Petice za urychlené řešení krize v Nemocnici Kyjov

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní občané spádové oblasti Nemocnice Kyjov a okolních regionů, prostřednictvím této petice žádáme hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, aby pomohl ochránit veřejný zájem, kterým je poskytování zdravotní péče v Nemocnici Kyjov ve stávající kvalitě a rozsahu, aby nepovolil další personální devastaci nemocnice a aby zabránil krokům směřujícím k omezování kvality i kvantity péče, které podnikají představitelé současného vedení Nemocnice Kyjov – ing. Josef Pejchl a Mgr. Eva Havlíková.

 

My, níže podepsaní občané spádové oblasti Nemocnice Kyjov a okolních regionů, prostřednictvím této petice žádáme hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška:

1./ Aby ZABRÁNIL POKRAČUJÍCÍ PERSONÁLNÍ DEVASTACI NAŠÍ NEMOCNICE - za působení nového vedení došlo k ukončení pracovního poměru u řady zkušených odborných pracovníků nemocnice, kteří své funkce dlouhodobě vykonávali bez jakýchkoliv výhrad ze strany nadřízených, přičemž přijetí nových pracovníků tyto personální ztráty zpravidla nekompenzuje. V důsledku personální politiky vedení nemocnice došlo, a zdá se, že bude dál docházet k ohrožení existence některých oborů. Za necelý rok byla nemocnice oslabena o ztráty v celé škále odborností, v neurologii, interní medicíně a její specializaci - kardiologii, v urologii, rehabilitaci, chirurgii, hematologii, stomatochirurgii, ARO, ortopedii, přišla o pneumologa, infekcionistu, oftalmologa a část úvazku dermatologa. Výpovědní lhůta dále běží psychiatrovi, odejít mají psychologové a k výpovědi se chystají další lékaři.

2./ Aby se zasadil o ODVOLÁNÍ ING. JOSEFA PEJCHLA Z POZICE ŘEDITELE NEMOCNICE KYJOV A JEHO NÁMĚSTKYNĚ MGR. EVY HAVLÍKOVÉ a o vyhlášení výběrového řízení na nového ředitele, kterému nebude cizí důvěra k lidem, snaha je vyslechnout, přesvědčit, motivovat, schopnost dohodnout kompromis a důležité věci realizovat až tehdy, podaří-li se dosáhnout konsensu. Poskytování kvalitní lékařské péče a další rozvoj nemocnice si žádá manažera s vizí a jasnou koncepcí, schopného vést toto zařízení bez organizačních zmatků, bez výpadků ve službách specialistů a bez riskantních improvizací. Manažera, který realizuje projekty předem pečlivě připravené, pro které si dokázal získat podporu. Člověka, jenž získává respekt výsledky své práce, a ne velikášskou kampaní v médiích.

3./ Aby ZABRÁNIL POŠKOZOVÁNÍ DOBRÉHO JMÉNA Nemocnice Kyjov tiskovým mluvčím nemocnice Mgr. Zdechovským v hromadných sdělovacích prostředcích a šíření hanlivých výroků o zaměstnancích nemocnice, kteří ve zdejším regionu pomohli tisícům nemocných a mají zásluhu na záchraně mnohých životů. Protestujeme proti tomu, aby tiskový mluvčí byl za vedení negativní kampaně proti personálu placen z veřejných prostředků a aby ředitel nemocnice sám svými výroky v regionálních i celostátních médiích poškozoval dobré jméno zaměstnanců nemocnice.

4./ Aby ZABRÁNIL VEDENÍ NEMOCNICE ve ZNEUŽÍVÁNÍ POLICIE KE KRIMINALIZACI NÁZOROVÝCH ODPŮRCŮ Z ŘAD ZAMĚSTNANCŮ a ZNEUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ k najímání komerčních subjektů a externích pracovníků, jako např. advokátních služeb proti vlastním zaměstnancům, personálních agentur k výběrovým řízením na pozice obsazené specialisty, které vedení řadí mezi své oponenty, soukromé komunikační agentury tiskového mluvčího, apod.

 

Věříme v prosazení práv a oprávněných zájmů 180 000 občanů našeho regionu, věříme v obnovení důvěry a dobrého jména naší nemocnice, v nastavení transparentního prostředí a zachování rozsahu i kvality poskytované zdravotní péče v naší nemocnici.

Děkujeme.

Petiční výbor:

MUDr. Martina Hýžová, Sv. Čecha 73, Uherský Ostroh, 687 24

MUDr. Jaroslav Kliment, tř. Dukelských hrdinů 105, Hodonín 695 01

Bc. Monika Hálková, Lipov 428, 696 72

 

Zastupovat petiční výbor je oprávněn kterýkoliv z jeho členů.

V Kyjově dne 11.11.2011.

____________________________________________________________________________________________

Občané za Nemocnici Kyjov, občanské sdružení, www.nemkyjov.estranky.cz

MUDr. Martina Hýžová, Sv. Čecha 73, Uherský Ostroh, 687 24, MUDr. Jaroslav Kliment,

tř. Dukelských hrdinů 105, Hodonín 695 01 Bc. Monika Hálková, Lipov 428, 696 72


MUDr.Martina Hýžová    Kontaktujte autora petice