Protestní akce proti zrušení atletické dráhy v Karviné

ZÁCHRANA ATLETICKÉ DRÁHY V KARVINÉ!!!

Vážení, nejen příznivci atletiky, 

žádáme Vás o rozumný a zásadní názor týkající se problému naši atletické dráhy i atletiky jako takové. 

Atletika v Karviné již existuje od r. 1969, kdy byl založen atletický oddíl. Atletická dráha je doposud škvárová a na té se již nesmí závodit. Také podmínky na této dráze nejsou již přijatelné ani k tréninku. Během posledních tří let se náš oddíl nebývale úspěšně rozvíjí a to jak počtem členů, tak i úspěchy závodníků. Aby se oddíl mohl nadále rozrůstat, potřebujeme hlavně to nejzákladnější, co každý sport potřebuje a to je v našem případě dnes již nutná regulérní 400m atletická dráha s umělým povrchem - tartanem nebo jinou hmotou se všemi sektory pro skoky, vrhy, hody atd.

Město Karviná chce poslední stávající 400m dráhu ve městě zrušit a k výstavbě nové atletické dráhy s umělým povrchem se nestaví příliš aktivně.

Toto není pouze pro atletiku v Karviné, ale také pro všechny žáky základních a středních škol, aby měli kde závodit a mohli se rozvíjet nejenom po stránce intelektuální, ale také po stránce fyzické. A také pro všechny obyvatelé Karviné, kteří mají zájem o pohyb a zdravý životní styl prostředníctvím pohybové aktivity. 

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby v Karviné vznikla nová 400 metrová atletická dráha s umělým povrchem nebo byla modernizována ta stávající.

 

Děkujeme.

 

Za petiční výbor:

Bc. Michal Broda, Hraničářská 1951, Karviná-Hranice, 73301

Jaroslav Staněk, Podlesí 174/48a, Karviná-Ráj, 73401

Ing. Emanuel Tlolka, Krátká 1939, Karviná-Hranice, 73301

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru


Michal Broda    Kontaktujte autora petice