Petice proti rušení praktických škol

Kontaktujte autora petice

Téma diskuze bylo automaticky vytvořeno Petice proti rušení praktických škol

SOJA::::::

#101 Pomoc.

2012-10-22 12:14

Chci pomoci dětem , kteří to potřebují. Speciální pedagog , asistent a malý počet žáků ve třídě. Vždyť je tam co dítě , to jiný druh postižení. Co jsem na světě ( rok nar. 1956) existovaly zvláštní školy. A vyšlo z nich tisíce spokojených dětí , kteří se přes střední speciální školství uplatnili plnohodnotně v zaměstnání. Nikdo z nich neměl na čele napsáno " zvláštňák". Dostalo se jim klidného dětství v mírnějším tempu zákl. vzdělávání a hlavně " nepropadali - vycházeli z devítek , pokud byli včas po 1. třídách ve spolupráci s rodinou na Zvl. školu navrhováni. Neberte jim šanci !!!!!!! Učitelka 1. st. ZŠ, 34 let praxe
matějíček

#102

2012-10-22 13:57

Jsem maminka Matěje 6let, má atypický autismus, těžkou vývojovou disfázii, nebýt toho úplně normální samostatný kluk...nedokážu si představit integraci do klasické školy, když potřebuje individuální přístup, strukturované účení aby byl schopný základních dovedností vyučovaných na základních školách. A pedagogové si dnes nevědí rady s normálními dětmi natož s takovýmy.
matka

#103

2012-10-22 13:59

Sama mám postiženou dceru s mozkovou obrnou, léta navštěvovala praktickou školu při Jedličkově ústavu, neumím si představit, že by ona i my zvládala, byť za dozoru asistenta, tzv."normální" základní školu. Byla by to mimo jiné pro ni velká psychická zátěž.

Nepřihlášený uživatel

#104

2012-10-22 14:12

Připadá mi, že nás řídí lidi bez zdravého rozumu a vztahu k naší zami a ostatním lidem kteří tu žijí. Dnes ruší tzv. " zvláštní školy" a pak budou rušit mimoškolní výchovu (Domy dětí a mládeže, přirodovědné stanice pro děti...)- celý svět nám právě tyto výchovné instituce závidí, jen naši politici si nevidí do vlastního talíře.

Bessy

#105 rušení speciálních škol

2012-10-22 15:58

Rušení speciálních škol je naprostý nesmysl, který musel vymyslet také svým způsobem postižený člověk. Vychovala jsem spolu s manželem postiženého syna, dnes již 40 let starého. Navštěvoval zvláštní školu a zařadili jsme ho do společnosti. Nyní se ovšem zdravotní stav syna zhoršil, takže již nepracuje. V pracovním procesu byl zapojen 20 let s velkým nasazením rodiny a zaměstnavatelů.Jsem zásadně proti rušení speciálních škol.Snad se najde někdo, kdo tento nesmysl zarazí.
JET

#106

2012-10-22 16:44

Dobrý den, toto mohl vymyslet člověk, který nikdy neučil děti ani v běžné ZŠ, natož ve škole praktické. Opravdu máme odborníky...kam se podívám a nestačím zírat, jaké nesmysly se v těch jejich makovicích rojí. Kam se hrabou naše bystré děti...(názor pedagoga - čili zcela nepodstatný)
Mamina

#107

2012-10-22 17:20

Dobrý den, sama mám v blízké rodině chlapce, který navštěvoval praktickou školu - tehdy ještě zvláštní. Ze základní školy byl přeřazen na praktickou v páté třídě (ve čtvrté propadl)a to z důvodů nezvládání učiva, problémi s řečí (zadrhávání). Na této škole se vše obrátilo k lepšímu. Chlapec za podpory rodičů učivo zvládal, dodělal si výuční list v doporučeném oboru a dnes již má svoji rodinu, řemeslo a i práci. Kdyby zůstal na běžné ZŠ, pravděpodobně by vyšel ze sedmé třídy a rozšířil by naše řady nezaměstnaných!!!
Nejhorší na tom všem je, že se plánuje tyto děti jednoduše nastrkat do základních škol, na asistenty pedagoga či speciální pedagogy a psychology hned zapomeňte - na to nebude, ale vše bude vlastně v pořádku, neboť "Sejde z očí - sejde z mysli".

Nepřihlášený uživatel

#108 Re:

2012-10-22 18:10

#107: Mamina -

Pravdu díte vážená, přesně tak jak píšete, proto se to všechno chystá tak rychle a tajně, aby nebyl čas na to, aby se lidé vzpamatovali. Pak už se bude jenom rozkládat rukama a vymlouvat se na to, že finance opravdu nejsou, bohužel. To je taktika mocných, ušetřit bez ohledu na škody tím napáchané. A navíc se to svede na neschopnost učitelů, kteří nejsou dostatečně kreativní, flexibilní a kdovíco ještě vymyslí....


