Výzva zastupitelstvu Městské části Praha 13

My, níže podepsaní občané,

tímto vyjadřujeme znepokojení nad projektem výstavby Polyfunkční domy – Centrum Lužiny.

Jsme znepokojeni tím, že o projektu výstavby pěti 15patrových budov u metra Lužiny nebyla až do zveřejnění na úřední desce 11. září 2013 veřejnost nijak informována. Naopak jsme až dosud byli ujišťování, že probíhající rekonstrukce OC Lužiny zachová obchodní centrum v původním rozsahu.

Jsme znepokojeni jednáním investora, který se projekt snaží prosadit bez účasti veřejnosti.

Vyzýváme proto politickou reprezentaci Městské části Praha 13, aby plně využila svých pravomocí a zajistila řádné projednání projektu, zahrnující posouzení jeho vlivu na životní prostředí a připomínky místních obyvatel.

Věříme, že zastupitelstvo Městské části Praha 13 bude hájit zájmy občanů, které zastupuje, nikoliv zájem investora.


Petr Soběslavský    Kontaktujte autora petice
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )