Petice občanů k situaci ve Varnsdorfu a dalších obcích Šluknovské

Odmítáme spojování varnsdorfských občanů s extremismem. Základním požadavkem je bezpečnost všech obyvatel bez ohledu na barvu pleti.

 

 

  1. Žádáme přešetření adekvátnosti policejního zásahu dne 10. září 2011 ve Varnsdorfu.

 

  1. Odsuzujeme neobjektivnost informací v médiích a porušení Etického kodexu novináře, který zajišťuje právo občana na včasné, pravdivé a nezkreslené informace (Listina práv a svobod, čl. 17).

 

 

  1. Navrhujeme regulaci nájemného, které je propláceno ze sociálních dávek.

 

  1. Vyzýváme zákonodárce k přijetí zákona o zavedení trestní odpovědnosti zákonných zástupců za přestupky a trestnou činnost dětí.

 

  1. Požadujeme přijetí opatření, které zajistí, aby rodičovství bylo posláním a ne výdělečnou činností.

 

 

 

Petiční výbor ve složení:

  1. Ing. Jaroslav Draský, Lesní 3287, Varnsdorf

  2. Mgr. Eva Havlíčková, Vrchlického 839, Varnsdorf

  3. Jan Hendrich, Kolínská 923, Varnsdorf

 

Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byla určena:

Mgr. Eva Havlíčková, Vrchlického 839, Varnsdorf

 

 


Jan Hendrich    Kontaktujte autora petice