Petice proti sloučení Masarykova gymnázia a SZŠ Vsetín

My, níže podepsaní studenti, rodiče studentů, učitelé, absolventi, přátelé gymnázia a další občané vyjadřujeme touto peticí nesouhlas s
připravovaným sloučením Masarykova gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Vsetín (dále jen gymnázium) a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín (dále jen zdravotní škola) a žádáme pana ředitele Sedláčka a Vymětala, Zlínský kraj a město Vsetín o vysvětlení a zaujmutí jasného postoje.

 

Připravované sloučení považujeme za nepřijatelné z následujících důvodů:


1. Obě školy mají odlišné oborové zaměření.

2. Jednoznačně dojde ke snížení hodnocení školy v celostátních srovnáních a tím ke snížení její atraktivity.

3. Nebyla zpracována řádná finanční analýza plánovaného kroku, z které by vyplývalo, kolik se sloučením ušetří.

4. Nebyly posuzovány žádné alternativy, jak údajně potřebné peníze získat.

5. Přípravy sloučení byly prováděny zcela za zavřenými dveřmi, “potají”, bez jakékoliv diskuze se studenty, rodiči nebo veřejností. Kantoři měli zakázáno se o problému zmiňovat.

7. Domníváme se, že se noví uchazeči o studium budou hlásit raději na jiná gymnázia v okolí, která se specializují výhradně na gymnaziální vzdělávání.

8. Gymnázium má téměř 85 letou historii, úroveň vzdělávání a tradici, které si vážíme a chceme ji zachovat pro budoucí generace.

9. Sám ministr školství, Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D, LL.M. říká, že ke slučování škol je třeba přistupovat opatrně, s dlouhodobou perspektivou a pouze, pokud existuje důkladná analýza a plán do budoucna.


Žádáme proto ředitele obou škol, Zlínský kraj a Město Vsetín o následující:


1. Požadujeme zastavit proces slučování, probíhá v utajení a bez širší diskuse, a to stažením z jednání krajského zastupitelstva dne 24. dubna.

2. Požadujeme dodání konkrétních a podrobných informací o demografickém vývoji spádové oblasti a počtu studentů, kterých se proces týká.

3. Požadujeme vypracovat konkrétní střednědobou ekonomickou analýzu úspor po sloučení, včetně změn v počtech pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a harmonogramu opouštění budov a jejich dalšího využití.

4. Požadujeme předložení závazného vyjádření Zlínského kraje na alternativu neslučování - z čeho vycházejí obavy ze zrušení Zdravotnické školy, které jsou předkládány jako argument.

5. Požadujeme vyjádření vedení města Vsetína k problematice. Obě školy jsou důležité instituce a přestože nespadají pod město, mají přímý vliv na vzdělanost obyvatelstva, zaměstnanost a kulturní život ve městě.

 

Děkujeme za Vaši podporu!
Za petiční tým: Barbara Vaculíková, Dominik Kupčík, Ondřej Truksa, Michal Najman, Michael Konečný, Klára Bažantová a spousta dalších, peticnitym@gmail.com

Více informací na webu: www.skolanenibyznys.cz


Michael Konečný    Kontaktujte autora petice