Petice proti rušení praktických škol

Kontaktujte autora petice

Téma diskuze bylo automaticky vytvořeno Petice proti rušení praktických škol

Irča

#126 proč jsem podepsala

2012-10-23 20:17

podpis č.9561

Souhlasím s peticí, i když můj vnuk zůstal na ZŠ A JE TO DOBŘE!!!
Jen se nám podařilo jej přeřadit do školy s kantorama a učitelema, kteří v dětech vidí lidské bytosti a ne zvěř, jako v předcházející škole. Souhlasím přesto, že inkluzivní vzdělávání nám pomohlo...ale ne každá škola na to má dobré lidi a o finančním zabezpečení raději nemluvím. A pochybuji, že se situace zlepší. Ono by stačilo, aby na kadé škole bylo více specielních pedagogů a pár asistentů pedagoga, kteří by pomalejším žákům látku mohli víckrát vysvětlit. Také by pomohlo lepší vzdělávání v psychologii, aby si učitelé uvědomili co se děje v dušičce dítěte, když je ve škole stále zesměšňován, ponižován a známkami ubíjeno jeho sebevědomí na minimum.

A ono to ani o moc víc nestojí, když jsou pedagogové na svém místě...je to ovšem mnohem více práce za stejné peníze, jaké berou ti druzí, co chodí do práce a nevnímají svoji profesi jako poslání, jako budoucnost národa. Ve vnukově třídě je 30 žáků, ale mají alespoň některé důležité předměty rozděleny na 2 skupiny po 15 dětech, aby se jim mohl učitel lépe věnovat. Matematiku nemají rozdělenou oficiálně, ale paní učitelka má žáky rozdělené ve třídě do 3 skupin a po výkladu jim dá rozdílné příklady k procvičení...lehké, normální a těžší, tak že nikdo není stresován a ti dobří nezakrní...navíc i tyto skupiny jsou ještě po 2 nebo i třech žácích a musí pracovat společně- přijít na to jako kolektiv. Jinak jim tiskne i na doma papíry s příklady, to není úkol...může si počítat kdo chce a kdy se mu chce a druhý den se ptát, když mu výsledek nevyjde...nemá za to 5, že to má blbě, ale pochvalu, že se na to podíval a příklad se počítá na tabuli...moc se mi tento systém líbí...ovšem pro většinu ZŠ je podle mého nepřijatelný, nemluvě o tom, že by je něco tak úžasného ani nenapadlo a ministerstvo jen vypisuje vyhlášky a nařízení, které nejsou k ničemu, jen se vrší papírování, které ale ze vzdělaných pedagogů stejně pana Učitele neudělá.

Všechny zdravím


Nepřihlášený uživatel

#127

2012-10-23 20:35

Svůj k svému...
HlavaXX

#128 dokonáno jest

2012-10-23 22:37

Dnes nám bylo na poradě oznámeno oficiálně to, co již neoficiálně zažíváme několik let. Do naší Praktické školy již nikdy nepříjde žádné dítě s LMR, protože ho tam žádná poradna nepustí. Otázka, jak dlouho naše škola přežije bez přísunu dětí je jednoduchá. Vidím to tak na max. dva roky. Všechny děti, které dlouhodobě neprospívají na ZŠ mají smůlu. Základní školy si s nimi musí nějak poradit. Žáci prostě budou vycházet ze 7. třídy a marně budou hledat školu, kde dokončí své vzdělávání. Možná, že se ale mýlím. Pokud se bude dělat transformace vzdělávání podle Finského vzoru, bude to paráda.
Třídy, kde bude speciální pedagog pracovat se třemi žáky- to nemá chybu. Asi to bude potřebovat odklonit do rozpočtu školství pár desítek miliard. Možná je ministr školství větší kabrňák, než jsem si myslel.
Mám ale obavu, že to u nás nakonec nebudou 3 žáci ve třídě, ale 30 žáků. A to již bude trochu jiná káva.
Úroveň školství jde již dlouho soustavně dolů. Představa, že jí zvýšíme tím, že do jedné třídy ZŠ shromáždíme žáky s IQ 50-120, s nejrůznějšími SPU, zdravotně poškozené, s poruchami chování a necháme učitele, ať si s nimi poradí je docela hardcore. Přeji všem pevné nervy.
Radka