Nepřihlášený uživatel

#109

2012-10-22 22:19

Vážení, myslím si, že mohu k tomuto tématu plně hovořit. Vystudoval jsem obor sociální pedagogika. Pracoval jsem 5 let v Domově sociálních služeb ve Slatiňanech, 1 rok ve specíální škole Svítání v Pardubicích a nyní pracuji druhým rokem v Odborném učilišti v Chroustovivích, kam mohou docházet jenom právě žáci ze speciálních škol. Tento rok již nesmí učiliště přijmout "zdravé" dítě ze ZŠ!!! S pozdravem Bc.Miroslav Háněl
J.

#110

2012-10-23 00:38

Praktické školy by se neměly rušit. Děti, které mají jakékoliv poruchy, by měly mít šanci na jiný přístup a poznávání jinou formou než děti bez poruch, které bývají rychlejší a přizpůsobivější. Pokud budou tyto děti chodit do normálních škol, budou mít problémy - ať už se spolužáky či sami se sebou. Naruší se tím jejich osobnost, sebevědomí i chuť k dalšímu učení. Tím se jim uzavře lepší budoucnost.

Nepřihlášený uživatel

#111

2012-10-23 01:39

Děti, které nejsou tak nadané, aby zvládly učivo běžné ZŠ, jsou vystaveny trvalému stresu a mohou se stát i terčem posměchu talentovanějších dětí. Potřebují na zvládnutí látky mnohem více času a speciální péči v kolektivu dětí, které mají podobné intelektové možnosti. I ony chtějí zažít úspěch, což se jim v kolektivu bystřejších dětí prakticky nikdy nepodaří.

Nepřihlášený uživatel

#112

2012-10-23 10:48

Naše školství likviduje to, co se zde roky osvědčilo. Každé dítě musí mít individuální přístup, o dětěch s hendikepem ani nemluvě. Jednodušší je zrušit praktické školy (nic to nestojí), než se zaměřit přímo na děti sociálně vyloučené (tam už to chce investice). Tento POKUS - OMYL, odnesou VŠICHNI, ale protože už nebude praktických škol nebude co posuzovat či kritizovat. A o to tu přece jde - splynout s davem.

MK

#113

2012-10-23 11:58

Praktické školy koncepčně řeší zvláštní potřeby žáků s problémy učení. Jak by se vám líbilo, kdyby se zavedly výhradně školy pro nadpůměrně nadané žáky a do těch by se narvaly všechny děti? A proč jsou zmiňováni jako důvod změn cikáni, když je plno jiných dětí, které problémy s učením mají? Není to náhodou rasistické? I ti komouši vedli školství lépe!!!
Hany

#114 souhlasím

2012-10-23 12:12

Souhlasím plně s peticí a jsem přesvědčena o tom, že existence těchto škol je šance především pro tyto děti. Potřebují zvláštní péči a tak ji mají dostat. Opak by byl pro ně diskriminací a znevýhodněním při vzdělávání. Poté i jejich zařazení se do pracovního procesu by bylo komplikovanější.
Muf

#115

2012-10-23 12:23

Rušení praktických ("zvláštních") škol je zcela mimo mísu. Jsem z učitelské rodiny a často jsem slýchával, jak dokázali jeden, dva pomalejší nebo nezvladatelní žáci zpomalit nebo rozložit výuku. Nemyslím si, že je v zájmu kohokoliv snažit se učit výrazně pomalejší žáky (často navíc bez snahy rodičů) v běžné třídě, kde jen zpomalují celý zbytek třídy, sami nestíhají a jsou rádi, že nepropadají. Přitom praktická škola jim dá to, co potřebují - individuální přístup, dostatek sebevědomí (necítí se mezi ostatními méněcenně) a dostatečné vzdělání pro život. Samozřejmě jsem proti automatickému umisťování do podobných zařízení.

Nepřihlášený uživatel

#116

2012-10-23 12:55

...
JH1

#117

2012-10-23 13:00

Sepsání petice samozřejmě v pořádku, rád jsem připojil podpis. VEZMĚTE ROZUM DO HRSTI, VY TAM NA MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVI... Takhle by to opravdu nešlo.
Karel

#118 Re: Petice za zrušení praktických a zvláštních škol

2012-10-23 13:42

Mám čerstvé zkušenosti s dítětem, které v první třídě má "pouze" diagnózu ADHD a dokáže narušit vyučování tak, že vyučování nemůže probíhat. Jelikož již v této třídě 1 asistentka je a věnuje se dítěti nepohyblivému s dýchacím přístrojem (které ale o vyučování zájem má), nemůže zvládnout další dítě. A teď si představte, že v této třídě bude dětí s lehčí mentální retardací třeba 5 (nejenom s ADHD). Je to integrace Romů nebo likvidace učitelů, asistentů a ostatních dětí? Zamyslete se nad tím, ale prakticky. Jděte do těchto tříd ne na jeden den, ale na rok. Většinou se tyto třídy mohou rozložit, rodiče děti umístí jinam. Bude-li kam.

