Petice Strany Zdraví Sportu Prosperity (SZSP), určená vládě ČR

Více informací:
[stránky SZSP] [Články k tématu hovoří  za vše] [stránky věnované tématu] [stránka na Facebooku] [napsali o nás]

 

Nejsme extrémisté, nejsme rasisté, jsme vzdělaní lidé a sportovci. Nicméně poslední eskalující vývoj v České republice nás donutil k formulaci této PETICE. Články v tisku mluví za vše. Petici organizujeme po řadě marných pokusů o řešení situace od otevřeného dopisu premiérovi po další neakceptované návrhy vyzývající vládní strany situaci řešit.

PETICE za okamžité ukončení morální, fyzické a finanční diskriminace všech, kteří dodržují zákony a pracují, a to nepřizpůsobivými skupinami obyvatelstva, zejména pak cikánskou menšinou. Petice je určená vládě ČR.

Vyzýváme vládu ČR k:

  1. přijetí takových právních opatření, která ochrání na životě a majetku obyvatele ČR, kteří dodržují zákony, pracují a z jejichž daní je financován zdravotní a sociální systém
  2. zavedení sady nových zákonů, které budou tvrdě a transparentně snižovat kriminalitu (návrh sady principů efektivních zákonů máme připraven)
  3. ukončení jakéhokoliv zvýhodňování všech menšin, zejména cikánské menšiny (finančně a před zákonem) na úkor ostatního obyvatelstva
  4. zásadní změně parametrů ve vyplácení sociálních dávek a podpory v hmotné nouzi, které dnes umožňují celoživotní bezpracný parazitní styl života většině nepřizpůsobivých na účet majority
  5. okamžitému zrušení veškeré státní podpory tzv. „neziskovým“ organizacím, které si ze zvýhodňování zejména cikánské menšiny udělaly skvělý byznys
  6. převedení takto uspořených miliard ze sociálního systému a to jednu polovinu na zvýšení důchodů těm, kteří celý život pracovali a žili spořádaným životem, a druhou polovinu na mzdy státních zaměstnanců (policie, zdravotnictví, školství)
  7. přípravě státní koncepce práce s nepřizpůsobivými, která by reflektovala body 1. – 5. této petice

PROSÍME VÁS – ŘEKNĚTE O NAŠÍ PETICI I SVÝM ZNÁMÝM
ČÍM VÍCE PODPISŮ NAŠE SPOLEČNÁ PETICE ZÍSKÁ, TÍM BUDEME MÍT VĚTŠÍ SÍLU V KOMUNIKACI S VLÁDOU A POSLANCI

Mgr. Zdeněk Kubec předseda SZSP, pověřený jednáním za petiční výbor

Mgr. Tomáš Jelínek
místopředseda SZSP

MUDr. Blanka Vraspírová
místopředsedkyně SZSP

V případě ztotožnění se s textem petice můžete svůj SOUHLAS vyjádřit v elektronické komunikaci.
Podmínkou zaregistrování Vašeho SOUHLASU S TEXTEM PETICE je vyplnění všech kolonek označených hvězdičkou.

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji SZSP.cz, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...