#129

2012-10-24 00:57

Dobrý den, mám dvě děti s dys.... a vím, že klasické školy neumí mnohdy pracovat ani s těmito dětmi. Nejsou odborní pedagogové, nemají zájem a v neposlední řadě, školy nemají peníze a kapacity. To slyším již od chvíle, kdy byly tyto poruchy mým dětem diagnostikovány.Jak si to vlastně ministerstvo představuje? Již dneska nemají kantoři čas a kapacitu na děti s dys.... Co bude až ve třídách budou děti, které mají opravdu potíže? Já sama jsem několikrát přemýšlela, že by pro moje děti bylo nejlepší, kdybych si je mohla vzdělávat sama doma. Stejně to dělám, protože učitelé nemají čas se jim věnovat. A nedivím se. Vždyť mají ve třídě dalších 27 žáků.Nemohou se věnovat jednomu na úkor celé třídy. Pokud dojde ke zrušení praktických škol, tak je mi upřimně líto všech těch dětí i rodičů. Budou potřebovat hodně sil a energie. A učitelů taky.

#130

2012-10-24 08:05

Chtěla bych vidět ty "chytrolny", kteří navrhli zrušení praktických škol jako kantory na základkách - v počtu 25 - 30 žáků, z nichž 3 budou mít LMP, další 3 IVP, někteří ADHD - jak učí. Jsem kantorkou na praktické škole 23 let, ale tahle vyhlídka mne děsí - dojdeme totiž k tomu, že nikdo nebude umět nic a budeme národ negramotů.
Dříve se k nám jezdili na speciální školství dívat a učit se od nás odborníci z celého světa. To, co se u nás děje ve školství nyní, od toho svět již dávno utíká.
Naďa

#131 škola

2012-10-24 10:59

Celkově mám pocit, že s naším školstvím je něco v nepořádku. Učitelé již neumí nebo nemají čas učit, jen plní nějaké osnovy a formuláře. Mám dvě děti, starší je již na VŠ a mladší na gymnáziu, takže mám určité zkušenosti. Většina učitelů na ZŠ neumí vysvětlit probíranou látku, natož ji podat zábavnou formou a výsledkem jsou děti, o kterých pak učitelé prohlašují, že již nejsou tak chytré jako předchozí generace. A to v dnešní době mají k dispozici nepřeberné množství didaktických pomůcek, které ovšem naprostá většina nepoužívá, o důvodech raději ani nepřemýšlým. Na praktických školách je tomu jinak a většinou jsou tyto školy schopné připtravit děti na naprosto bezproblémové vyučení a dokonce i na "normálním" učilišti. Srovnejte si děti z praktických škol a děti ze ZŠ s velmi slabým prospěchem a zhošeným chováním. Ministersto školství má spoustu studií, a tak srovnání těchto žáků po nástupu na učičiliště má určitě také.

