PLATY VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH UČITELŮ MŠ

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo rozhodným způsobem rozlišeno finanční ohodnocení středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných učitelek a učitelů v mateřských školách.

Rozhodně nesouhlasíme, aby se pod nátlakem učitelů, kteří nenašli dostatek vnitřní odvahy a sebeúcty k absolvování vysokoškolského studia, opět srovnaly tabulkové platy.

Předškolní vzdělávání je nedílnou součástí edukace člověka. Všichni vysokoškolsky vzdělání učitelé získali hluboké znalosti v psychologii dítěte, znají nové metody výchovy a vzdělání, získali větší povědomí v právní oblasti, znalosti o integraci dětí s postižením a mnoho dalších informací pro svoji práci. Finanční ohodnocení motivovalo i další předškolní pedagogy k vysokoškolskému vzdělávání, což by se nyní pravděpodobně změnilo.

Žádáme tedy tímto, aby se opět přistoupilo k podstatnému navýšení platů vysokoškolsky vzdělaných učitelů v předškolních zařízeních.

 

Děkujeme.

 


Veronika Květenská    Kontaktujte autora petice