Neruste Podobrazy

Žádáme vedení Moravské galerie v Brně, jmenovitě jejího ředitele Mgr. Jana Presse, aby přehodnotil své rozhodnutí a ponechal v prostorách Místodržitelského paláce kavárnu Podobrazy. Tato kavárna je od svého vzniku v roce 2000 významným hybatelem kulturního života města Brna. Její uzavření nebo přesun do jiných prostorů by znamenal citelnou ránu pro okruh brněnských umělců, intelektuálů a příslušníků rozličných vysokoškolsky vzdělaných profesí a dalších osobností, který se kolem kavárny Podobrazy za 13 let jejího fungování vytvořil. Jsme toho názoru, že by současný provozovatel kavárny měl dostat příležitost diskutovat o případných úpravách stávajícího provozu a ukázat, že je v jeho silách tyto úpravy realizovat. Nechceme razantní kroky veřejné instituce bez náležité diskuse a odmítáme netransparentní výběr nového provozovatele. Dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb. v platném znění žádáme, abychom byli do 30 dnů vyrozuměni o způsobu vyřízení petice.


Mgr. Jan Krejza    Kontaktujte autora petice