Nepřihlášený uživatel

#132

2012-10-24 11:33

Probuďte se!!! Každému, alespoň trošku myslícímu člověku, je jasné, že integrace žáků z praktických škol do běžných škol by nadělala více škody než užitku. Není v silách ŽÁDNÉHO učitele, BEZ POMOCI osobních asistentů, poskytnout těmto žákům plnohodnotnou výuku, jaké se jim dostává právě v praktických školách. Během 45 minut je již tak obtížné se individuálně věnovat žákům se SPU, nadaným a zároveň průměrným. Pokud si chceme vzít příklad ze zahraničí, osobní asistenti jsou v případě integrace nutností.
Chcete sáhnout na platy. Ve třídách min.30 žáků. Rušit školy s malým počtem žáků. Integrovat žáky z praktických škol. Prohloubení odbornosti učitelů o speciální pedagogiku. Uplatňovat individuální přístup. Neposkytnout žádnou pomoc. Odvádět kvalitní práci. Řešit kázeňské problémy. Být přitom pozitivně naladěn. Zvládat ještě rodinný/osobní život…Kdo si myslíte, že učitel je? Superman? Hádejte, které povolání již tak nejvíce trpí syndromem vyhoření? Zůstane tu vůbec někdo, kdo by chtěl nadále za těchto podmínek učit? Nepodepíše se to negativně na kvalitě výuky?

Nepřihlášený uživatel

#133

2012-10-24 12:18

považuji za vhodné pokus o integraci dětí do běžných škol realizovat - na dobu např. 5 let. Po vyhodnocení pak buď pokračovat - anebo se vrátit ke stávajícímu řešení různých typů zvláštních škol.
J. Koňas

Nepřihlášený uživatel

#134 Re:

2012-10-24 13:16

#133: -  

 Trošku dlouhá doba na zničení kolektivů, pedagogů ani nemluvím.......!!!! Co nejdříve zrušíme, tak budeme jako podle Vás opět navracet za nehorázné peníze zpět za 5 let??? To se vlastně v našem státě děje v různých obměnách STEJNĚ!!!!


Nepřihlášený uživatel

#135 Re:

2012-10-24 13:18

#133: -  

Nechat dělat z postižených dětí pokusné králíky? A co dělat se ZŠ praktickými  /v těchto školách je spousta speciálních pomůcek právě pro děti s různým stupněm zdravotního postižení/ - zavřít a pak zase otvírat? Nebude to nákladnější než celý stávající systém? Můžeme integrovat toho, kdo chce být integrován. Jsou rodiče a žáci, kteří nechtějí z těchto škol zpět na běžné základní školy. Proč rozhodnutí nenecháme na nich / samozřejmě, pokud jsou sem vřazeni se všemi právními náležitostmi - vyšetření v PPP, informovaný souhlas/ -  nejsou tak nesvéprávní, jak se nám snaží vnutit ombudsman, agentura pro sociální začleňování nebo různé neziskovky, které si z inkluze a integrace udělaly dobrý byznys. Další věc je ta, že i ZŠ praktické jsou zapojeny v různých projektech EU - jejich udržitelnost bývá 5 let. Jsou zde striktní podmínky - jejich nedodržení znamená vracení finančních prostředků - budou zřizovatelé / obce, KÚ /ochotni nebo schopni vracet tyto peníze - v mnoha případech se jedná o miliony. Nevím, zda na tyto problémy  a komplikace zastánci rušení mysleli?!

Vera

#136

2012-10-24 13:22

Dnes jsou všechny školy základní, jen se liší specifickou nabídkou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Základní škola praktická pracuje s dítětem s ohledem na jeho schopnosti, vlastnosti, zájmy a individuální potřeby. Rámcové cíle vzdělávání jsou pro všechny školy společné. A ani speciální pedagog nebo asistent v běžné základní škole nevyřeší problém dítěte např. s LMP. Ve třídě je chaos, zmatek, navzájem se ruší a navíc se pak u takového dítěte řeší neoprávněně poruchy chování. ZŠ praktické odjakživa byly, jsou a budou potřebné.
Slávka

#137

2012-10-24 16:00

Jsem bývalá učitelka, proto mohu zodpovědně podpořit tuto petici.Děti, které jsou postiženy zdravotním hendikepem, mají velkou výhodu, že mohou chodit do praktické školy, protože se jim pedagogové, díky menšímu počtu dětí ve třídě, mohou individuálně věnovat, a tak jim předat takovou míru vědomostí, na kterou stačí.Rušení těchto škol pokládám za zločin vůči lidem, kteří i tak mají život obtížnější.

