Petice proti oplocení Stěnovického lesa a kamenných lomů

Petice proti oplocení Stěnovického lesa a kamenných lomů

 

My,níže podepsaní občané, zásadně nesouhlasíme s oplocením Štěnovického lesa a kamenných lomů (dále jen les). Toto oplocení, 
které vystavili majitelé pozemků, zabraňuje vstup do lesa a přístup k lomům. Les využívají obyvatelé nejen Štěnovic a okolí, 
ale také obyvatelé Plzně. Oplocení lesa a zatarasení cest je neetické, nelidské a pro společnost negativní. Co je naprosto 
nepřístupné, je ostnatý drát, vedený podél oplocení, který je v nebezpečné výšce a množství. Ostatný drát představuje velké 
nebezpečí pro obyvatele, především pro děti, které chodí do nedaleké základní a mateřské školy. Dále ostatný drát představuje 
velké nebezpečí pro zvěř, která se v noci může o drát zranit. Navíc jim majitelé oplocení zatarasili přirozené ztezky, které 
jsou nutné pro jejich rozmnožování. Les slouží občanům jakéhokoli věku. Občané ho využívají k trávení volného času, sportu, 
pobytu na čerstvém vzduchu, ale také ke koupaní v tolik oblíbených lomech. Požadujeme okamžité odstranění oplocení po celé 
své délce a zpřístupnění cest do lesa. Požadujeme v blízkosti kamenných lomů označit koupání na vlastní nebezpečí a zajištění 
pro majitele lomů bezúhonost při případném zranění občanů a zvěře v bezprostřední blízkosti lesa. Dále požadujeme okamžité 
zastavení kácení stromů v lese z důvodu zástaveb, které je v naprostém rozporu s přírodou a ekologií.