Petice proti rušení praktických škol

Kontaktujte autora petice

Téma diskuze bylo automaticky vytvořeno Petice proti rušení praktických škol

Gordon

#201 Re: Re: ... další argument

2012-10-30 00:00

#198: Zelda - Re: ... další argument

Máte 100% pravdu. Jako ředitel školy jsem dělal výběrové řízení na asistenta pedagoga. Zájemci byli tři, dva s čerstvým bakalářským titulem obor speciální pedagogika, jeden s výučním listem, kurzem pro asistenty pedagoga a praxí - po vyučení ve fotoateliéru a 9 letá výchova vlastního syna. Je u nás ve škole třetím rokem a dodnes nelituji svého rozhodnutí pro asistentku pedagoga bez VŠ vzdělání, její porozumění pro děti i jejich rodiče je neocenitelné. Vzdělání je pouze papír, pro naše děti je potřeba cit a vnímavost.


Nepřihlášený uživatel

#202

2012-10-30 01:25

To zdravý rozum nebere...
franta

#203

2012-10-30 09:15

je spousta dětí s dislexiemi různého typu a různé hloubky,tyto děti potřebojí specielní péči a specielní způsob výuky,ale je též pravdou, že většina těchto poruch jsou určitá zablokování mozkových drah, které lze určitým cvičením a duchovním odblokováním odstranit(kyneziologie,rft a další).
Hana

#204 Rušení praktických škol je příklad neodborného rozhodnutí

2012-10-30 11:03

Syn chodí do praktické školy pátým rokem, má tam individuální přístup a vůbec si nedokážu představit, jak by se mohl učit v běžné škole i kdyby měl asistenta. Dětem s mentálními poruchami nepomůže začlenění do běžných škol. To, že navštěvují speciální školy není jejich vyčlenění ze společnosti, ale možnost kvalitnějšího vzdělávání.
Hana Hynková

Nepřihlášený uživatel

#205

2012-10-30 12:05

Když nám EU vytýkala alibistické zařazování romských dětí bez ohledu na jejich individuální úroveň do praktckých škol, jistě tím neměla na mysli zabránit tomuto zrušením těchto škol (aby je nebylo kam přeřadit)!!!. Rušení praktických škol je projevem touhy po zrušení problému existence handicapovaných dětí jednoduše tím, že se k nim jako společnost otočíme zády, nebudou nás více zajímat a nebudou nám ubírat veřejné finance (škrtnutím položky na výdajové straně rozpočtu ale problém rouhodně nezmizí). Těmto psudoreformátorům vůbec nejde o udržení kvality vzdělávání, spíše naopak. Jejich vzorem je zřejmě školství v USA, tam je skutečné vzdělání, na které jsme tu dosud byli zvyklí, už od úrovně ZŠ možné pouze v soukomých školách, většina populace k nim nemá přístup a je tak zřejmě záměrně udržována na poměrně bídné úrovni. Lidé bez všeobecného rozhledu jsou zřejmě poslušnější, snáze ovladatelní a manipulovatelní, dobře reagují na reklamu a nevadí jim čistě konzumní způsob života a absolutní ekonomická závislost na zaměstnavateli, cílem je zřejmě novodobé ekonomické otroctví zaměstnanců. Tohle u nás opravdu nechceme, nepotřebujeme a musíme se tomu postavit. Vládá peněz nerovná se vládě rozumu, spíš naopak. Konkurenceschopnost nevzdělaného či špatně vzdělaného národa je samozřejmě velmi nízká a musí se dohánět formou "levné pracovní síly". Tlak na snižování mezd je obrovský, odůvodňuje se ekonomickou krizí, konkurencí z asie apod. Evropa jako taková ale vůbec nechudne, takže to znamená, že pouze bohatší bohatnou a chudí chudnou, narůstající sociální napětí pak vyústí v extrémní chování obyvatel, nárůstu nacionalismu, fašismu, ultra pravice i ultralevice, kriminality a terorizmu. Rušení speciálního školství je v tomto kontextu jen jednou z mnoha reforem, které nás mají uvrhnout do totální závislosti na nadnárodních finančních korporacích, představuje další záměrné oslabení evropských demokratických principů a základních funcí státu.
Pavel Špaček