Nepřihlášený uživatel

#119

2012-10-23 14:17

Ten kdo chce rušit takové školy,asi nemá doma děti,které potřebují takovou školu co by pomohla se zařadit do běžného života.Nevím co bychom,my rodiče bez těchto škol dělali,co by ty naše zlatíčka uměli?Je vám to lhostejné?Styďte se!
xy

#120 Učitel ZŠ

2012-10-23 14:41

Dobrý den. Jsem učitel na základní škole. Představa, že učitel se bude věnovat těmto žákům a zároveň celé třídě, která je v dnešní době mnohdy i tak obtížněji zvladatelná, je nesmysl. Nehledě na to, že "odborníci" na ministerstvu vymysleli za poslední dobu spíše něco, co bych nazval papírovou buzerací učitelů. Nesouhlasím ani s ŠVP, který učitelé podle mého mínění dělat namají. Je to neekonomické a doslova blbé. Učitel má hlavně kvalitně učit. Už vidím, jak budou kolegové vypisovat další stohy papírů o individuálním vzdělávání, různá hlášení, budou se scházet s rodiči, vše podle předpisů řešit, o tom všem opět dělat zápisy ... pochopitelně vše s nulovým výsledkem. Tohle pak budou kontrolovat systému poslušní inspektoři a buzerovat či poučovat, jak to máme dělat. Skutečně je to mongoloidní nápad, který mě už ani moc v tomto bordelu nepřekvapuje. Pokud nemá naše "vláda" penízky, radil bych přestat vést války v Afghánistánu a všude po světě. Navrhuji převrat, rozhodně ne sametový, protože s něčím takovým, co nám vládne, není domluva možná. Nejde zde jen o naše školství, ale celý stát a jeho budoucnost, která se mi nejeví vůbec dobře.
Fany

#121

2012-10-23 15:52

Mám dcera, která trpěla MHD jako malá a díky praktické škole jí bylo umožněno vzdělání. Nedovedu si představit ji, i další děti s různými problémy, jak zvládají nároky v základních školách. Proč tu neustále chceme rušit to, co je dlouhodobě potvrzeno jako prospěšné

Nepřihlášený uživatel

#122

2012-10-23 15:54

Pěkný den, přeji! Mám inteligentního syna a během 1.a 2.tř. se projevila všechna dys. Ve škole se trápil, nepřetržitě zažíval neúspěch!! Nyní(od 3.tř.) chodí do speciální školy,velmi se sklidnil,zlepšil,má úspěch...už neslyším blbá škola!! Ti, kdo rozhodují a naprosto neví o čem, nemají ve vládě co dělat!!! Zuzana Hunkesová

Nepřihlášený uživatel

#123

2012-10-23 19:18

Je nesmysl rušit tyto školy...
Joska troska

#124 rušení? - prostě nevěřím v účinnost této zbraně...

2012-10-23 19:27

Zdravím, 9 let jsem učil na praktické škole v Trmicích na Ústecku. Děti tam jsou spokojené, neb vzhledem k jejich speciálním potřebám, potřebují k procesu výuky i dostatečný individuální čas. Tento potřebný čas jim jeden učitel na běžné základní škole s počtem okolo 25 dětí a více ve třídě těžkpo může dát - nevěřím, že by to šlo bez individuálního plánu... 1/ Už si někdo z těch kdo tuto variantu vymyslel zkusil někdy učit na oddělení?... 2/ kolik tak asi asistentů pedagoga zřizovatel do školy dodá, když je dnes těžké sehnat asistenta na ZŠ vůbec?... S pozdravem speciální pedagog Mgr. Josef Hájek.

Nepřihlášený uživatel

#125 Re: Re: rušení praktických škol

2012-10-23 20:04

#17: Pavel - Re: rušení praktických škol 

 TY NEVÍŠ O ČEM TY SPECIÁLNÍ ŠKOLY JSOU!!!!!!!!JÁ MÁM SYNA KTERÝ NAVŠTĚVUJE TAKOVOU ŠKOLU ,JE POSTIŽENÝ A NEDOKÁŽU SI PŘEDSTAVIT JAK TO ASI BUDE FUNGOVAT NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE!!!!! A HLAVNĚ NEVÍM KDO SE O TYTO DĚTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE POSTARÁ ,A NASTOUPÍ DRUHÝ STUPEŇ ŠIKANY.                  

JSI NORMÁLNÍ MAGOR!!!!!!!!!!