ZA ZACHOVÁNÍ HOSTINCE U ČERNÉHO VOLA

Podepsáním této petice vyjadřujeme zásadní nesouhlas s projednávaným zrušením hostince U Černého vola, respektive se změnou nájemce prostor, v nichž je hostinec provozován.

Odmítáme, aby v tomto případě byla hlavním argumentem výše nabídky nájemného - hostinec U Černého vola je jednou z posledních autentických hospod na Malé Straně, resp. Hradčanech a její zrušení by znamenalo citelný zásah do společenského života Prahy.

13. 12. se o budoucí (ne)existenci hospody rozhodne na zasedání Rady městské části Praha 1. Nechceme zůstat lhostejní k jejímu osudu a svůj názor stvrzujeme podpisem pod touto peticí.

// Nejedná se o nátlakovou akci na radnici městské části Praha 1. Její představitelé s námi po celou dobu ochotně komunikují a podle dostupných informací mají zájem na tom, aby hostinec U Černého vola nadále fungoval ve své současné podobě.

Tato petice především vyjadřuje podporu hostinci, jehož tradičnost není pohou frází, a snahu o upozornění na jeho nemalý význam napříč dějinami. //

ENGLISH

By signing this petition we declare our absolute disagreement with closing down the Hostinec u Černého vola that is currently being discussed, respectively with a change of leaseholder of the premises in which the pub is run.

We refuse the height of the rent to be the biggest argument - Hostinec u Černého vola is one of the last authentic pubs at Malá Strana (the Lesser Town)/Hradčany and its closure would mean a significant wound for the social life of Prague.

The council of the city district Prague 1 will decide about the future (non)existence of this pub on the 13th December. We do not want to stay negligent towards its destiny and hereby confirm our opinion by signing this petition.

GEGEN DIE SCHLIEßUNG DER WIRTSCHAFT ZUM SCHWARZEN OCHSEN (HOSTINEC U ČERNÉHO VOLA)

Durch Signierung dieser Petition drücken wir unsere prinzipielle Mißstimmung mit der gerade diskutierten Schließung von Hostinec U Černého vola (Wirtschaft zum schwarzen Ochsen) aus, bzw. mit der Verwandlung vom Mieter der Räume, in denen die Wirtschaft getrieben wird.

Wir lehnen es ab, dass in diesem Fall die Höhe der angebotenen Miete  zum Hauptargument wird - Hostinec U Černého vola ist eine der letzten autentischen Kneipen auf Prager Kleinseite/Hradčany und ihre Schließung würde ein spürbarer Einschlag für das gesellschaftliche Leben in Prag bedeuten.

Über die zukünftige (Nicht-)Existenz der Wirtschaft wird am 13. Dezember im Stadtrat vom Stadtteil Prag 1 entschieden. Gegen das Schicksal dieser Kneipe wollen wir nicht gleichgültig bleiben und unsere Meinung unterfertigung wir unter dieser Petition.


Matouš Hájek    Kontaktujte autora petice