#206 HRŮZA

2012-10-30 12:15

Je neskutečné, co si tato doslova tlupa naprostých nevzdělanců (agentura, zmocněnkyně, ombudsman a jejich patolízalové) dovolí provádět v našem školství. Naprostá většina z nich nemá ani pedagogické vzdělání, ti, kteří jej sice mají, tak zase nastáli v podstatě ani hodinu před tabulí (laurenčíková) a mnozí nemají ani vlastní děti (šimůnková), ale rozumějí tomu skutečně všichni. Díky těmto "odborníkům" se naše školství ocitne velice brzo ne na samém dně, ale pod ním! A odpovědnost za tento stav tihle paraziti pochopitelně neponesou!!!
Jája

#207

2012-10-30 12:40

Náš syn je postižený a je jedním z dětí, který takovou školu navštěvuje, nedovedu si představit, kdyby tato možnost nebyla. Už neví stát, jak by na našich dětech ušetřil. Ať kouká na to, že by radši měli politici začít šetřit u sebe!!!Okrádají jen nás obyčejné lidi, natož děti a postižené. Nehoráznost!!!

Nepřihlášený uživatel

#208 speciální školy

2012-10-30 12:46

Různí aktivisté z agentury pro soc. začleňování, inkluzivisté apod. nám dávají za příklad třeba Británii, že tam se všichni problémoví bezvadně integrují. Jenomže úroveň veřejného školství je na nízké úrovni, kdo chce dobré vzdělání, dá dítě do školy soukromé. Speciální školy tam také samozřejmě fungují, ale jsou také soukromé nebo církevní. Toho chceme také dosáhnout?
dostalovka

#209 opravit republiku

2012-10-30 12:51

petice je ok, jen mi vadí nadpis státu Česká republika, jakože s malým r
Marika

#210 NERUŠIT - NENIČIT

2012-10-30 13:10

Roky pracuji s dětmi, které chodí do "normální" základní školy i s dětmi, které chodí do školy praktické. Děti, které chodí do běžné školy a nezvládají školní výuku či tempo práce, se pracně doučují, propadávají a ve výsledku neznají ani základy z českého jazyka (např. vyjmenovaná slova) nebo z matematiky (např. malá násobilka), protože se vždy soustředí jen na pokud možno zvládání aktuální látky a ostatní vytěsní, chybí čas na potřebné procvičení a výsledky jsou nevalné.
V praktické škole je nejen čas na procvičování látky, ale také na odborný individuální přístup a možnost přizpůsobit tempo i obsah dítěti. Na konci v patnácti letech zjistíte, že leckteré dítě po absolvování praktické školy toho umí víc (bez přetěžování a zbytečného stresu), něž integrované dítě z klasické základní školy.
Hana K.

#211 Jsem s Vámi...

2012-10-30 13:20

Děkuji, že jste se tohoto problému ujali. Držím Vám palce a přeji pevné nervy. To co se chystá ve školství, je do nebe volající. Já jsem už v důchodu, ale připojuji se ráda k petici a posílám dále. Kuželková

Nepřihlášený uživatel

#212 Re: opravit republiku

2012-10-30 13:33

#209: dostalovka - opravit republiku

Aha, a čo si vlastně predstavujete pod tým slovom absurdný? :-)

Czech Republic, ale Česká republika

ssasas

#213

2012-10-30 15:11

Nejde jen o děti, které mají problémy se vzděláváním z důvodů své fyziopsychologické dispozice, či spíše indispozice, ale jde i o děti, které nemají z rodiny dostatečné slovní vybavení. Je známo, že stačí z výkladu neporozumět jednomu výrazu, aby se takový výklad stal pro posluchače nesrozumitelným. Posluchač ztrácí soustředění na výklad a mysl se neustále vrací k onomu nesrozumitelnému výrazu. Navíc toto neporozumění vyvolává v posluchači nepříjemný pocit až agresivitu. Pokud se tak děje opakovaně dojde u posluchače k apatii vůči přednášejícímu i k obsahu výkladu. V úzkém kolektivu, který je na tom přibližně stejně lze takovou "chybu" ve výkladu napravit, žaci se nebudou stydět upozornit, že něčemu nerozuměli, ale v kolektivu, kde většina žáků má slovní výbavu na vyšší úrovni a výkladu rozumí, nebude mít takový jedinec odvahu se přiznat, že něčemu nerozuměl a pokud ano, je otázka, zda přednášející bude ochoten a bude mít čas pozastavit výklad a onen nesrozumitelný výraz žáku vysvětlit. Ano záleží i na motivovanosti posluchačů ke vzdělání a ke vzdělávání, ale mnoho žáků praktických škol takovou motivaci z různých subjektivních i objektivních důvodů nemá. A jen přeřazení do základní školy jim vzdělání spíše zkomplikuje.

