Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | Letos (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2011 Pořád Název peticeVytvořeno
972 1 209 Zachování ochranné lhůty 6 měsíců pro zvířata v občanském zákoně
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Sněmovní 4 118 26  Praha 1 - Malá Strana       Petice za ponechání ochranné lhůty šesti měsíců pro zvířata v novém občanském zákoně         Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,     velmi si vážíme a oceňujeme váš přístup v oblasti legislativy o ochraně zvířat a velice Vás prosíme o pomoc a podporu v této věci.   V § 1052 sněmovního tisku 362/0 je uvede...
2011-09-19
901 901 Petice za urychlené řešení krize v Nemocnici Kyjov (Ukončeno)
PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   My, níže podepsaní občané spádové oblasti Nemocnice Kyjov a okolních regionů, prostřednictvím této petice žádáme hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, aby pomohl ochránit veřejný zájem, kterým je poskytování zdravotní péče v Nemocnici Kyjov ve stávající kvalitě a rozsahu, aby nepovolil další...
2011-10-29
732 831 Petice občanů k situaci ve Varnsdorfu a dalších obcích Šluknovské
Odmítáme spojování varnsdorfských občanů s extremismem. Základním požadavkem je bezpečnost všech obyvatel bez ohledu na barvu pleti.     Žádáme přešetření adekvátnosti policejního zásahu dne 10. září 2011 ve Varnsdorfu.   Odsuzujeme neobjektivnost informací v médiích a porušení Etického kodexu novináře, který zajišťuje právo občana na včasné, pravdivé a nezkreslené informace (Listina práv...
2011-09-16
717 728 Petice proti oplocení Stěnovického lesa a kamenných lomů
Petice proti oplocení Stěnovického lesa a kamenných lomů   My,níže podepsaní občané, zásadně nesouhlasíme s oplocením Štěnovického lesa a kamenných lomů (dále jen les). Toto oplocení,  které vystavili majitelé pozemků, zabraňuje vstup do lesa a přístup k lomům. Les využívají obyvatelé nejen Štěnovic a okolí,  ale také obyvatelé Plzně. Oplocení lesa a zatarasení cest je neetické, nelidské a pro spo...
2011-06-28
636 647 Protestní akce proti zrušení atletické dráhy v Karviné (Ukončeno)
ZÁCHRANA ATLETICKÉ DRÁHY V KARVINÉ!!! Vážení, nejen příznivci atletiky,  žádáme Vás o rozumný a zásadní názor týkající se problému naši atletické dráhy i atletiky jako takové.  Atletika v Karviné již existuje od r. 1969, kdy byl založen atletický oddíl. Atletická dráha je doposud škvárová a na té se již nesmí závodit. Také podmínky na této dráze nejsou již přijatelné ani k tréninku. Během poslední...
2011-12-03
611 623 svetlo pro sluknovsko
    SVĚTLO PRO ŠLUKNOVSKO občané Šluknovska proti rasismu a násilí           PROHLÁŠENÍ     Jsme znepokojeni vývojem situace na Šluknovsku. Odmítáme rasismus ve všech jeho projevech, násilí, zastrašování, princip kolektivní viny a jednostrannou a rasismus podněcující interpretaci situace v některých médiích. Vyzýváme ke koncepčnímu, dlouhodobému a nenásilnému řešení sociální situace a ke spoluprác...
2011-09-07
596 596 Petice proti zavezení Propadliny na Žebračce (Ukončeno)
Ministerstvo financí ČR (MF ČR) se v současné době rozhodlo zadat veřejnou zakázku s názvem „Likvidace opuštěného důlního díla Žebračka“ve zlatohorském rudném revíru jejím plným závozem,při kterém nemají stavební náklady přesáhnout 83 300 000 Kč bez DPH.Plná fyzická likvidace má být provedena vhodným zásypovým materiálem v celkovém objemu 120 až 140 tisíc m3. Stát tak chce „utopit“ téměř 100 mili...
2011-08-22
528 923 PLATY VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH UČITELŮ MŠ (Ukončeno)
PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo rozhodným způsobem rozlišeno finanční ohodnocení středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných učitelek a učitelů v mateřských školách. Rozhodně nesouhlasíme, aby se pod nátlakem učitelů, kteří nenašli dostatek vnitřní odvahy a sebeúcty...
2011-12-18
512 530 Petice proti uvažované těžbě štěrkopísku ve Staré Boleslavi
Níže podepsaní občané protestují  proti : 1. uvažované těžbě štěrkopísku v lokalitě U jatek v bezprostřední blízkosti obce, která má ovlivnit život ve městě až do roku 2040 z důvodů postupného těžení a následného zavážení dobývacího prostoru, 2. způsobu seznámení občanů města s touto uvažovanou těžbou, neboť město v minulých letech neprovedlo žádnou informační kampaň s možností zapojení široké ve...
2011-07-13
500 500 Petice za Admiral Rally Vyškov (Ukončeno)
Admiral Rally Vyškov Rozhodl jsem se sepsat tuto petici kvůli zrušení slavné Vyškovské rally která má více než padésátiletou tradici. Možná se ptáte kdo ji zrušil a proč ji zrušil. Zrušilo ji vedení FASU a proč to sám nevím a rád bych se to dozvěděl :) Já jako fanoušek rally za tu to soutěž budu bojovat a doufám že se ke mě připojí další a další fanoušci a samozřejmě i jezdci samotní :) Děkuji za...
2011-06-27