Nepřihlášený uživatel

#138

2012-10-24 19:08

Je opravdu vysoce nerozumné nakládat takto nerozumně s osudy mnoha dětí a jejich rodin jen kvůli úsporám!!!

Nepřihlášený uživatel

#139

2012-10-24 21:05

Měli jsme v ZŠ romského chlapce s oficiálně stanovenou diagnózou mentální retardace a s doporučením SPC a PPP ke vzdělávání v praktické škole. Jelikož rodiče s přeřazením nesouhlasili a nesouhlasili ani s přidělením asistenta pedagoga,vychodil tento chlapec 7 tříd základní školy. Přestože míval po celou dobu školní docházky ze všech předmětů pětky, jen z tělocviku za snahu jedničku, dle školského zákona mohl propadnout jen jednou na prvním stupni a jednou na druhém stupni. Po absolvování sedmi tříd ZŠ tedy uměl napsat své křestní jméno a spočítat pár primitivních příkladů. Přečetl pár slov, obsahu ovšem vůbec nerozuměl.Po absolvování sedmi tříd podal přihlášku na střední školu - obor kuchař. Předem sice rodiče tušili, že jej asi nepřijmou, ale proč to nezkusit, když zákon to umožňuje. Naštěstí byl tento chlapec vcelku ukázněný. Ovšem devět let vlastně pasivně proseděl, v nižších ročnících měl vzadu na koberci polštářek a většinu času proležel a prospal. Pokud by navštěvoval školu praktickou,určitě by se naučil více, protože na ZŠ absolutně nebyl schopen stačit tempu a vůbec chápat o co jde. Tehdy jsme nechápali jeho rodiče, proč přestup na praktickou školu nechtějí podepsat a takto kluka ničí. Dnes už vím proč -prostě předběhli svou dobu. Jejich myšlení dnes převzal nějaký teoretik z ministerstva školství.
JITKA

#140

2012-10-24 23:17

RUŠENÍ TĚCHTO ŠKOL JE BLBOST.ZAS NĚKDO NEPŘEMÝŠLÍ,COŽ JE ŠKODA.
ESTER

#141

2012-10-25 00:03

Děkuji za možnost podepsat tuto petici. Máme syna s ADHD a AUTISTICKÝMI RYSY. Chodí prvním rokem do školy, ušité přímo na míru. Není to právě klasická základní škola, ve které by trpěl a určitě by šel s metálním vývojem dolů. Děkuji za tyto speciální školy a všem pedagogům a ředitelům , že se snaží dávat nám jako rodinám tuto jedinečnou možnost a usnadnit nám takto život. Proto nesouhlasím s rušením a upřímně jsem zděšená že se něco podobného má stát!!!TO SNAD JE JE JEN VTIP PÁNI S VYŠŠÍ MOCÍ, NE???????
učitelka českého jazyka a literatury z Prahy

#142

2012-10-25 00:27

Pracovala jsem ve své dvacetileté praxi na základní škole, speciální škole i střední škole. Velmi dobře znám specifika těchto tří typů škol a z hlediska žáků, učitelů a společnosti nelze než říci NERUŠIT praktické školy.Deset asistentů se nemůže věnovat deseti dětem s SPU v běžné třídě. Nadané děti mají také mít možnost se projevovat a být v centru pozornosti. Stále si musím říkat, proč se za každou cenu chceme vracet tam, kde už jsme jednou byli? Stav studentů na SŠ je již takto neutěšený a to jsme ještě ve stavu, kdy je jim věnována na ZŠ poměrně velká pozornost. Co bude po zrušení praktických škol, kdy se budeme snažit naučit učivo ty děti, které na to nemají, a nebudeme stíhat vysvětlit učivo těm, kteří by to zvládli?
Majka

#143

2012-10-25 01:27

Ministři by měli jít mezi lidi a ptát se, poslouchat!!! Od stolu už byla schváleno spousta blbostí, na které doplácí děti doposud. Např. státní maturity, pokusy se vzděláváním, jiná hodnocení...A i to, že učitel je rukojmím žáků, že vymizel respekt atd. Teď na další nápad mají doplácet další děti.

Nepřihlášený uživatel

#144

2012-10-25 01:41

V rušení zákadních škol praktických vidím jen příležitost zvviditelnění svého jména - jako paní Šimůnková, Laurenčíková, Šimáček a spol.
Nikdy zřejmě nestáli ve třídě před žáky "z nepodnětného prostředí" a ani se nedohadovali s rodiči, že školní docházka je povinná.
A hlavně jim se asi nestane, že jejich děti budou vzdělávány právě s těmito žáky. Proto nám již vznikají soukromé ZŠ.
Od letošního roku navíc platí, že Romové jsou MR od 64IQ, ale všichni ostatní od 69IQ - co k tomu dál dodávat, že.
zu

#145 Re:

2012-10-25 01:47

#21: miki -

Podceňování tyto děti zažijí až na běžném typu školy, kde jim přinejmenším spolužáci budou nadávat do de... a budou se stydět za to, že se neumí (a ani se v tom šrumci nenaučí) bohapustou násobilku. Doma jim totiž nikdo nepomůže. A důstojný život jim absolvováním základní školy také nikdo nezaručí. Miki, asi s tím máš velký problém. Kdybys vyhledal pomoc, určitě by Ti to pomohlo.

zu

#146 Rušit, nerušit.

2012-10-25 01:55

Ano, zrušte základní školy praktické, ale zřiďte školy pro nadprůměrné a nadané děti. Věnujme se tedy ne oslabeným, ale těm, co mohou něco přinést. Počkat....není to také diskriminace? Tak já už nevím. No, každopádně, UNIE zavelila a my, jakožto poslušný národ stáhneme uši a budeme souhlasit. I když všichni víme jaká je to pitomost. Když jsem se dnes ptala žáků, jestli by se chtěli vrátit na "základku", vytřeštili oči a řekli nééééééééé pani učitelko, my chceme hrát hry na násobilku...

Nepřihlášený uživatel

#147

2012-10-25 13:02

praktické školy jsou tu proto, aby pomohly méně přizpůsobivým dětem se normálně začlenit do společnosti a potřebují individuální výuku, kterou by na normální základní škole nedostaly
KOlina

#148

2012-10-25 14:06

Jsem učitelka na základní škole a zároveň matka chlapce se speciálními vzdělávacími potřebami. Neumím si představit, jak bych při výuce měla zvládat 25 - 30 dětí a k tomu ještě žáky, kteří potřebují speciální individuální péči. Individuální přístup totiž dnes potřebuje jedna třetina třídy a nejsem si jistá, zda bych zvládala ještě další.
Můj syn chodí do praktické školy, kde je mu dána náležitá péče, kde jsou pedagogové mající vystudovanou speciální pedagogiku a jsou to profesionálové ve svém oboru. Syn chodí do školy rád.
Zásadně nesouhlasím s rušením škol praktických. Své povolání bych v tom případě nemohla vykonávat na 100% a myslím, že už takhle na nás ministerstvo nakládá dost. Teď mám na mysli např. tvorbu Školních vzdělávacích programů, na kterém jsme se museli podílet všichni a stálo nás to opravdu velké úsilí. Co všechno by ještě podle těch nahoře měl zvládat učitel? Byty by na tom všem byly především děti!!! A o ty přeci jde! Nebo snad ne?

USA - náš vzor

#149 Matematika inkluzivní školství – záměrně nařízený chaos.

