žaloba na prof. Ing. Václava Klause, CSc. pro velezradu

My níže podepsaní žádáme Senát České republiky, aby podal ústavní žalobu na prezidenta republiky prof. Ing. Václava Klause, CSc., jehož  jednání naplňuje znaky velezrady.  Velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu.

Ing. Václav Klaus,  dle našeho názoru, zneužil 1. ledna 2013 svého práva daného mu Ústavou a vyhlásil proti vůli většiny občanů České republiky svévolnou, obtížně zdůvodnitelnou amnestii. Důsledkem vyhlášení této amnestie je nárůst kriminality, nastolení bezpráví vůči poškozeným a obětem trestné činnosti a zejména podkopání demokratického řádu České republiky zpochybněním  základních pilířů demokracie - nezávislé moci soudní a zákonodárné. Způsobil tak naprostou ztrátu důvěry občanů v tyto instituce a u řady odmítání demokratických změn, ke kterým v ČR po roce 1989 došlo.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )