Výzva zastupitelstvu Městské části Praha 13

My, níže podepsaní občané,

tímto vyjadřujeme znepokojení nad projektem výstavby Polyfunkční domy – Centrum Lužiny.

Jsme znepokojeni tím, že o projektu výstavby pěti 15patrových budov u metra Lužiny nebyla až do zveřejnění na úřední desce 11. září 2013 veřejnost nijak informována. Naopak jsme až dosud byli ujišťování, že probíhající rekonstrukce OC Lužiny zachová obchodní centrum v původním rozsahu.

Jsme znepokojeni jednáním investora, který se projekt snaží prosadit bez účasti veřejnosti.

Vyzýváme proto politickou reprezentaci Městské části Praha 13, aby plně využila svých pravomocí a zajistila řádné projednání projektu, zahrnující posouzení jeho vlivu na životní prostředí a připomínky místních obyvatel.

Věříme, že zastupitelstvo Městské části Praha 13 bude hájit zájmy občanů, které zastupuje, nikoliv zájem investora.


Petr Soběslavský    Kontaktujte autora petice