. Požadujeme, aby byl tento proces výsadně a výlučně odborným a akademickým procesem a  bylo zabráně

Vytvořeno: 2013-05-18 Statistika

petice proti PIALADA AYACUCHO FIESTA DEL TERNERO

http://www.youtube.com/watch?v=x36n4hiEfT0 příjde vám normální podkosovat živému tvoru nohy ? Jesli ne tak nak PODPOŘTE TUTO PETICI PROTI TÉHLE "ZÁBAVĚ" !! SDÍLEJ, PETICUJTE, UKAZUJTE, prostě otevřte lidem oči ať už tohle nedělaj !!

Vytvořeno: 2013-11-02 Statistika

Karle Schwarzenbergu, dodržte slovo a skončete v politice!

My, níže podepsaní, žádáme Karla Kalous...Schwarzenberga, aby odstoupil ze svých politických funkcí v čele TOP09, předsednictva vlády a ministerstva zahraničí a dodržel tak svůj slib, že v případě neúspěchu v prezidentských volbách skončí v politice. Karel Schwarzenberg plnil dlouhou dobu roli maskota svého politického dvojčete Miroslava Kalouska, jednoho z nejprotřelejších dinosaurů české politiky (nechvalně proslulého nákupem smrtících padáků, figurováním v kauze CASA a mnohým dalším). Jak se

Vytvořeno: 2013-01-28 Statistika

Podpora Mgr. Vítězslavě Baborové, radní Jihočeského kraje za KSČM

My, níže podepsaní, vyjadřujeme znechucení z nátlakových protestních akcí proti jmenování Mgr. Vítězslavy Baborové (KSČM) do funkce radní za školství a kulturu v Jihočeském kraji a co nejrozhodněji odmítáme, aby Mgr. Baborová opustila resort, do něhož byla jmenována dohodou stran koalice vzešlé z výsledku řádných a demokratických voleb. Nemusíme zrovna jásat nad volebním výsledkem, jenž umožnil jmenování Mgr. Baborové do uvedené funkce, rozhodně však výsledek voleb plně respektujeme. Takto dopad

Vytvořeno: 2012-11-22 Statistika

NE zrušení Gymnázia Evropská

Magistrát hlavního města Prahy Kancelář primátora Doc. MUDr. B. Svobody, CSc. Na vědomí odbor školství Mariánské náměstí 2 Praha 1 PSČ 11000   Praha 12. 12. 2012     Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním   Věc:  Petice proti zrušení Gymnázia s esteticko-výchovným zaměřením Evropská, Praha 6   Protestujeme  proti zrušení Gymnázia s esteticko-výchovným zaměřením Evropská, Praha 6! VOŠ, SOŠP a G Evropská se formovala jako polyfunkční instituce, a to i za

Vytvořeno: 2012-12-20 Statistika

Neruste Podobrazy

Žádáme vedení Moravské galerie v Brně, jmenovitě jejího ředitele Mgr. Jana Presse, aby přehodnotil své rozhodnutí a ponechal v prostorách Místodržitelského paláce kavárnu Podobrazy. Tato kavárna je od svého vzniku v roce 2000 významným hybatelem kulturního života města Brna. Její uzavření nebo přesun do jiných prostorů by znamenal citelnou ránu pro okruh brněnských umělců, intelektuálů a příslušníků rozličných vysokoškolsky vzdělaných profesí a dalších osobností, který se kolem kavárny Podobrazy

Vytvořeno: 2013-09-19 Statistika

Petice za transparentnost a zlepšení služeb KaM UK

My, níže podepsaní, vyzýváme představitele Univerzity Karlovy v Praze, aby se začali aktivně zajímat o Koleje a menzy Univerzity Karlovy. Požadujeme audit hospodaření tohoto účelového pracoviště, zveřejnění jeho výsledků a přijetí opatření vedoucích k odstranění případně zjištěných problému a nedostatků. Dále požadujeme rozšíření nabízených služeb v menzách Univerzity Karlovy a zvýšení kvality a velikosti porcí nabízeného menu v menzách vůči ceně, za kterou je jídlo prodáváno.

Vytvořeno: 2013-03-13 Statistika

Petice za udělení Nobelovy ceny míru Nicholasi Wintonovi

Motto: „Kdo zachrání jeden lidský život, zachrání celý svět.“ My, níže podepsaní, plně podporujeme snahy o vyznamenání sira Nicholase Wintona Nobelovou cenou míru a svým podpisem se alespoň symbolicky připojujeme k občanské iniciativě, jež usiluje o nominaci tohoto velikána na dané ocenění. Nicholas Winton v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z území ohroženého Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království. Mezi

Vytvořeno: 2013-01-17 Statistika

Petice proti zrušení Úžlabiny

www.zachranmeuzlabinu.cz OFICIÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA (*.pdf) PROHLÁŠENÍ STUDENTŮ Podle radní Heleny Chudomelové by se mohlo ušetřit až několik milionů korun ročně zrušením SPŠE V Úžlabině. Já si myslím, že ušetřit by se dalo úplně jinak než rušením středních škol a že Úžlabina patří mezi špičkové pražské školy. Podepsáním této petice dáváte najevo svůj nesouhlas s návrhem paní Chudomelové na zrušení naší školy. NEDÁME ÚŽLABINU! Stránky školy: www.uzlabina.cz Článek na ceskenoviny.cz Článek na denik

Vytvořeno: 2013-02-09 Statistika

Petice proti instalaci dalšího kamerového systému v Praze 1

Zastupitelům MČ Praha 1   My níže podepsaní obyvatelé a pravidelní návštěvníci Městské části Praha 1: nesouhlasíme s tím, aby na území historického centra Prahy byl instalován další kamerový systém podle návrhu Analýzy bezpečnosti ulic a míst na území Prahy 1 za zhruba 70 milionů korun, odmítáme nahrazování strážníků a policistů v ulicích automatizovanými funkcemi kamer, jako je detekce „zbytečného postávání“ či nahrávání zvuků ze zahrádek za účelem monitoringu hluku, jak navrhuje Analýza, žádám

Vytvořeno: 2013-11-05 Statistika

Petice za Tomáše Rolinka

Zachování klubu vůči Tomáši Rolinkovi bylo nefér a hlavně on je srdcař a do Pardubic patří. Pokud jako já ho tam chcete, tak se níže podepište, třeba se s tím dá ještě něco udělat.

Vytvořeno: 2013-06-02 Statistika