Petice proti instalaci dalšího kamerového systému v Praze 1

Zastupitelům MČ Praha 1

 

My níže podepsaní obyvatelé a pravidelní návštěvníci Městské části Praha 1:

  1. nesouhlasíme s tím, aby na území historického centra Prahy byl instalován další kamerový systém podle návrhu Analýzy bezpečnosti ulic a míst na území Prahy 1 za zhruba 70 milionů korun,
  2. odmítáme nahrazování strážníků a policistů v ulicích automatizovanými funkcemi kamer, jako je detekce „zbytečného postávání“ či nahrávání zvuků ze zahrádek za účelem monitoringu hluku, jak navrhuje Analýza,
  3. žádáme, aby byla provedena skutečně nezávislá analýza bezpečnostní situace na území Prahy 1, která jednak vyhodnotí efekt jednotlivých již instalovaných kamer na potírání kriminality a dále nezávisle vyhodnotí náklady a efektivitu alternativních řešení, jako je navýšení počtu strážníků Městské policie v ulicích, úpravy osvětlení nebo jednotlivých veřejných prostranství či omezení podniků, kolem nichž se kumuluje kriminalita (heren, nočních klubů apod.) Analýzu vypracovanou společností, která dodává kamerové systémy, nepovažujeme za nezávislou,
  4. žádáme, aby Městská část Praha 1 zpracovala a na webových stránkách zveřejnila přehled všech stávajících bezpečnostních kamer provozovaných na jejím území Policií ČR nebo Městskou policií a to včetně úhlů záběrů, které mohou být kamerami monitorovány,
  5. žádáme, aby jakékoli větší rozšiřování kamerového systému v budoucnu bylo před projednáváním v zastupitelstvu MČ konzultováno na setkáních s občany, kterým by byl dán prostor se k věci vyjádřit.

Žádáme všechny zastupitele MČ Praha 1, kteří budou rozhodovat o rozpočtových prioritách pro příští rok, aby tuto petici vycházející z Kritiky Analýzy bezpečnosti jednotlivých ulic a míst na území Prahy 1 zpracované občanským sdružením Iuridicum Remedium a doručené všem zastupitelům MČ Praha 1 vzali při svém rozhodování v potaz a instalaci takto navrženého kamerového systému zabránili.

(Více informací v tiskové zprávě Iuridica Remedia zde: http://bit.ly/186z5UA)

 

Aktuálně

Petici jsme přede neveřejným zasedáním dne 13. 11. 2013 odeslali všem zastupitelům Prahy 1. Máme již přislíbeno, že naše požadavky budou předneseny během veřejného jednání zastupitelstva v listopadu či prosinci. Zároveň jsme se rozhodli petiční akci neukončovat a zastupitele jsme informovali, že podpisy pod peticí stále přibývají.

Iuridicum Remedium, o. s.
www.slidilove.cz

 

 


Iuridicum Remedium, o. s.    Kontaktujte autora petice