Zachování Letního kina Háječek

Petice "Za zachování Letního kina v Českých Budějovicích"

sepsaná Terezou Bílou, bytem J.Š.Baara 17, České Budějovice

Tato petice je určena radě a zastupitelstvu Statutárního města  České Budějovice. Účelem petice je přimět vedení města k  zachování provozu letního kina Háječek v Českých Budějovicích.

V poslední době se na veřejnosti objevují informace o záměru letní kino zrušit. Účastníci petice považují tento nápad za škodlivý a zcela nekulturní, namířený nepochopitelně proti zájmům obyvatelů města. Letní kino patří po dobu mnoha generací neodmyslitelně k  atmosféře léta ve městě, nabízí vnímání filmové kultury v pohodě, v souladu s letní náladou. Asi mezi námi není nikdo, kdo by nevzpomínal či neměl příjemné zážitky z letního kina, a to nejen z mládí. Jsme přesvědčeni, že naprosto drtivá většina občanů Českých Budějovic si přeje zachovat letní kino v provozu.

Vyzýváme vedení města k přijetí takových opatření, které umožní opravu, následnou údržbu a nutné investice do letního kina, jakož i jeho další provoz. Podle dosavadních informací se jedná o roční provozní dotaci v řádu sta tisíc a investici dvou miliónů korun. Jsme přesvědčeni, že tyto částky je důležité a nutné v miliardovém rozpočtu města najít. Ve srovnání s jinými rozpočtovými výdaji se jedná o zanedbatelné položky, jejich dopad do kulturnosti a spokojenosti občanů je však prospěšný nezměřitelně. Podle našeho názoru se město ani nepokusilo hledat mimorozpočtové zdroje na spolufinancování letního kina (sponzoři, mecenáši, sbírka občanů, dotace ze státních či evropských zdrojů, zvýšení vstupného apod.), vyzýváme proto vedení města k úvahám i v tomto směru.

Podle zákona o obcích má město povinost pečovat o potřeby svých občanů a chránit veřejný zájem. Kultivace a zpřístupnění veřejného prostoru byly volebními sliby vítězných politických stran vedení města. To vše je však v rozporu s úmyslem zrušit letní kino. Pro město jeho zvolení Občané zrušením letního kina neučiní nic. Údajně se dokonce uvažuje i o zrušení kina Kotva! Také se objevují informace, že skutečným důvodem rušení kina je úmysl převést či pronajmout atraktivní pozemky a nemovitosti ve prospěch soukromých zájmů.

Účastníci petice věří, že vedení města vyslyší názor svých občanů a upustí od záměrů na rušení letního kina a otevře konečně město a jeho veřejný prostor obyvatelům.

 


Tereza Bílá    Kontaktujte autora petice