Putna profesorem

My, níže podepsaní, žádáme prezidenta České republiky, aby jmenoval pana Martina C. Putnu profesorem, a to s vážností a důstojností, která tomuto procesu náleží a v souladu s ústavními zvyklostmi.

Protestujeme proti vměšování politiků a politiky do akademického života a požadujeme, aby byly učiněny kroky k posílení akademických svobod a odpolitizování procesu jmenování profesorem v České republice.

Požadujeme, aby byl tento proces výsadně a výlučně odborným a akademickým procesem a  bylo zabráněno politickým zasahům do akademických svobod a do integrity jednotlivých akademických pracovníků.