Nepřihlášený uživatel

#214

2012-10-30 16:45

Jako klinický psycholog vím, že mnoho dětí a dospívajících potřebuje individuální péči se zajištěním jejich speciálních potřeb a přístupu, zrušením praktických škol by se ztratila možnost výběru této možnosti pro řadu z nich, nebudou moci udržet schopnosti - které mají.
Ela

#215

2012-10-30 17:02

Můj poznatek: Poté, co se integrovali žáci menšiny do běžné ZŠ, postupně ji opustili původní žáci. Speciální škola tak jen změnila budovu a název.
emby

#216

2012-10-30 17:18

jsem sice už v důchodu, ale poslední roky jsem pracoval jako mistr odborného výcviku právě v jedné ze škol, které nezodpovědní a zcela nekompetentní úředníci chttějí rušit. Je zcela evidentní, jak na místech, kde se rozhoduje o skutečné existenci mnoha mladých lidí, "sedí" osoby, které nemají nejmenší představu o užitečnosti těchto škol, ve kterých je naopak doslova zachráněno velké množství mladistvých před "ulicí", neb zde mohou získat kvalifikaci pro praktické zařazení do života.Mnozí, spíš naprostá většina z nich, nemá předpoklady pro zdárné studium na normálních školách a tímto zrušením praktických škol, jsou vyčleněni ze společnosti. Jsem značně znechucen tím, co se chystá, je to další z mnoha špatných kroků této vlády.
M a V

#217

2012-10-30 19:11

Jsme pěstouni dítka, které půjde (pojede na speciálním kočárku - vozíčkář) příští rok k zápisu. Umí říci pár slov. Když něco chce, tak si na to ukáže. Nevíme, jak by se mohlo toto dítě vzdělávat v "normální" ZŠ. V místě, kde bydlíme je i pro takovéto děti škola a je to jen dobře. Máme další dvě integrované děti tělesně postižené na vozíku v ZŠ a na učňáku. I to bylo dost složité.
ZŠ se sice pyšní bezbariérovostí, avšak integrace není jen o bezbariérovosti, ale také o pochopení a ochotě, či např. přístupu k handicapovanému.
Co by si počali učitelé v normální ZŠ s dětmi s MR, autisty, atp...?

Nepřihlášený uživatel

#218

2012-10-30 19:49

Žádný patriot a soudný člověk by takové rozhodnutí nemohl přijmout.Na ministerstvech sedí lidé kteří rozhodují podle toho ,co je pro ně finančně výhodné.Se vzděláním a odborností těchto poskoků to nemá nic společného.Jsou to jen a jen krysy.

Nepřihlášený uživatel

#219

2012-10-30 20:26

Nesouhlasím s rušením prakt. škol. Už tak jsou podmínky pro výuku (materiální i personální)žalostné. Mgr. Jakub.

Nepřihlášený uživatel

#220

2012-10-30 23:15

Jako budoucí pedagog musí s touto peticí pouze souhlasit.
Z.H.

#221

2012-10-31 03:13

Nedělejte ve školství více hloupých rozhodnutí, už teď je jich dost !

Nepřihlášený uživatel

#222

2012-10-31 11:17

souhlas, BK

Nepřihlášený uživatel

#223

2012-10-31 11:19

BK
Ota

#224

2012-10-31 20:09

Netřeba komentáře. Každý, kdo se setkal s postiženými dětmi a se způsobem jejich vzdělávání ve speciální škole, která respektuje jejich mnohdy velmi omezené možnosti musí dojít k přesvědčení, že je to jeden z vhodných způsobů, jak tyto bytosti alespoň v rámci jejich možností integrovat do společnosti a nestresovat je z permanentního neůspěchu mezi nepostiženými vrstevníky.
Dana

#225 Vylijeme s vaničkou i dítě?

2012-11-01 13:19

Jsem rozhodně PROTI rušení praktických škol. Pochopila jsem, že Evropský soud pro lidská práva České republice vytkl, že diskriminuje romské děti tím, že je ve zvýšené míře zařazuje do praktických škol. Nenamítal NIC proti praktickým školám jako takovým... Proč MŠMT chce vylít s vaničkou i díte a místo jasných a kontrolovatelných pravidel na doporučování dětí do praktických škol radši praktické školy hodlá rušit? Slibované úspory to rozhodně nepřinese - do každé třídy základní školy by muselo přijít několik asistentů, třídy by se museli výrazně zmenšit - tj. bylo by třeba stavět nové školní budovy. Asi by to bylo krásné, ale máme na to, když v letošním roce školy nemají ani na dokupování učebnic?