Petice proti rušení statusu studenta na jazykových školách

Petice proti rušení statusu studenta pro pomaturitní studium na jazykových školách

dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách.


Adresát:

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 

V Brně dne 5. 2. 2013

Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona
č. 85/1990 Sb. o právu petičním
a dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod.

Vážení,

jazykové vzdělání našich dětí považujeme za jednu z nejdůležitějších podmínek pro zachování konkurenceschopnosti naší země.

Podle zprávy, vydané Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii, počet obyvatel, kteří nejsou schopni domluvit se ani jedním cizím jazykem, stoupá. Pouze 49% Čechů se domluví cizím jazykem.

Ze zprávy společnosti Insoma o stavu a vývoji znalosti cizích jazyků české populace vyplývá, že ovládat světový jazyk se v řadě profesí a pracovních pozic stává nezbytností a na českém pracovním trhu stále roste požadavek znalosti cizích jazyků. Dokument také vypovídá o tom, že české školství nedokáže poskytnut vyšší úroveň znalosti angličtiny a zdá se, že zajistit jazykovou výuku na potřebné úrovni na základních a středních školách nezvládá. Za nejefektivnější možnosti nabití znalosti cizích jazyků označují výzkumy pobyt v zahraničí nebo dlouhodobý jazykový kurz.

Ideální formou jazykového vzdělávání jsou roční pomaturitní kurzy cizích jazyků. V těchto kurzech mají studenti možnost, díky intenzivní každodenní výuce, zvýšit své jazykové znalosti až o dvě úrovně dle společného jazykového rámce.

Možnost využívat status studenta v rámci pomaturitního studia na jazykové škole využívá v České republice každoročně bezmála 10 000 studentů. Z převážné většiny se jedná o studenty, kteří nebyli po maturitě přijati na vysoké školy nebo o studenty, kteří si před nástupem na vysokou školu chtějí zvýšit své jazykové znalosti.

V důsledku vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 28/2012 Sb. se již pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění, nepovažuje za studium na středních školách studium osob se středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo vyšším odborným vzděláním v konzervatoři, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium, v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou, uskutečňované právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání. Lze předpokládat, že následkem uvedeného bude ztráta zájmu uvedených osob o pomaturitní jazykové vzdělávání ze sociálních důvodů, což jistě nepovede ke zvýšení dlouhodobě neuspokojivých jazykových znalostí našich občanů.

My, níže podepsaní zásadně nesouhlasíme se zrušením práva jazykových škol poskytovat status studenta v rámci pomaturitního studia cizích jazyků. Tímto žádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství o zrušení Předpisu č. 28/2012 Sb. vyhlášky o dalším studiu, popřípadě opětovné zařazení studia osob se středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo vyšším odborným vzděláním v konzervatoři, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium, v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou, uskutečňované právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání, za studium na středních školách pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění.

 

Petici předkládá:

Bc. Andrea Říhová

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s.r.o.

Lidická 9, Brno 602 00

IČO 269 50 189


Bc. Andre Říhová    Kontaktujte autora petice
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )