Sportovní hala České Budějovice

PETICE

za zachování
stávající Sportovní haly,
Stromovka 12, 370 01 České Budějovice a zastavení
záměru výstavby Centra halových sportů na tomto místě.


dle čl. 18
Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My,
níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby:

1/byla zastavena předpokládaná demolice stávající Sportovní haly.

2/byl zastaven záměr výstavby Centra halových sportů na tomto místě.

3/se uskutečnila veřejná i odborná diskuze s cílem najít optimální umístění
Centra halových sportů.

Naším cílem je nebourat stávající Sportovní halu, ale postavit novou na jiném vhodnějším
místě.


Děkujeme.

Za petiční výbor:
Ing.Stanislav Rataj, bytem Dukelská 74, 370 01 České Budějovice, zastupitel města
České Budějovice.

Ludvík Fabián, bytem Bachmačská 22, 370 01 České Budějovice.

Jan Novotný, bytem J. Bendy 1331/19, 370 05 České Budějovice.


Ing. Stanislav Rataj    Kontaktujte autora petice