Petice proti zavezení Propadliny na Žebračce

http://img.ihned.cz/attachment.php/840/33061840/iosuv58CE7HKLMOjPQWbrxz1STw2ARVn/Nov_obr_zek.JPG

Ministerstvo financí ČR (MF ČR) se v současné době rozhodlo zadat veřejnou zakázku s názvem „Likvidace opuštěného důlního díla Žebračka“ve zlatohorském rudném revíru jejím plným závozem,při kterém nemají stavební náklady přesáhnout 83 300 000 Kč bez DPH.Plná fyzická likvidace má být provedena vhodným zásypovým materiálem v celkovém objemu 120 až 140 tisíc m3.

Stát tak chce „utopit“ téměř 100 miliónů korun v propadlém důlním díle, které zde existuje již 26 let a v roce 1994 bylo vyhlášeno kulturní hornickou památkou.

Neměla by se část těchto peněz použít raději na důležitější věci, například na opravy komunikací a výstavbu domů pro seniory a Žebračku zajistit úspornějším způsobem? Vždyť podle logiky MF ČR by tak bylo v budoucnu zlikvidovat všechny vytěžené komory blízko pod povrchem, jejichž celkový objem je okolo 2 miliónů m3.Záhadou také je,kde se vzalo „náhlé zhoršení stability“,kterým ministerstvo financí zdůvodňuje extrémně rychlý průběh zakázky.

Jsme zásadně proti likvidaci Žebračky jejím závozem a doporučujeme její zajištění spolu s některými dalšími důlními díly v jejím okolí na základě nově zpracovaného projektu.To by vyžadovalo pouze zlomek nákladů ve srovnání s její likvidací zásypovým materiálem a navíc by zůstal zachován její statut jako kulturní hornické památky.


o.s.Zlatohorská speleologická    Kontaktujte autora petice