2012-10-25 15:32

Profituje z toho Scio apod.
Potvrdilo se mi mé tušení, že s výukou matematiky v USA není něco v pořádku a česká paní učitelka mé dcery se podivovala, že mé dítě, ač evidentně bystré a chytré, nemá žádné aritmetické dovednosti. Ukázala jsem učitelce v česku sbírku papírů s americkými domácími úkoly, které dcera nosí domů ze školy, i školní pracovní sešit, aby viděla, jak probíhá výuka matematiky v americké škole. Byla překvapena, když viděla domácí úkoly mé dcery, které se nezaměřovaly na nácvik matematických operací, ale každý den dítě seznámily s nějakým náhodným matematickým tématem. Jeden den desetinná čísla, druhý den vystřihování obrázků připomínajících geometrické tvary z časopisů, třetí den operace se zlomky a jiný den kreslení úseček (bez pravítka). Paní učitelka řekla, že je to docela chaotické, že nevidí nikde žádnou logickou posloupnost výuky, podivovala se nad pro malé děti abstraktními tématy.
SYSTEMATICKÝ NÁCVIK MATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ NABÍZEJÍ ZA PENÍZE DOUČOVACÍ CENTRA
V té době jsem pracovala v doučovacím centru, kde se matematika učí docela systematicky. Matematické koncepty se neprezentují v náhodném a málo logickém pořadí jako ve školách, ale důraz je naopak kladen na posloupnost. Dokud žák nezvládne operace s celými čísly, nepokročí k číslům desetinným, zlomkům a procentům, i kdyby byl v deváté třídě
Paní učitelka řekla, že učím své dítě evropským způsobem, tedy důraz na dril a systematický nácvik matematických operací, ale že v USA se učí trochu jinak, např. podle tzv. každodenní matematiky (Everyday Math). A přestože mi možná ten systém nedává smysl, jsem-li zvyklá na strukturovanou výuku, každodenní matematika je přitažlivá, jemná, nenutí děti k nezáživnému drilu, ale něžně je seznamuje s nejrůznějšími matematickými koncepty, nejlépe každý den jiné téma, aby se děti nenudily. Na můj dotaz, jak má dítě vyřešit slovní úlohu se zlomky, když nezná pojem společný jmenovatel, nezná pravidla dělitelnosti a neumí násobilku, mi odpověděla, že každodenní matematika se možná jeví chaotická a spousta dětí tomu, co se v ní učí, opravdu vůbec nerozumí, ale jde o to, že se s tématem seznámí a jednoho dne se všechno hezky propojí, dětem najednou všechno docvakne, všechno začne dávat smysl,
České pracovní sešity ji zaujaly snad jen tím, že byly tak kompaktní, ale nelíbilo se jí, že jsou barevné a že mají ilustrace. To prý odvádí pozornost od výuky. Na můj dotaz, proč děti ve škole nemají pracovní sešity nebo učebnice, které by si nosily každý den domů, mi řekla, že to souvisí s americkou kulturou a výchovou a řekla mi, ať se podívám, jak to vypadá v šatně před třídou, kde se na zemi povalují bundy, kabáty, svačiny, obědy, papíry s domácími úkoly a výkresy. Řekla mi, že americké děti nejsou vedeny k tomu, aby se staraly o své věci a škola nic nezmůže. A že kdyby děti dostaly pracovní sešity, do týdne by je polovina dětí ztratila. Že učitelé každý den dětem do aktovky dají papír s domácím úkolem a doufají, že děti druhý den papír přinesou zpátky do školy
Instinktivně jsem tušila, že matematika prezentovaná v chaotickém pořadí a bez nácviku počítání nemůže fungovat a nevěřila jsem, že jednoho dne se má dcera probudí a bude zázračně umět násobit i dělit, protože o násobilce kdysi dávno slyšela. Drtivá většina dětí, se kterými jsem pracovala v doučovacím centru, se takového zázraku taky nedočkala.

Dana

#150

2012-10-25 15:40

Tohle vymyslel VŮL který nemá děti a neví jáká je to velká zátěž pro ty děti se coklli naučit,něco pochopit.Mám dceru je opožděná,má všechny dys a nikdy se nanučí počítat více jak do dvaceti,jak jí můžu dát do normální třídy?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!